DSpace Repository

Sağlık hizmetlerinde nesnelerin interneti uygulamalarının kullanımı = Use of the internet of things applications in healthcare /

Show simple item record

dc.creator Çetin, Burhan, 1988- 201018 author
dc.creator Çelik, Rukiye, 1984- thesis advisor 56430
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı. issuing body 45393
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03291.pdf
dc.description Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı, 1999 yılında Kevin Ashton tarafından hazırlanan bir sunum sırasında kullanılmıştır. Bu kavram, belli bir protokol üzerinden benzersiz bir şekilde adreslenebilen nesnelerin kendi arasında oluşturduğu iletişim tarzını ifade etmektedir. Tanımdaki söz konusu nesneler ifadesinin içerisinde; hizmetler, insanlar, hayvanlar, her türlü cihaz vb. girmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmetlerinde nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarının kullanımını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın yöntemi nitel-nitel olmak üzere karma şekilde belirlenmiştir. Buna göre örnek olay monografisi ve doküman incelemesi kapsamında her iki yöntemde de amaçlı örneklem tekniği kullanılarak 11 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmış ve 128 adet doküman incelenmiştir. Yapılan içerik ve betimsel analizlerin neticesinde IoT'un sağlık hizmeti uygulamalarında kullanılmaya başlandığı ve bu kullanımlar sonucu önemli avantajlar elde edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık hizmetlerinde IoT teknolojisinin kullanılması ile birlikte; her zaman ve her yerde sağlık takibi, erken teşhis ve tedavi, hızlı müdahale, kronik hastalık takibi vb. sağlık hizmeti sunumlarında kolaylık sağladığı sonuçlarına varılmıştır. Bu avantajlarla birlikte dijital ortama aktarılan verilerin yetkisiz kişilerin eline geçip kişilerin sağlık ve mahrem bilgilerine kötü niyetli saldırılar olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak blok zinciri gibi yeni önleyici sistemlerle dijital ortama aktarılan verilerin korunmasında önemli gelişmeler olduğu ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Sağlık Teknolojileri, Makineler Arası İletişim (M2M), Nesnelerin İnterneti (IoT), Sağlık Nesnelerinin İnterneti.
dc.description The concept of the Internet of Things was used during a presentation by Kevin Ashton in 1999. This concept refers to the mode of communication between objects that can be uniquely addressed through a particular protocol. In the expression of the objects in the definition; services, people, animals, all kinds of devices etc., are included. The aim of this study is to determine the use of Internet of Things (IoT) applications in health services. For this aim, the method of the study was determined as qualitative-qualitative mixed method. In this context, semi-structured interviews were conducted with 11 people by using purposive sampling technique in both methods within the scope of case study monograph and document analysis and 128 documents were examined. As a result of the content and descriptive analyzes, it has been concluded that IoT has been used in healthcare applications and significant advantages have been obtained as a result of these uses. With the use of IoT technology in health services; anytime and anywhere health monitoring, early diagnosis and treatment, rapid intervention, chronic disease monitoring and so on. It has been concluded that it provides convenience in the provision of health services. With these advantages, it was concluded that the data transferred to the digital media could be taken into the hands of unauthorized persons and malicious attacks on their health and privacy information. However, new preventive systems such as block chain have been informed that there are significant improvements in the protection of data transferred to digital media. Keywords : Health Technologies, Machine-to-Machine (M2M), Internet of Things (IoT), Internet of Health Things.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı, 1999 yılında Kevin Ashton tarafından hazırlanan bir sunum sırasında kullanılmıştır. Bu kavram, belli bir protokol üzerinden benzersiz bir şekilde adreslenebilen nesnelerin kendi arasında oluşturduğu iletişim tarzını ifade etmektedir. Tanımdaki söz konusu nesneler ifadesinin içerisinde; hizmetler, insanlar, hayvanlar, her türlü cihaz vb. girmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmetlerinde nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarının kullanımını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın yöntemi nitel-nitel olmak üzere karma şekilde belirlenmiştir. Buna göre örnek olay monografisi ve doküman incelemesi kapsamında her iki yöntemde de amaçlı örneklem tekniği kullanılarak 11 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmış ve 128 adet doküman incelenmiştir. Yapılan içerik ve betimsel analizlerin neticesinde IoT'un sağlık hizmeti uygulamalarında kullanılmaya başlandığı ve bu kullanımlar sonucu önemli avantajlar elde edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık hizmetlerinde IoT teknolojisinin kullanılması ile birlikte; her zaman ve her yerde sağlık takibi, erken teşhis ve tedavi, hızlı müdahale, kronik hastalık takibi vb. sağlık hizmeti sunumlarında kolaylık sağladığı sonuçlarına varılmıştır. Bu avantajlarla birlikte dijital ortama aktarılan verilerin yetkisiz kişilerin eline geçip kişilerin sağlık ve mahrem bilgilerine kötü niyetli saldırılar olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak blok zinciri gibi yeni önleyici sistemlerle dijital ortama aktarılan verilerin korunmasında önemli gelişmeler olduğu ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Sağlık Teknolojileri, Makineler Arası İletişim (M2M), Nesnelerin İnterneti (IoT), Sağlık Nesnelerinin İnterneti.
dc.description The concept of the Internet of Things was used during a presentation by Kevin Ashton in 1999. This concept refers to the mode of communication between objects that can be uniquely addressed through a particular protocol. In the expression of the objects in the definition; services, people, animals, all kinds of devices etc., are included. The aim of this study is to determine the use of Internet of Things (IoT) applications in health services. For this aim, the method of the study was determined as qualitative-qualitative mixed method. In this context, semi-structured interviews were conducted with 11 people by using purposive sampling technique in both methods within the scope of case study monograph and document analysis and 128 documents were examined. As a result of the content and descriptive analyzes, it has been concluded that IoT has been used in healthcare applications and significant advantages have been obtained as a result of these uses. With the use of IoT technology in health services; anytime and anywhere health monitoring, early diagnosis and treatment, rapid intervention, chronic disease monitoring and so on. It has been concluded that it provides convenience in the provision of health services. With these advantages, it was concluded that the data transferred to the digital media could be taken into the hands of unauthorized persons and malicious attacks on their health and privacy information. However, new preventive systems such as block chain have been informed that there are significant improvements in the protection of data transferred to digital media. Keywords : Health Technologies, Machine-to-Machine (M2M), Internet of Things (IoT), Internet of Health Things.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Sağlık hizmetlerinde nesnelerin interneti uygulamalarının kullanımı = Use of the internet of things applications in healthcare /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account