DSpace Repository

Nazal polipli hasta dokularında p-glikoprotein düzeyinin araştırılması = Investigation of p-glycoprotein levels in patients with nasal polyp tissues /

Show simple item record

dc.creator Dilek, Deniz. author 195762
dc.creator Okur, Erdoğan. thesis advisor 195763
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı. 11484 issuing body
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT01230.pdf
dc.description Nazal poliplerin etyopatogenezi için çok sayıda teori ileri sürülmesine rağmen henüz net olarak aydınlatılamamıştır. Multifaktöryel gelişimli, mukoza enflamasyonu ile karakterize ve lümene doğru büyüyen benign protrüzyonlardır. Son yıllarda PGP'nin polip gelişimi üzerinde etkisi çeşitli çalışmalarla irdelenmiştir. Biz bu çalışmada nazal polipli hastaların polip dokularındaki PGP'nin polipleri olmayan kontrol grubu ile karşılaştırılmasını amaçladık Çalışmamızda 30 tane, 18 yaş üstü, son 3 ayda steroid kullanmayan, allerjisi olmayan, aspirin kullanmayan nazal polip hastası ile 30 tane, polip gelişimi izlenmeyen burun tıkanıklığı nedeniyle opere edilen konka bülloza hastasınının rezeke edilen dokularındaki PGP düzeyini ELİZA testi ile karşılaştırdık. Bulgular Student t-testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi, p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. İki grup arasında elde edilen PGP değerleri arasında anlamlı farklılık saptamadık. Sonuç ele alındığında PGP'nin polipli hastaların polip dokularında anlamlı derecede yüksek olmadığı görüldü. Bunun nedeni PGP'nin ekstraselüler sıvılara sekrete edilmesi olabilir. Bu sonuca göre nazal polip ve sinonazal mukozadaki enflamasyonun sebebi doku düzeyindeki PGP değildir. Anahtar Kelimeler: Nazal polip, P-Glikoprotein, Sinüzit
dc.description Although many theories have been proposed for the etiopathogenesis of nasal polyps, they have not yet been elucidated. It is a benign protrusion of multifactorial development, characterized by inflammation of the mucosa and growing towards the lumen. The effect of P-Glycoprotein (PGP) on the development of polyps in recent years has been examined by various studies. In this study, we aimed to compare PGP in polyps of patients with nasal polyps with the control group without polyps. In our study, we compared the level of PGP in the resected tissues of 30 patients with congenital nasal congestion who were not treated with aspirin and who did not use steroids in the last 3 months. Results were statistically evaluated with Student t-test, p <0.05 was considered significant. There was no significant difference between the two groups. In conclusion, PGP was not significantly higher in polyps of patients with polyps. The reason for this may be the secretion of PGP to extracellular fluids. According to this result, the nasal polyps and the inflammation of the sinonasal mucosa are not caused by PGP in the tissue membrane. Keywords: Nasal polyp, P-Glycoprotein, Sinusitis
dc.description Tez (Uzmanlık Tezi) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Nazal poliplerin etyopatogenezi için çok sayıda teori ileri sürülmesine rağmen henüz net olarak aydınlatılamamıştır. Multifaktöryel gelişimli, mukoza enflamasyonu ile karakterize ve lümene doğru büyüyen benign protrüzyonlardır. Son yıllarda PGP'nin polip gelişimi üzerinde etkisi çeşitli çalışmalarla irdelenmiştir. Biz bu çalışmada nazal polipli hastaların polip dokularındaki PGP'nin polipleri olmayan kontrol grubu ile karşılaştırılmasını amaçladık Çalışmamızda 30 tane, 18 yaş üstü, son 3 ayda steroid kullanmayan, allerjisi olmayan, aspirin kullanmayan nazal polip hastası ile 30 tane, polip gelişimi izlenmeyen burun tıkanıklığı nedeniyle opere edilen konka bülloza hastasınının rezeke edilen dokularındaki PGP düzeyini ELİZA testi ile karşılaştırdık. Bulgular Student t-testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi, p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. İki grup arasında elde edilen PGP değerleri arasında anlamlı farklılık saptamadık. Sonuç ele alındığında PGP'nin polipli hastaların polip dokularında anlamlı derecede yüksek olmadığı görüldü. Bunun nedeni PGP'nin ekstraselüler sıvılara sekrete edilmesi olabilir. Bu sonuca göre nazal polip ve sinonazal mukozadaki enflamasyonun sebebi doku düzeyindeki PGP değildir. Anahtar Kelimeler: Nazal polip, P-Glikoprotein, Sinüzit
dc.description Although many theories have been proposed for the etiopathogenesis of nasal polyps, they have not yet been elucidated. It is a benign protrusion of multifactorial development, characterized by inflammation of the mucosa and growing towards the lumen. The effect of P-Glycoprotein (PGP) on the development of polyps in recent years has been examined by various studies. In this study, we aimed to compare PGP in polyps of patients with nasal polyps with the control group without polyps. In our study, we compared the level of PGP in the resected tissues of 30 patients with congenital nasal congestion who were not treated with aspirin and who did not use steroids in the last 3 months. Results were statistically evaluated with Student t-test, p <0.05 was considered significant. There was no significant difference between the two groups. In conclusion, PGP was not significantly higher in polyps of patients with polyps. The reason for this may be the secretion of PGP to extracellular fluids. According to this result, the nasal polyps and the inflammation of the sinonasal mucosa are not caused by PGP in the tissue membrane. Keywords: Nasal polyp, P-Glycoprotein, Sinusitis
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Nazal polipli hasta dokularında p-glikoprotein düzeyinin araştırılması = Investigation of p-glycoprotein levels in patients with nasal polyp tissues /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account