DSpace Repository

Cinsel istismar suçunun soruşturulmasındaki özellikler ve mağdurun korunması = Particular way for investigation of child sexual abuse and protection of victim /

Show simple item record

dc.creator Akın Ün, Ayşe Nur, 1991- 199631 author
dc.creator Turhan, Faruk, 1960- thesis advisor 10594
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kamu Hukuku Anabilim Dalı. issuing body 57015
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03110.pdf
dc.description Bu çalışmanın amacı çocuk istismarı türlerinden biri olan cinsel istismar suçunun ceza hukuku kapsamında ayrıntılı değerlendirilerek, suçun mağduru olan çocuklar açısından muhakeme aşamasındaki özellikleri ve mağdurun korunması kapsamında hukuki konulara açıklık getirilmesi; en son yapılan hukuki düzenlemeleri ve çalışmaları dikkate alarak cinsel istismar suçunu mağdur açısından derinlemesine incelemektir. Tüm kültürlerde ve sosyal sınıflarda görülen ve son yıllarda ülkemizde de çocuklara yönelik gerçekleştirilen cinsel istismar suçunun artışı ve mağdur çocukların suç sonrası birçok sebepten dolayı tekrar mağduriyet yaşamaları, araştırmaların bu büyük soruna yönelmesine sebep olmuştur. Çalışmamızda istismar suçuna ilişkin risk faktörleri ve ikincil mağduriyetler incelenerek hem istismarın önlenmesi hem de suç sonrası tekrar mağduriyet yaşanmasının en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Öncelikle genel olarak istismar kavramı, istismar türleri ve çocuğun mağdur olması ele alınarak temel kavramlara yer verilmiştir. Cinsel istismar suçunun tarihsel gelişimi açıklanarak, mağdur ve fail profiline yer verilmiştir. Muhakeme ve özellikle soruşturma aşamasında mağdura ilişkin özel durumlar, adli tıp biliminin verilerinden yararlanılarak ve Yargıtay kararlarına atıf yapılarak değerlendirilmiştir. Son kısımda, istismar mağduru çocuklara ilişkin mağduriyet durumları, suç sonrası sorunları ve çocukların ikincil mağduriyet yaşamalarının sebepleri ve önlenmesi değerlendirilmiş, mağdur çocukların hukuksal korunmaları ve alınması gereken önlemler hukuki ve toplumsal yönleri ile irdelenerek önerilerimize yer verilmiştir. Çalışmamızda genellikle yeni olan kavramlara, son değişikliklere ve mağdurun korunması için yapılması gerekenlere yer verilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Çocuk, İstismar, Cinsel İstismar, Soruşturma, Mağdur, İkincil Mağduriyet, Mağdurun Korunması
dc.description The purpose of this study is detail studying abuse of children under Turkish Criminal Law. Explanation to characteristics of investigation and protection of victim, when you look at from victim with legal aspect. Deeply criticize from the abuse victim side with lately amendments and studies in law. Most of the studies are focusing on this subject because this problem is seen on many cultures and social classes right now and you can see this crime rising in our country and unfortunately the victim is facing with the same crime because of many reasons. In our study we intent to pretent or minimize the risk factors and sub-injury with exploration of those subjects. In the beginning general definition of abuse, types of abuse and some other definitions are explained. Historical progress of child sexual abuse, description under Turkish Criminal Law, regulations and directions under Turkish Penal Code are explained and compared with similar crimes. Also we compare victims and perpetrators profiles in the law. Parts of crime, main form and increment of violation of crime, manner of assessment and judgment, different paths during convictions are examined and clarified from victim aspect. Also Supreme Court's decisions are referred. Last part of the study, devastation of victim, problems of victim after incident, the reasons of sub-injuries and protection of victim child under law and social life, precautions for this crime, and our successions. In our study mostly we are trying to mention newly definitions and new researches for protection of victim. Keywords: Child, Abuse, Sexual Abuse, Investigation, Victim, Revictimization, Victim Protection
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmanın amacı çocuk istismarı türlerinden biri olan cinsel istismar suçunun ceza hukuku kapsamında ayrıntılı değerlendirilerek, suçun mağduru olan çocuklar açısından muhakeme aşamasındaki özellikleri ve mağdurun korunması kapsamında hukuki konulara açıklık getirilmesi; en son yapılan hukuki düzenlemeleri ve çalışmaları dikkate alarak cinsel istismar suçunu mağdur açısından derinlemesine incelemektir. Tüm kültürlerde ve sosyal sınıflarda görülen ve son yıllarda ülkemizde de çocuklara yönelik gerçekleştirilen cinsel istismar suçunun artışı ve mağdur çocukların suç sonrası birçok sebepten dolayı tekrar mağduriyet yaşamaları, araştırmaların bu büyük soruna yönelmesine sebep olmuştur. Çalışmamızda istismar suçuna ilişkin risk faktörleri ve ikincil mağduriyetler incelenerek hem istismarın önlenmesi hem de suç sonrası tekrar mağduriyet yaşanmasının en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Öncelikle genel olarak istismar kavramı, istismar türleri ve çocuğun mağdur olması ele alınarak temel kavramlara yer verilmiştir. Cinsel istismar suçunun tarihsel gelişimi açıklanarak, mağdur ve fail profiline yer verilmiştir. Muhakeme ve özellikle soruşturma aşamasında mağdura ilişkin özel durumlar, adli tıp biliminin verilerinden yararlanılarak ve Yargıtay kararlarına atıf yapılarak değerlendirilmiştir. Son kısımda, istismar mağduru çocuklara ilişkin mağduriyet durumları, suç sonrası sorunları ve çocukların ikincil mağduriyet yaşamalarının sebepleri ve önlenmesi değerlendirilmiş, mağdur çocukların hukuksal korunmaları ve alınması gereken önlemler hukuki ve toplumsal yönleri ile irdelenerek önerilerimize yer verilmiştir. Çalışmamızda genellikle yeni olan kavramlara, son değişikliklere ve mağdurun korunması için yapılması gerekenlere yer verilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Çocuk, İstismar, Cinsel İstismar, Soruşturma, Mağdur, İkincil Mağduriyet, Mağdurun Korunması
dc.description The purpose of this study is detail studying abuse of children under Turkish Criminal Law. Explanation to characteristics of investigation and protection of victim, when you look at from victim with legal aspect. Deeply criticize from the abuse victim side with lately amendments and studies in law. Most of the studies are focusing on this subject because this problem is seen on many cultures and social classes right now and you can see this crime rising in our country and unfortunately the victim is facing with the same crime because of many reasons. In our study we intent to pretent or minimize the risk factors and sub-injury with exploration of those subjects. In the beginning general definition of abuse, types of abuse and some other definitions are explained. Historical progress of child sexual abuse, description under Turkish Criminal Law, regulations and directions under Turkish Penal Code are explained and compared with similar crimes. Also we compare victims and perpetrators profiles in the law. Parts of crime, main form and increment of violation of crime, manner of assessment and judgment, different paths during convictions are examined and clarified from victim aspect. Also Supreme Court's decisions are referred. Last part of the study, devastation of victim, problems of victim after incident, the reasons of sub-injuries and protection of victim child under law and social life, precautions for this crime, and our successions. In our study mostly we are trying to mention newly definitions and new researches for protection of victim. Keywords: Child, Abuse, Sexual Abuse, Investigation, Victim, Revictimization, Victim Protection
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Cinsel istismar suçunun soruşturulmasındaki özellikler ve mağdurun korunması = Particular way for investigation of child sexual abuse and protection of victim /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account