DSpace Repository

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım yeterlik düzeyleri (Isparta örneği) = Constructivist approach competence levels of religious culture and morality teachers, (Example Isparta) /

Show simple item record

dc.creator Göçmen, Elif, 1981- 200233 author
dc.creator Buyrukçu, Ramazan, 1953- thesis advisor 200239
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 10370
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03222.pdf
dc.description Bu araştırmanın amacı, DKAB öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım yeterliklerinin ne düzeyde olduğu ve bu yeterliklerin bazı değişkenlere göre değişip değişmediğinin belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Isparta ili merkez, ilçe ve köylerinde görev yapan 135 DKAB öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler; araştırmacı tarafından hazırlanan"kişisel bilgi formu''ve "yapılandırmacı yaklaşım yeterlik ölçeği"kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcıların dağılımlarının belirlenmesinde, frekans analizi kullanılmıştır. Katılımcıların cinsiyetleri, eğitim durumu, formasyon eğitimi alma durumu, hizmet içi eğitim alma durumu değişkenlerine göre ölçek puanlarını karşılaştırmak için "Bağımsız Örneklem T testi"; görev yaptıkları okul kademesi, yaş grupları, mesleki kıdemleri, mezun oldukları bölüm, görev yaptıkları okulun bulunduğu yerleşim yeri türü ve katılımcıların DKAB dersi programını incelemesi durumuna göre ölçek puanlarını karşılaştırmak için de"Anova Analiz Yöntemi"kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, DKAB öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım yeterliklerine yüksek düzeyde sahip olduğu ve bu yeterliklerinin mezuniyet ve hizmet içi eğitim alma değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüş;okul kademesi, cinsiyet,yaş, mesleki kıdem,öğrenim durumu, formasyon,okulun bulunduğu yerleşim yeri, öğretim programını inceleme değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacı Yaklaşım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Öğretmen Yeterlikleri.
dc.description Aim of this research is determining theideas of DKAB teachers on constructivist teachhers' characteristics. 135 DKAB teachers working in Isparta city centreand willagesor towns create the samples of this research. Data is obtained by self-assessments caleprepared according to constructivist teacher characteristics. Freauencyanalyse has been used to determine the distribution of the particements' demographic knowledges. Independent sample "T" test her been used to determine scalepaints according to change a bilities of particements' sexes, education status, pedagogicformation sand having in service training. One way varian ceanalyse has been used to determinescalepointsaccording seniority, branches they graduatedandplacetheylive. Attheend of research, it was determined toparticements' schools they work, agegroups, vocational DKAB teacheers have sencesto demonstrate "constructivist teachers' characteristics in a highlevel. It hasn't been seen between ideas of DKAB teachs on variables according to their vocational seniority, ages, eduational status, anol pedagogicformation, faculties they graduatedandtraning in service maded ifferencesandseriously. But, it has been seen that, DKAB teachers' characteristics change seriously according to hteir seniority years, ages, educational status, having formation. Keywords: Constructivist Approach, Religion Cultureand Moral Education Teacher, Religion Teaching, Teacher Competencies.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu araştırmanın amacı, DKAB öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım yeterliklerinin ne düzeyde olduğu ve bu yeterliklerin bazı değişkenlere göre değişip değişmediğinin belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Isparta ili merkez, ilçe ve köylerinde görev yapan 135 DKAB öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler; araştırmacı tarafından hazırlanan"kişisel bilgi formu''ve "yapılandırmacı yaklaşım yeterlik ölçeği"kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcıların dağılımlarının belirlenmesinde, frekans analizi kullanılmıştır. Katılımcıların cinsiyetleri, eğitim durumu, formasyon eğitimi alma durumu, hizmet içi eğitim alma durumu değişkenlerine göre ölçek puanlarını karşılaştırmak için "Bağımsız Örneklem T testi"; görev yaptıkları okul kademesi, yaş grupları, mesleki kıdemleri, mezun oldukları bölüm, görev yaptıkları okulun bulunduğu yerleşim yeri türü ve katılımcıların DKAB dersi programını incelemesi durumuna göre ölçek puanlarını karşılaştırmak için de"Anova Analiz Yöntemi"kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, DKAB öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım yeterliklerine yüksek düzeyde sahip olduğu ve bu yeterliklerinin mezuniyet ve hizmet içi eğitim alma değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüş;okul kademesi, cinsiyet,yaş, mesleki kıdem,öğrenim durumu, formasyon,okulun bulunduğu yerleşim yeri, öğretim programını inceleme değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacı Yaklaşım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Öğretmen Yeterlikleri.
dc.description Aim of this research is determining theideas of DKAB teachers on constructivist teachhers' characteristics. 135 DKAB teachers working in Isparta city centreand willagesor towns create the samples of this research. Data is obtained by self-assessments caleprepared according to constructivist teacher characteristics. Freauencyanalyse has been used to determine the distribution of the particements' demographic knowledges. Independent sample "T" test her been used to determine scalepaints according to change a bilities of particements' sexes, education status, pedagogicformation sand having in service training. One way varian ceanalyse has been used to determinescalepointsaccording seniority, branches they graduatedandplacetheylive. Attheend of research, it was determined toparticements' schools they work, agegroups, vocational DKAB teacheers have sencesto demonstrate "constructivist teachers' characteristics in a highlevel. It hasn't been seen between ideas of DKAB teachs on variables according to their vocational seniority, ages, eduational status, anol pedagogicformation, faculties they graduatedandtraning in service maded ifferencesandseriously. But, it has been seen that, DKAB teachers' characteristics change seriously according to hteir seniority years, ages, educational status, having formation. Keywords: Constructivist Approach, Religion Cultureand Moral Education Teacher, Religion Teaching, Teacher Competencies.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım yeterlik düzeyleri (Isparta örneği) = Constructivist approach competence levels of religious culture and morality teachers, (Example Isparta) /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account