DSpace Repository

Yusuf es-Sâiğ'in şiirlerinde kaygı teması = Anxiety in the poetry of Yousuf es-Saig /

Show simple item record

dc.creator Abdulrahman, Asmahan Abdulqadous Abdulrahman, 1975- 193826 author
dc.creator Karabela, Nevin, 1969- thesis advisor 16165
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 9081
dc.date 2018.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03023.pdf
dc.description Şiirde kaygı ve endişe temasının görülmesi tabii bir durumdur. Ancak bu durum 1933/2005 yılları arasında yaşayan Iraklı şair Yusuf es-Sâiğ'in şiirlerinde sürekli görülmekte ve şairlik hayatının başından sonuna kadar uzanan bir süreci içine almaktadır. Şairin hemen hemen bütün şiirlerinde göze çarpan kaygı ve endişe onun kişisel yaşantısını da kapsamıştır. Bu tez Yusuf es-Sâiğ'in şiirindeki kaygı ve endişe görüntüsüne ışık tutmaktadır. Bu yüzden giriş bölümü şairin hayatı ve edebi çalışmalarına ayrılmıştır. İlk bölümde şairin şiiri ve şiirindeki sanat ve dil özelliklerini ortaya koymak amacıyla modern ve klasik kelimeleri ve ifadeleri şiirindeki kaygı ve endişeyi yansıtmak için nasıl kullandığı incelenmiştir. İkinci bölümde şiirde kaygı konusu genel olarak irdelendikten sonra eleştiri metotları çerçevesinde şairin şiirinde kaygının kişisel ve sosyal görünümü ele alınmıştır. Zira bunlar şairin içsel öznel ve çevresel sosyal durumlardan kaynaklanmaktadır. Tezin son bölümünde şairin kaygısının mekânsal ve zamansal boyutu ele alınmaktadır. Burada şairin mekânsal ve zamansal anılarından korkusunu nasıl yansıttığı ortaya konulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yusuf es-Sâiğ, kaygı/endişe, öznel kaygı, sosyal kaygı, mekânsal kaygı, zamansal kaygı
dc.description Although the phenomenon of anxiety is a an ordinary in poetry, it takes with the Iraqi poet Yousuf Es-Saig (1933 Mousel - 2005 Damascus) a continuous line extending from the beginning of his life until his death, most of his poems reflect the state of anxiety that became a sustainable state in his personal life . This study aims at shedding light on the phenomenon of anxiety in the poetry of Yousuf Es-Saig in several aspects: the first is the definition of the poet and his literary works, and the second: is to identify the language of poetry of Es-Saig, including the technical phenomena and linguistic methods , the old and updated words contained in his poetry texts, Words that fit the phenomenon of anxiety in his poetry. The third aspect deals with the definition of the phenomenon of anxiety in the poetry in general and methods of dealing with it in critical terms, and then address this aspect of the representations of self-concern and social in the poetry of Es-Saig, which include the concern of the self, and concern from the external social environment. The fourth and final aspect deals with representations of spatial and temporal anxiety, those representations reflect anxiety and fear in the memory of spatial and temporal of the poetry. Keywords: Yousuf Es-Saig , anxiety, self-anxiety, social anxiety, anxiety of place, anxiety of time.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2018.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Şiirde kaygı ve endişe temasının görülmesi tabii bir durumdur. Ancak bu durum 1933/2005 yılları arasında yaşayan Iraklı şair Yusuf es-Sâiğ'in şiirlerinde sürekli görülmekte ve şairlik hayatının başından sonuna kadar uzanan bir süreci içine almaktadır. Şairin hemen hemen bütün şiirlerinde göze çarpan kaygı ve endişe onun kişisel yaşantısını da kapsamıştır. Bu tez Yusuf es-Sâiğ'in şiirindeki kaygı ve endişe görüntüsüne ışık tutmaktadır. Bu yüzden giriş bölümü şairin hayatı ve edebi çalışmalarına ayrılmıştır. İlk bölümde şairin şiiri ve şiirindeki sanat ve dil özelliklerini ortaya koymak amacıyla modern ve klasik kelimeleri ve ifadeleri şiirindeki kaygı ve endişeyi yansıtmak için nasıl kullandığı incelenmiştir. İkinci bölümde şiirde kaygı konusu genel olarak irdelendikten sonra eleştiri metotları çerçevesinde şairin şiirinde kaygının kişisel ve sosyal görünümü ele alınmıştır. Zira bunlar şairin içsel öznel ve çevresel sosyal durumlardan kaynaklanmaktadır. Tezin son bölümünde şairin kaygısının mekânsal ve zamansal boyutu ele alınmaktadır. Burada şairin mekânsal ve zamansal anılarından korkusunu nasıl yansıttığı ortaya konulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yusuf es-Sâiğ, kaygı/endişe, öznel kaygı, sosyal kaygı, mekânsal kaygı, zamansal kaygı
dc.description Although the phenomenon of anxiety is a an ordinary in poetry, it takes with the Iraqi poet Yousuf Es-Saig (1933 Mousel - 2005 Damascus) a continuous line extending from the beginning of his life until his death, most of his poems reflect the state of anxiety that became a sustainable state in his personal life . This study aims at shedding light on the phenomenon of anxiety in the poetry of Yousuf Es-Saig in several aspects: the first is the definition of the poet and his literary works, and the second: is to identify the language of poetry of Es-Saig, including the technical phenomena and linguistic methods , the old and updated words contained in his poetry texts, Words that fit the phenomenon of anxiety in his poetry. The third aspect deals with the definition of the phenomenon of anxiety in the poetry in general and methods of dealing with it in critical terms, and then address this aspect of the representations of self-concern and social in the poetry of Es-Saig, which include the concern of the self, and concern from the external social environment. The fourth and final aspect deals with representations of spatial and temporal anxiety, those representations reflect anxiety and fear in the memory of spatial and temporal of the poetry. Keywords: Yousuf Es-Saig , anxiety, self-anxiety, social anxiety, anxiety of place, anxiety of time.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Yusuf es-Sâiğ'in şiirlerinde kaygı teması = Anxiety in the poetry of Yousuf es-Saig /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account