DSpace Repository

İslam ceza hukukunda infaz = The executi̇on i̇n Islami̇c cri̇mi̇nal law /

Show simple item record

dc.creator Özgür, Mustafa, 1979- author 194001
dc.creator Songur, Haluk, 1968- thesis advisor 16986
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 9081
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03044.pdf
dc.description İnfaz, cezalandırma sürecinin en önemli ve son merhalesidir. Özellikle Hanefi fıkıh kitaplarında yer alan "infaz yargılamanın tamamlayıcısıdır" ilkesi infazın yargılama sürecindeki yerini ifade etmesi açısından önemlidir. İnfazın bu öneminden hareket ederek ele aldığımız çalışmada, konu üç bölüm halinde ele alınmış olup birinci bölümde; ceza kavramı, cezaların tasnifi, cezalandırmanın amacı ve cezalara ait prensiplerden bahsedilmiştir. İkinci bölümde; infaz kavramı ve infaz hukukunun ayrı bir disiplin olup olmadığına değinildikten sonra İslam infaz hukuku; infazın ilkeleri, infaz aletleri, infaz mekânı, infazı isteme hakkı, infazın vakti, infazın ertelenmesi, infazı düşüren haller ve infazların birleştirilmesi başlıkları altında incelenmiştir. Üçüncü bölümde; infaz ile alakalı problemli görülen alanlar ele alınmış olup infazda hata ve kastı aşma, infazda denklik sorunu, infaz anında anestezi kullanma ve kesilen organın yerine iade edilebilmesinin imkânı gibi konular araştırılmıştır. Çalışma neticesinde, İslam ceza hukukunda cezaların belli kural ve ilkeler çerçevesinde infaz edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna ilaveten mahkûmun, azılı bir katil bile olsa, hiçbir zaman insan olduğunun göz ardı edilmediği, işlediği suçtan fazlasıyla cezalandırılmaması için azami gayret gösterildiği anlaşılmıştır. İnfazda hata ve kastı aşma durumları söz konusu olduğunda mahkûmun hakları koruma altına alınmış, infazın işkenceye dönüşmesinin önüne geçilmiştir. Mahkûmun hakları konusunda hassas davranıldığı kadar mağduru tatmin etme noktasında da gayret gösterilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ceza hukuku, infaz hukuku, İslam ceza hukuku, İslam infaz hukuku.
dc.description Execution is the most important and last stage of the punishment process. Especially the principle of "execution is complementary to the judgment", that is encountered in the Hanafi fiqh books, is very important in terms of expressing the place of execution in the trial process. In this study, which we have done based on the importance of execution, the issue is discussed in three parts: At the first part, the concept of punishment, the classification of punishments, the purposes of punishment and the principles of punishment have been discussed. In the second part, the concept of execution and the whether or not the law of criminal execution is a separate discipline have been dealt. Then execution law of Islam was examined under the titles of the principles of execution, the tools fo execution, the right to ask for the place of execution, the time of execution, postponement of execution, the cases of dismissal of execution and the consolidation of execution have been handled. In the third chapter, the problematic fields related to the execution have been dealt and some issues such as the mistakes and involuntariness in execution, the equation problem in execution, anesthesia at the execution and the possibility of returning the amputated organ have been investigated. Consequently, we reached the conclusion that the punishments are executed within the frame of certain rules and principles in the Islamic criminal law. In addition, it has been understood that convict's humanity -even if he is a murderer- has never been overlooked, and the maximum effort performed for him not to be punished with more than he deserved. In the cases of mistakes and involuntariness in the execution, convict's rights are protected, and the execution is prevented from turning into torture. By this study, we have come to the conclusion that the Islamic law acted responsible and sensitive for convict's rights with the greatest care and performed the effort to satisfy the aggrieved part. Keywords: Criminal law, execution law, islamic criminal law, islamic execution law.
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description İnfaz, cezalandırma sürecinin en önemli ve son merhalesidir. Özellikle Hanefi fıkıh kitaplarında yer alan "infaz yargılamanın tamamlayıcısıdır" ilkesi infazın yargılama sürecindeki yerini ifade etmesi açısından önemlidir. İnfazın bu öneminden hareket ederek ele aldığımız çalışmada, konu üç bölüm halinde ele alınmış olup birinci bölümde; ceza kavramı, cezaların tasnifi, cezalandırmanın amacı ve cezalara ait prensiplerden bahsedilmiştir. İkinci bölümde; infaz kavramı ve infaz hukukunun ayrı bir disiplin olup olmadığına değinildikten sonra İslam infaz hukuku; infazın ilkeleri, infaz aletleri, infaz mekânı, infazı isteme hakkı, infazın vakti, infazın ertelenmesi, infazı düşüren haller ve infazların birleştirilmesi başlıkları altında incelenmiştir. Üçüncü bölümde; infaz ile alakalı problemli görülen alanlar ele alınmış olup infazda hata ve kastı aşma, infazda denklik sorunu, infaz anında anestezi kullanma ve kesilen organın yerine iade edilebilmesinin imkânı gibi konular araştırılmıştır. Çalışma neticesinde, İslam ceza hukukunda cezaların belli kural ve ilkeler çerçevesinde infaz edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna ilaveten mahkûmun, azılı bir katil bile olsa, hiçbir zaman insan olduğunun göz ardı edilmediği, işlediği suçtan fazlasıyla cezalandırılmaması için azami gayret gösterildiği anlaşılmıştır. İnfazda hata ve kastı aşma durumları söz konusu olduğunda mahkûmun hakları koruma altına alınmış, infazın işkenceye dönüşmesinin önüne geçilmiştir. Mahkûmun hakları konusunda hassas davranıldığı kadar mağduru tatmin etme noktasında da gayret gösterilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ceza hukuku, infaz hukuku, İslam ceza hukuku, İslam infaz hukuku.
dc.description Execution is the most important and last stage of the punishment process. Especially the principle of "execution is complementary to the judgment", that is encountered in the Hanafi fiqh books, is very important in terms of expressing the place of execution in the trial process. In this study, which we have done based on the importance of execution, the issue is discussed in three parts: At the first part, the concept of punishment, the classification of punishments, the purposes of punishment and the principles of punishment have been discussed. In the second part, the concept of execution and the whether or not the law of criminal execution is a separate discipline have been dealt. Then execution law of Islam was examined under the titles of the principles of execution, the tools fo execution, the right to ask for the place of execution, the time of execution, postponement of execution, the cases of dismissal of execution and the consolidation of execution have been handled. In the third chapter, the problematic fields related to the execution have been dealt and some issues such as the mistakes and involuntariness in execution, the equation problem in execution, anesthesia at the execution and the possibility of returning the amputated organ have been investigated. Consequently, we reached the conclusion that the punishments are executed within the frame of certain rules and principles in the Islamic criminal law. In addition, it has been understood that convict's humanity -even if he is a murderer- has never been overlooked, and the maximum effort performed for him not to be punished with more than he deserved. In the cases of mistakes and involuntariness in the execution, convict's rights are protected, and the execution is prevented from turning into torture. By this study, we have come to the conclusion that the Islamic law acted responsible and sensitive for convict's rights with the greatest care and performed the effort to satisfy the aggrieved part. Keywords: Criminal law, execution law, islamic criminal law, islamic execution law.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title İslam ceza hukukunda infaz = The executi̇on i̇n Islami̇c cri̇mi̇nal law /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account