DSpace Repository

Gri tam sayılı doğrusal programlama metodu ile entansif hayvancılık işletmesinde satın alma planlaması: Konya (Ereğli) örneği = Purchasing planning of intensive stock farming in Konya (Eregli) by grey integer programming /

Show simple item record

dc.creator Kara, Hasan, 1975- 192107 author
dc.creator Eroğlu, Abdullah, 1961- thesis advisor 10558
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. issuing body 16809
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS02985.pdf
dc.description Bu çalışmada düşük kapasiteli üretim yapan entansif süt işletmesinin ekonomik risklere karşı güçlenmesini sağlayacak bir satın alma planlaması önerilmektedir. Bu planlamada, verimli üretimi hedefleyen entansif işletme, ekonomik hedeflerine uygun kapasite ve üretimini artırıcı yeni hayvan alımı gerçekleştirmektedir. İşletme; satın alma planlaması ile hem kapasite kullanımını ve üretilen süt miktarını artırmakta hem de üretime katılmayan buzağı ve genç hayvanların satışını yaparak satınalmanın finansmanını gerçekleştirmektedir. Satın alma işletmenin mevcut üretim yapısı ve piyasa şartları kapsamında planlanmıştır. İşletmenin normal üretim sürecinde kısıt olarak düşünülebilecek rasyon ve bileşenleri doğru bir model tasarımı ile bilimsel bir yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. İşletmenin üretim materyali canlı hayvan olduğundan satın alma planlamasının değişkenlerinin tamsayı olması daha anlamlı olmaktadır. Bu noktadan hareketle hangi çağ grubundan ne kadar canlı hayvan alındığında optimum çıktının elde edileceğinin hesaplanması problemi Tamsayılı Programlama modeli ile çözülmüştür. Modelin çözümünde bazı çağ grupları katkıda bulunurken bazı çağ gruplarının yer almaması dikkat çekmektedir. İşletme, önerilen model sayesinde, normal üretimi yapan işletmelere göre daha yüksek üretim miktarlarına daha kısa zamanda ulaşmıştır. Tamsayılı Programlama modeli ve Gri Tamsayılı Programlama modelleri tarım sektöründeki belirsizlik ve piyasanın değişken yapısını planlamaya daha iyi yansıtmak için karşılaştırılmıştır. Gri Tamsayılı Programlama ile bazı parametrelerin farklı değerleri için kritik, ideal ve ortalama beyazlaştırma modellerinin çözümleri gerçekleştirilmiştir. Bu modellerin çözümünde işletmenin mısır silajı ve yonca gibi rasyon bileşenlerini ekonomik olarak temin ettiği görülmüştür. Tüm satın alma modellerinde 4 aylık gebe hayvanların oluşturduğu çağ grubu çözüme güçlü katkı sağlamaktadır. Ayrıca Gri Programlamanın ideal modelinin çözümü TP modeliyle karşılaştırıldığında, özellikle rasyon maliyeti daha düşük hayvanlarla daha yüksek kazancın elde edileceği net bir şekilde ortaya çıkmıştır. İşletme satın alma planlaması ile hayvan başına düşen birim maliyeti azaltmakta ve yatırımın işletmeye geri dönüşünü hızlandırmaktadır. Çalışma sonunda; yeni hayvan alımı ve buzağıların satılması işletmenin üretim birimi olan sağmal sürüyü büyüttüğü, kazancı artırdığı ve maliyetleri azalttığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Satın Alma Planlaması, Entansif Hayvancılık, Gri Tamsayılı Programlama
dc.description In this study, a purchasing plan of strengthening the intensive stock farming with low capacity against economic risks is suggested. In this planning, intensive enterprise aiming at efficient production carries out new animal purchase which increases the capacity and production in line with economic targets. With the purchasing planning, the business increases both the capacity utilization and the amount of milk produced, as well as finance of purchasing. Purchasing is planned according to the current production structure and market conditions of the enterprise. The ration and its components that can be considered as a constraint in the normal production process of the enterprise constitute the basis of a scientific approach with an accurate model design. As the production material of the enterprise is a live animal, it is more meaningful that the variables of the purchasing planning are integers.From this point, the calculation of number of animals from the groups that carries out optimum output by the Integer Programming model. While some groups are part of solution of the model,the other groups are not involved in the solution of the model. The business, achieved higher production quantities in a shorter time compared to normal production enterprises by the proposed model. Integer Programming model and Gray Integer Programming models are compared to better reflect the uncertainty in the agricultural sector and the variable structure of the market in planning. Critical, ideal and average whitenization models solutions for different values of some parameters have been realized with Gray Integer Programming. In the solution of these models, it has been seen that the enterprise provides ration components such as corn silage and clover economically. In all purchasing models, the age group formed by 4 months pregnant animals contributes to the solution strongly. In addition, when the ideal model of Gray Programming is compared with the TP model, it is clear that higher yields will be obtained with the animals having lower rational costs. The enterprise reduces the unit cost per animal and accelerates the return on investment by purchasing planning.At the end of the study; it is determined that the purchase of new animals and the sale of calves increase the production, number of cows in the herd and the profit and reduce the costs. Keywords: Purchasing Planning, Intensive Stock Farming, Grey Integer Programming
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada düşük kapasiteli üretim yapan entansif süt işletmesinin ekonomik risklere karşı güçlenmesini sağlayacak bir satın alma planlaması önerilmektedir. Bu planlamada, verimli üretimi hedefleyen entansif işletme, ekonomik hedeflerine uygun kapasite ve üretimini artırıcı yeni hayvan alımı gerçekleştirmektedir. İşletme; satın alma planlaması ile hem kapasite kullanımını ve üretilen süt miktarını artırmakta hem de üretime katılmayan buzağı ve genç hayvanların satışını yaparak satınalmanın finansmanını gerçekleştirmektedir. Satın alma işletmenin mevcut üretim yapısı ve piyasa şartları kapsamında planlanmıştır. İşletmenin normal üretim sürecinde kısıt olarak düşünülebilecek rasyon ve bileşenleri doğru bir model tasarımı ile bilimsel bir yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. İşletmenin üretim materyali canlı hayvan olduğundan satın alma planlamasının değişkenlerinin tamsayı olması daha anlamlı olmaktadır. Bu noktadan hareketle hangi çağ grubundan ne kadar canlı hayvan alındığında optimum çıktının elde edileceğinin hesaplanması problemi Tamsayılı Programlama modeli ile çözülmüştür. Modelin çözümünde bazı çağ grupları katkıda bulunurken bazı çağ gruplarının yer almaması dikkat çekmektedir. İşletme, önerilen model sayesinde, normal üretimi yapan işletmelere göre daha yüksek üretim miktarlarına daha kısa zamanda ulaşmıştır. Tamsayılı Programlama modeli ve Gri Tamsayılı Programlama modelleri tarım sektöründeki belirsizlik ve piyasanın değişken yapısını planlamaya daha iyi yansıtmak için karşılaştırılmıştır. Gri Tamsayılı Programlama ile bazı parametrelerin farklı değerleri için kritik, ideal ve ortalama beyazlaştırma modellerinin çözümleri gerçekleştirilmiştir. Bu modellerin çözümünde işletmenin mısır silajı ve yonca gibi rasyon bileşenlerini ekonomik olarak temin ettiği görülmüştür. Tüm satın alma modellerinde 4 aylık gebe hayvanların oluşturduğu çağ grubu çözüme güçlü katkı sağlamaktadır. Ayrıca Gri Programlamanın ideal modelinin çözümü TP modeliyle karşılaştırıldığında, özellikle rasyon maliyeti daha düşük hayvanlarla daha yüksek kazancın elde edileceği net bir şekilde ortaya çıkmıştır. İşletme satın alma planlaması ile hayvan başına düşen birim maliyeti azaltmakta ve yatırımın işletmeye geri dönüşünü hızlandırmaktadır. Çalışma sonunda; yeni hayvan alımı ve buzağıların satılması işletmenin üretim birimi olan sağmal sürüyü büyüttüğü, kazancı artırdığı ve maliyetleri azalttığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Satın Alma Planlaması, Entansif Hayvancılık, Gri Tamsayılı Programlama
dc.description In this study, a purchasing plan of strengthening the intensive stock farming with low capacity against economic risks is suggested. In this planning, intensive enterprise aiming at efficient production carries out new animal purchase which increases the capacity and production in line with economic targets. With the purchasing planning, the business increases both the capacity utilization and the amount of milk produced, as well as finance of purchasing. Purchasing is planned according to the current production structure and market conditions of the enterprise. The ration and its components that can be considered as a constraint in the normal production process of the enterprise constitute the basis of a scientific approach with an accurate model design. As the production material of the enterprise is a live animal, it is more meaningful that the variables of the purchasing planning are integers.From this point, the calculation of number of animals from the groups that carries out optimum output by the Integer Programming model. While some groups are part of solution of the model,the other groups are not involved in the solution of the model. The business, achieved higher production quantities in a shorter time compared to normal production enterprises by the proposed model. Integer Programming model and Gray Integer Programming models are compared to better reflect the uncertainty in the agricultural sector and the variable structure of the market in planning. Critical, ideal and average whitenization models solutions for different values of some parameters have been realized with Gray Integer Programming. In the solution of these models, it has been seen that the enterprise provides ration components such as corn silage and clover economically. In all purchasing models, the age group formed by 4 months pregnant animals contributes to the solution strongly. In addition, when the ideal model of Gray Programming is compared with the TP model, it is clear that higher yields will be obtained with the animals having lower rational costs. The enterprise reduces the unit cost per animal and accelerates the return on investment by purchasing planning.At the end of the study; it is determined that the purchase of new animals and the sale of calves increase the production, number of cows in the herd and the profit and reduce the costs. Keywords: Purchasing Planning, Intensive Stock Farming, Grey Integer Programming
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Gri tam sayılı doğrusal programlama metodu ile entansif hayvancılık işletmesinde satın alma planlaması: Konya (Ereğli) örneği = Purchasing planning of intensive stock farming in Konya (Eregli) by grey integer programming /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account