DSpace Repository

Talebin kısmi ertelenmesi durumunda bir ekonomik sipariş miktarı modeli = An economic order quantity model under partial backordering of the demand /

Show simple item record

dc.creator 192695 Al-Gburi, Ahmed Adnan Hafedh, 1980- author
dc.creator Eroğlu, Abdullah, 1961- thesis advisor 10558
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. issuing body 16809
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03004.pdf
dc.description Stok yönetimiyle ilgili olarak ekonomik literatür incelendiğinde stokastik ve deterministik stok modellerinin geliştirildiği görülmektedir. Bunlar arasında, deterministik modeller matematiksel karmaşıklık düzeyi en düşük olan modellerdir. Klasik ekonomik sipariş miktarı modeli ve klasik ekonomik üretim miktarı modelleri deterministik modellerin yaygın olarak görülen örnekleridir. Her ne kadar bu modeller basit ve kullanışlı olsa da zaman zaman gerçek hayatta ortaya çıkan problemlere cevap vermekte yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, modelde yer alan varsayımlara ilave varsayımlar eklenmesi yahut mevcut varsayımların gevşetilmesi yoluyla yeni modeller geliştirilmektedir. Bu çalışmada talebin bir kısmının sonradan karşılanmak üzere ertelenmesi, ödemelerde gecikmeye izin verilmesi ve defolu ürün durumunu ele alan bir model önerilmektedir. Modelde özellikle kısmî erteleme oranının etkileri incelenmektedir. Önerilen model için sayısal örnekler verilmekte ve parametrelerdeki değişimlerin optimal değerler üzerindeki etkileri duyarlılık analizi yardımıyla araştırılmaktadır. Anahtar Kelimeler Kısmi Erteleme, Defolu Ürün, Ödemelerde Gecikme, Ekonomik Sipariş Miktarı
dc.description The economic literature regarding inventory management modeling focuses on the development of stochastic and deterministic inventory control models. Among these models, deterministic static models are the ones that have lowest level of mathematical complexity. Classical economic order quantity and economic production quantity models are the most common examples of deterministic static modeling. Although these models are simple and practical, sometimes they are regarded insufficient to respond problems faced in real life. For this reason, to be able to answer real life problems, new models are produced by adding new assumptions to the model or relaxing existing assumptions of the model. In this study, a model is proposed to allow partial backordering of the demand, delay in payments and defective items situations at the same time. In this model, the effects of partial backordering are investigated. Numerical examples are given for the proposed model and the effects of the changes in the parameters on the optimal values are investigated with the sensitivity analysis. Keywords Partial Backordering, Defective Items, Permissible Delay in Payment, Economic Order Quantity
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Stok yönetimiyle ilgili olarak ekonomik literatür incelendiğinde stokastik ve deterministik stok modellerinin geliştirildiği görülmektedir. Bunlar arasında, deterministik modeller matematiksel karmaşıklık düzeyi en düşük olan modellerdir. Klasik ekonomik sipariş miktarı modeli ve klasik ekonomik üretim miktarı modelleri deterministik modellerin yaygın olarak görülen örnekleridir. Her ne kadar bu modeller basit ve kullanışlı olsa da zaman zaman gerçek hayatta ortaya çıkan problemlere cevap vermekte yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, modelde yer alan varsayımlara ilave varsayımlar eklenmesi yahut mevcut varsayımların gevşetilmesi yoluyla yeni modeller geliştirilmektedir. Bu çalışmada talebin bir kısmının sonradan karşılanmak üzere ertelenmesi, ödemelerde gecikmeye izin verilmesi ve defolu ürün durumunu ele alan bir model önerilmektedir. Modelde özellikle kısmî erteleme oranının etkileri incelenmektedir. Önerilen model için sayısal örnekler verilmekte ve parametrelerdeki değişimlerin optimal değerler üzerindeki etkileri duyarlılık analizi yardımıyla araştırılmaktadır. Anahtar Kelimeler Kısmi Erteleme, Defolu Ürün, Ödemelerde Gecikme, Ekonomik Sipariş Miktarı
dc.description The economic literature regarding inventory management modeling focuses on the development of stochastic and deterministic inventory control models. Among these models, deterministic static models are the ones that have lowest level of mathematical complexity. Classical economic order quantity and economic production quantity models are the most common examples of deterministic static modeling. Although these models are simple and practical, sometimes they are regarded insufficient to respond problems faced in real life. For this reason, to be able to answer real life problems, new models are produced by adding new assumptions to the model or relaxing existing assumptions of the model. In this study, a model is proposed to allow partial backordering of the demand, delay in payments and defective items situations at the same time. In this model, the effects of partial backordering are investigated. Numerical examples are given for the proposed model and the effects of the changes in the parameters on the optimal values are investigated with the sensitivity analysis. Keywords Partial Backordering, Defective Items, Permissible Delay in Payment, Economic Order Quantity
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Talebin kısmi ertelenmesi durumunda bir ekonomik sipariş miktarı modeli = An economic order quantity model under partial backordering of the demand /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account