DSpace Repository

HASTANE MOBİL UYGULAMALARINDA KULLANICI YORUMLARININ İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.creator AKBOLAT, Mahmut; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
dc.creator YILDIRIM, Yonca; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
dc.creator AMARAT, Mustafa; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2019-10-28T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:42:20Z
dc.date.available 2020-01-02T08:42:20Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner/issue/49794/567454
dc.identifier 10.21076/vizyoner.567454
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49670
dc.description Bu çalışmada, Google Play Store ve Apple Store uygulama mağazalarında yer alan hastane mobil sağlık uygulamalarının içeriklerinin incelenip, kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarının değerlendirilerek mobil sağlık uygulamaların hangi amaçlarla kullanıldığı ve kullanım sırasında yaşanan sorunların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırmada Google Play Store ve Apple Store uygulama mağazalarında 5.000 ve üzeri indirme sayısına sahip 2 özel, 3 kamu hastanesine ait mobil sağlık uygulamalarına 2016-2018 yılları arasında yapılan yorumlar veri olarak kullanılmıştır. Verilerin analizi, Nvivo 12 nitel veri analizi programı aracılığıyla içerik analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Ortaya çıkan temalar; randevu, sağlık kayıtları, erişim, fayda sağlama, kullanılabilirlik, güvenliktir. Sonuç olarak; hastane mobil uygulamalarının randevu alımında, laboratuvar ve muayene sonuçlarına erişimde, kişisel sağlık durumlarını kontrol etmede kullanıldığı görülmüştür. Randevu alımında doktor seçilmemesi, ilgili bölümün seçilememesi, randevu iptalinin yapılamaması gibi sorunlarla karşılaşıldığı, laboratuvar ve muayene sonuçlarında pdf dosya olarak kaydetme konusunda problemler yaşandığı, raporların bazen görüntülenemediği sonuçlarına ulaşılmıştır.
dc.description In the study, the contents of the mobile healthcare applications in the Google Play Store and Apple Store application stores are examined and the interpretations made by the users are evaluated and the purposes of the mobile health applications are evaluated. The data used in the study are the comments made between 2016-2018 on the mobile health applications of 2 private and 3 public hospitals in the Google Play Store and Apple Store application stores with a download number of 5,000 and more. The data are analysed using the content analysis method through the Nvivo 12 qualitative data analysis program. The main themes of the study are appointment, health records, access, benefit, availability, security. As a result; it is seen that hospital mobile applications are used in appointment, laboratory and examination results, and to control personal health conditions. In the appointment, there are problems such as not choosing a doctor, not being able to select the relevant department, the cancellation of the appointment, the results of the laboratory and the results of the examination as a pdf file are recorded and the reports could not be displayed.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/841107
dc.source Volume: 10, Issue: 25 511-522 en-US
dc.source 1308-9552
dc.subject Mobil Teknolojiler,Hastane,Hastane Mobil Uygulamaları,Mobil Sağlık Uygulamaları
dc.subject Mobile Technologies,Hospital,Hospital Mobile Applications,Mobile Health Applications
dc.title HASTANE MOBİL UYGULAMALARINDA KULLANICI YORUMLARININ İNCELENMESİ tr-TR
dc.title INVESTIGATION OF USER COMMENTS ON HOSPITAL MOBILE APPLICATIONS en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account