DSpace Repository

Robert Coover'ın Meydan İdamı ve John Fowles'ın Fransız Teğmenin Kadını romanlarındaki üstkurgusal özellikler = Metafictional aspects in Robert Coover's the public burning and John Fowles' the french lieutenant's woman /

Show simple item record

dc.creator Yaşar, Gülcemal , 1993- 200053 author
dc.creator Okuroğlu Özün, Şule, 1980- thesis advisor 114718
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı. issuing body 10355
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03183.pdf
dc.description Gerçeği temsil etme ve merkezlerin yapılarını bozma, gelenekleri terk etme ve epistemolojik ve mutlak normları baltalama sorunu, 1950'lerde ve 1960'larda kurgu fikrine egemen olmuştur. Batı dünyasında, özellikle Dünya savaşlarından sonra gerçekleşen kültürel dönüşümler, postmodern bir dizi fikir, varsayım, deneyim, söylem, oluşum ve önermeye yol açmıştır. Postmodernizm, üstkurmaca adı verilen yeni bir kurgu türünde en iyi şekilde yansımaktadır. Realizm ve modernizm edebi türler olarak edebiyatın belirli anlamlar yaratan yazarın veya okuyucunun bilinci gibi gerçeklik oluşturan merkezleri yansıtmasını beklemiştir. Ne var ki gerçeğin üstkurgusal olarak sorgulanması, mantık merkezli ikiciliğin yapısını öz-düşünümsel olarak bozarak gerçeğin çeşitlilik ve çoğulluk kazanmasına neden olmuştur. Bu tez öncelikle postmodern edebiyat, üstkurmaca ve tarihsel üstkurmacayı teorik olarak ele alır ve değerlendirir, sonra üstkurmacayı kendi kurgusallığını ortaya çıkaran bir eser olarak açıklar. Tezin ikinci bölümü Robert Coover'ın Meydan İdamı romanını ve John Fowles'un Fransız Teğmenin Kadını romanını hem üstkumaca hem de tarihsel üstkurmaca romanlar olarak tartışır. Bu tez geleneksel anlatı kurallarının üstkurmaca tarafından nasıl bozulduğunu göstermek için her iki romanı da yakından inceler. Anahtar Kelimeler: Üstkurmaca, Tarihsel Üstkurmaca, Postmodernizm, Postmodern Edebiyat, John Fowles, Fransız Teğmenin Kadını, Robert Coover, Meydan İdamı.
dc.description The problem of representing reality, and deconstructions of centers, abandoning the traditions, and undermining the epistemological and absolute norms dominated the idea of fiction in 1950s and 1960s. The cultural transformations that have taken place in the Western world, particularly after the World Wars, have led to a postmodern set of ideas, assumptions, experiences, discourses, formations, and propositions. Postmodernism is best reflected in a new type of fiction called metafiction. Realism and Modernism as literary genres expected literature to reflect reality which is based on certain meaning creating centers like the author or reader's consciousness. However, metafictional questioning of the truth has led to multiplicity and plurality by deconstructing logocentric binaries self-reflexively. This thesis firstly discusses and evaluates postmodern literature, metafiction, metafictional elements, and historiographic metafiction theoretically, then explicates metafiction, as a piece of work which uncovers its own fictionality. The second part of the thesis discusses Robert Coover's The Public Burning novel, and John Fowles' The French Lieutenant's novel as both metafiction and historiographic metafiction. This thesis examines both novels closely to demonstrate how metafiction subverts conventions of narrative in traditions preceding it. Keywords: Metafiction, Historiographic Metafiction, Postmodernism, Postmodern Literature, John Fowles, The French Lieutenant's Woman, Robert Coover, The Public Burning.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Gerçeği temsil etme ve merkezlerin yapılarını bozma, gelenekleri terk etme ve epistemolojik ve mutlak normları baltalama sorunu, 1950'lerde ve 1960'larda kurgu fikrine egemen olmuştur. Batı dünyasında, özellikle Dünya savaşlarından sonra gerçekleşen kültürel dönüşümler, postmodern bir dizi fikir, varsayım, deneyim, söylem, oluşum ve önermeye yol açmıştır. Postmodernizm, üstkurmaca adı verilen yeni bir kurgu türünde en iyi şekilde yansımaktadır. Realizm ve modernizm edebi türler olarak edebiyatın belirli anlamlar yaratan yazarın veya okuyucunun bilinci gibi gerçeklik oluşturan merkezleri yansıtmasını beklemiştir. Ne var ki gerçeğin üstkurgusal olarak sorgulanması, mantık merkezli ikiciliğin yapısını öz-düşünümsel olarak bozarak gerçeğin çeşitlilik ve çoğulluk kazanmasına neden olmuştur. Bu tez öncelikle postmodern edebiyat, üstkurmaca ve tarihsel üstkurmacayı teorik olarak ele alır ve değerlendirir, sonra üstkurmacayı kendi kurgusallığını ortaya çıkaran bir eser olarak açıklar. Tezin ikinci bölümü Robert Coover'ın Meydan İdamı romanını ve John Fowles'un Fransız Teğmenin Kadını romanını hem üstkumaca hem de tarihsel üstkurmaca romanlar olarak tartışır. Bu tez geleneksel anlatı kurallarının üstkurmaca tarafından nasıl bozulduğunu göstermek için her iki romanı da yakından inceler. Anahtar Kelimeler: Üstkurmaca, Tarihsel Üstkurmaca, Postmodernizm, Postmodern Edebiyat, John Fowles, Fransız Teğmenin Kadını, Robert Coover, Meydan İdamı.
dc.description The problem of representing reality, and deconstructions of centers, abandoning the traditions, and undermining the epistemological and absolute norms dominated the idea of fiction in 1950s and 1960s. The cultural transformations that have taken place in the Western world, particularly after the World Wars, have led to a postmodern set of ideas, assumptions, experiences, discourses, formations, and propositions. Postmodernism is best reflected in a new type of fiction called metafiction. Realism and Modernism as literary genres expected literature to reflect reality which is based on certain meaning creating centers like the author or reader's consciousness. However, metafictional questioning of the truth has led to multiplicity and plurality by deconstructing logocentric binaries self-reflexively. This thesis firstly discusses and evaluates postmodern literature, metafiction, metafictional elements, and historiographic metafiction theoretically, then explicates metafiction, as a piece of work which uncovers its own fictionality. The second part of the thesis discusses Robert Coover's The Public Burning novel, and John Fowles' The French Lieutenant's novel as both metafiction and historiographic metafiction. This thesis examines both novels closely to demonstrate how metafiction subverts conventions of narrative in traditions preceding it. Keywords: Metafiction, Historiographic Metafiction, Postmodernism, Postmodern Literature, John Fowles, The French Lieutenant's Woman, Robert Coover, The Public Burning.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Robert Coover'ın Meydan İdamı ve John Fowles'ın Fransız Teğmenin Kadını romanlarındaki üstkurgusal özellikler = Metafictional aspects in Robert Coover's the public burning and John Fowles' the french lieutenant's woman /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account