DSpace Repository

İnmeli bireylerde ayak- ayak bileği deformitelerinin denge ve fonksiyonelliğe etkisi = The effects of foot ankle deformities on balance and function in stroke /

Show simple item record

dc.creator Evrim, Zahide, 1992- 201359 author
dc.creator Yakut, Hatice. thesis advisor 190604
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı. 59452 issuing body
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT01251.pdf
dc.description Çalışmanın amacı inmeli bireylerdeki ayak, ayak bileği postür ve karakteristik değişimlerini incelemek; bunların denge ve fonksiyonellik üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışmaya Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinde yatmakta olan 29 inmeli birey ve herhangi bir nörolojik hastalık tanısı almamış 25 sağlıklı birey dahil edildi. Çalısmaya katılan tüm bireylerin demografik bilgileri alındıktan sonra antropometrik ölçümler, eklem hareket açıklıkları, kas tonusu, ayak postür indeksi, naviküler düşme testi, topuk bacak açısı gibi yöntemler kullanarak katılımcıların ayak postür ve karakteristiklerine yönelik ölçümler yapıldı. Denge ve fonksiyona yönelik ölçümler için Berg denge ölçeği, tek ayak durma testi, fonksiyonel uzanma testi, ayak fonksiyon indeksi ve vizuel analog skala-ayak ve ayak bileği indeksi kullanıldı. Tüm bu parametrelerin gruplar arası farklılıkları incelenerek; elde edilen ayak postürü parametreleri ile denge ve fonksiyon parametreleri arasındaki ilişkiler incelendi. İnmeli bireylerin etkilenmiş ayakları etkilenmemiş ayaklarına ve kontrol grubuna kıyasla supinasyonda bulundu (p<0.05). Ayak ilişkin ölçümlerde gruplar arası anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). Gruplar arası denge parametreleri sonuçlarının hepsinde de gruplar arasında anlamlı farklılık görüldü (p<0.05). İnmeli bireylerde görülen supinasyondaki ön ayak postürünün, tek ayak durma testi sonuçlarını ve berg denge ölçeği sonuçlarını olumsuz etkilediği bulundu (p<0.05) Ayak karakteristiklerinin denge ve fonksiyon parametreleriyle ilişkili olduğu bulundu. Anahtar Kelimeler: İnme, Ayak, Ayak Deformitesi, Ayak Postürü, Denge
dc.description The aim of this study is to research the alteration foot and ankle posture and characteristics of stroke patients; their effects on balance and foot function. The study includes 29 stroke patients and 25 healthy individuals who were not diagnosed with any neurological disease in the Kastamonu Physical Therapy and Rehabilitation Center. After obtaining demographic information of all the participants, measurements were made for the foot posture and characteristics by using methods like anthropometric measurements, joint range of motion, muscle tone, foot posture index, navicular drop test, calcaneal stance position tests. For balance and foot function measurements; Berg balance scale, one foot stop test, functional reach test, foot function index and visual analog scale-foot and ankle index were used. By examining the differences between all these parameters; the relationship between foot posture parameters and balance and function parameters were investigated. The affected feet of the subjects with paralysis were supinated compared to the unaffected feet and the control group (p <0.05).Significant differences between the groups in foot-related measurements were observed (p <0.05); all of the balance parameters were also observed significant differences between the control groups (p <0.05). It was found that the supination in the foot posture in paralyzed patients had a negative effect on the results of the one-foot stop test and the Berg balance scale (p <0.05). Foot characteristics were found to be correlated with balance and function parameters. Keywords: Stroke, Foot, Foot Deformity, Foot Posture, Balance
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Çalışmanın amacı inmeli bireylerdeki ayak, ayak bileği postür ve karakteristik değişimlerini incelemek; bunların denge ve fonksiyonellik üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışmaya Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinde yatmakta olan 29 inmeli birey ve herhangi bir nörolojik hastalık tanısı almamış 25 sağlıklı birey dahil edildi. Çalısmaya katılan tüm bireylerin demografik bilgileri alındıktan sonra antropometrik ölçümler, eklem hareket açıklıkları, kas tonusu, ayak postür indeksi, naviküler düşme testi, topuk bacak açısı gibi yöntemler kullanarak katılımcıların ayak postür ve karakteristiklerine yönelik ölçümler yapıldı. Denge ve fonksiyona yönelik ölçümler için Berg denge ölçeği, tek ayak durma testi, fonksiyonel uzanma testi, ayak fonksiyon indeksi ve vizuel analog skala-ayak ve ayak bileği indeksi kullanıldı. Tüm bu parametrelerin gruplar arası farklılıkları incelenerek; elde edilen ayak postürü parametreleri ile denge ve fonksiyon parametreleri arasındaki ilişkiler incelendi. İnmeli bireylerin etkilenmiş ayakları etkilenmemiş ayaklarına ve kontrol grubuna kıyasla supinasyonda bulundu (p<0.05). Ayak ilişkin ölçümlerde gruplar arası anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). Gruplar arası denge parametreleri sonuçlarının hepsinde de gruplar arasında anlamlı farklılık görüldü (p<0.05). İnmeli bireylerde görülen supinasyondaki ön ayak postürünün, tek ayak durma testi sonuçlarını ve berg denge ölçeği sonuçlarını olumsuz etkilediği bulundu (p<0.05) Ayak karakteristiklerinin denge ve fonksiyon parametreleriyle ilişkili olduğu bulundu. Anahtar Kelimeler: İnme, Ayak, Ayak Deformitesi, Ayak Postürü, Denge
dc.description The aim of this study is to research the alteration foot and ankle posture and characteristics of stroke patients; their effects on balance and foot function. The study includes 29 stroke patients and 25 healthy individuals who were not diagnosed with any neurological disease in the Kastamonu Physical Therapy and Rehabilitation Center. After obtaining demographic information of all the participants, measurements were made for the foot posture and characteristics by using methods like anthropometric measurements, joint range of motion, muscle tone, foot posture index, navicular drop test, calcaneal stance position tests. For balance and foot function measurements; Berg balance scale, one foot stop test, functional reach test, foot function index and visual analog scale-foot and ankle index were used. By examining the differences between all these parameters; the relationship between foot posture parameters and balance and function parameters were investigated. The affected feet of the subjects with paralysis were supinated compared to the unaffected feet and the control group (p <0.05).Significant differences between the groups in foot-related measurements were observed (p <0.05); all of the balance parameters were also observed significant differences between the control groups (p <0.05). It was found that the supination in the foot posture in paralyzed patients had a negative effect on the results of the one-foot stop test and the Berg balance scale (p <0.05). Foot characteristics were found to be correlated with balance and function parameters. Keywords: Stroke, Foot, Foot Deformity, Foot Posture, Balance
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title İnmeli bireylerde ayak- ayak bileği deformitelerinin denge ve fonksiyonelliğe etkisi = The effects of foot ankle deformities on balance and function in stroke /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account