DSpace Repository

Joseph Conrad'ın Karanlığın Kalbi ve Edward M. Forster'ın Hindistan'a Bir Geçit romanlarında ötekileştirme = Otherization in Joseph Conrad's Heart of Darkness and Edward M. Forster's a passage to India /

Show simple item record

dc.creator Al-Husseini, Ahmed Abdalrazaq Jasm, 1992- 200052 author
dc.creator Okuroğlu Özün, Şule, 1980- thesis advisor 114718
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı. issuing body 10355
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03182.pdf
dc.description Günümüzde birçok yazar ve araştırmacı, içinde bulunduğumuz dönemin edebiyatını anlamak içim önceki dönemlere ait eserleri yeniden değerlendirmenin önemli olduğu inancıyla, sömürge dönemi ve post-kolonyal döneme ait eserlere dair yeni gözlemler ve çalışmalarda bulunmaktadır. Joseph Conrad'ın Karanlığın Kalbi adlı eseri ile Edward Morgan Forster'ın Hindistan'a Bir Geçit adlı eseri, kültürlerarası ilişkilerin mümkün olduğu fikri üzerinde durmaları bakımından, dönemlerinin en önemli metinleri arasında görülmektedirler. Bu iki roman farklı dönemlerde yazılmış olsa da, ele aldıkları düşünce bakımından birbirlerini tamamlar niteliktedir. Bu çalışmanın amacı, ötekileştirme kavramını, hem sömürgeci bir kavram olarak hem de incelenen bu iki romanda kullanılan edebi bir teknik olarak tahlil etmektir. Ötekileştirme düşüncesi; felsefe, antropoloji, etnografya, sosyoloji ve psikoloji gibi birçok alanda incelenmiştir. Bu çalışmada incelenen romanlarda, başka topraklara yapılan yolculuk, gizli bir benliği açığa çıkarabilecek örtük arzuların alanı olan bilinçdışına yapılan yolculuktur aynı zamanda. Bu tür yolculuklar Batılı benliğin sırlarının ve bilinçdışının gerçekliklerinin kodlandığı derin ve gizemli bir alanı keşfeder. Fakat bu tez ötekileştirme kavramını Karanlığın Kalbi ve Hindistan'a Bir Geçit eserlerindeki kültürlerarası ilişkiler bağlamında incelemeyi hedeflemektedir. Anahtar Kelimeler: Ötekileştirme, Karanlığın Kalbi , Hindistan'a Bir Geçit , Öteki, Joseph Conrad, E.M. Forster
dc.description In contemporary time, many authors and researchers have begun to make new observations and studies concerning the colonial and postcolonial texts, believing that it is important to revisit the old literature to understand the present one. Joseph Conrad's Heart of Darkness and Edward Morgan Forster's A Passage to India are considered among the most important texts of their times because both of them focus on the possibility of intercultural relationships. The two novels were written in different periods but they complete each other due to the same point they explore. The purpose of this study is to analyze the term Otherization as a colonial concept and as a literary technique used in the selected novels. The idea of Otherization has been studied in many fields such as philosophy, anthropology, ethnography, sociology, and psychology. In the selected novels passages to other lands are also passages into the unconscious, a site of covert desire that could reveal a secret self. Such passages mark the site of a deep mystery where the secret of the Western self and truths of the unconscious are encrypted. However, this thesis intends to analyze the concept of Otherization regarding the intercultural relationships in Heart of Darkness and A Passage to India. Keywords: Otherization, Heart of Darkness, A Passage to India, Othering, Joseph Conrad, E.M Forster  
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Günümüzde birçok yazar ve araştırmacı, içinde bulunduğumuz dönemin edebiyatını anlamak içim önceki dönemlere ait eserleri yeniden değerlendirmenin önemli olduğu inancıyla, sömürge dönemi ve post-kolonyal döneme ait eserlere dair yeni gözlemler ve çalışmalarda bulunmaktadır. Joseph Conrad'ın Karanlığın Kalbi adlı eseri ile Edward Morgan Forster'ın Hindistan'a Bir Geçit adlı eseri, kültürlerarası ilişkilerin mümkün olduğu fikri üzerinde durmaları bakımından, dönemlerinin en önemli metinleri arasında görülmektedirler. Bu iki roman farklı dönemlerde yazılmış olsa da, ele aldıkları düşünce bakımından birbirlerini tamamlar niteliktedir. Bu çalışmanın amacı, ötekileştirme kavramını, hem sömürgeci bir kavram olarak hem de incelenen bu iki romanda kullanılan edebi bir teknik olarak tahlil etmektir. Ötekileştirme düşüncesi; felsefe, antropoloji, etnografya, sosyoloji ve psikoloji gibi birçok alanda incelenmiştir. Bu çalışmada incelenen romanlarda, başka topraklara yapılan yolculuk, gizli bir benliği açığa çıkarabilecek örtük arzuların alanı olan bilinçdışına yapılan yolculuktur aynı zamanda. Bu tür yolculuklar Batılı benliğin sırlarının ve bilinçdışının gerçekliklerinin kodlandığı derin ve gizemli bir alanı keşfeder. Fakat bu tez ötekileştirme kavramını Karanlığın Kalbi ve Hindistan'a Bir Geçit eserlerindeki kültürlerarası ilişkiler bağlamında incelemeyi hedeflemektedir. Anahtar Kelimeler: Ötekileştirme, Karanlığın Kalbi , Hindistan'a Bir Geçit , Öteki, Joseph Conrad, E.M. Forster
dc.description In contemporary time, many authors and researchers have begun to make new observations and studies concerning the colonial and postcolonial texts, believing that it is important to revisit the old literature to understand the present one. Joseph Conrad's Heart of Darkness and Edward Morgan Forster's A Passage to India are considered among the most important texts of their times because both of them focus on the possibility of intercultural relationships. The two novels were written in different periods but they complete each other due to the same point they explore. The purpose of this study is to analyze the term Otherization as a colonial concept and as a literary technique used in the selected novels. The idea of Otherization has been studied in many fields such as philosophy, anthropology, ethnography, sociology, and psychology. In the selected novels passages to other lands are also passages into the unconscious, a site of covert desire that could reveal a secret self. Such passages mark the site of a deep mystery where the secret of the Western self and truths of the unconscious are encrypted. However, this thesis intends to analyze the concept of Otherization regarding the intercultural relationships in Heart of Darkness and A Passage to India. Keywords: Otherization, Heart of Darkness, A Passage to India, Othering, Joseph Conrad, E.M Forster  
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Joseph Conrad'ın Karanlığın Kalbi ve Edward M. Forster'ın Hindistan'a Bir Geçit romanlarında ötekileştirme = Otherization in Joseph Conrad's Heart of Darkness and Edward M. Forster's a passage to India /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account