DSpace Repository

Erol Güngör ve Nurettin Topçu'ya göre insan ve insanın eğitimi = Human and human's education in Erol Güngör and Nurettin Topçu /

Show simple item record

dc.creator Avcı, Mehmet, 1985- 201745 author
dc.creator Çınar, Fatih, 1979 December 20- thesis advisor 65545
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 10370
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03421.pdf
dc.description Erol GÜNGÖR ve Nurettin TOPÇU ülkemizin yetiştirdiği önemli ilim ve fikir adamlarındandır. Bu araştırmada, Erol GÜNGÖR ve Nurettin TOPÇU'nun insan ve insanın eğitimi konusunda görüş ve düşüncelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinin benimsendiği bu araştırmada verilerin elde edilmesinde dokümantasyon tekniğinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle yazarların eserleri ve yazarlar hakkındaki eserler araştırmanın amacına ve içerik analizine uygun olarak incelenmiş ve şu bulgulara ulaşılmıştır; Düşünürlerin biyografileri incelendiğinde, görüş dünyalarının şekillenmesinde etkili olan şahsiyetlerin hocaları olduğu tespit edilmiştir. Güngör ve Topçu, insanın din ve ahlâk sayesinde diğer canlılardan ayrılarak kâinatta en şerefli konuma yükseldiği görüşünü savunmaktadır. Bu bakış açısı her iki düşünürün de insanı ele alırken ahlâk merkezli düşünce yapısına sahip olduklarını ve insana yönelik yaklaşımlarında görüş birliği içinde olduklarını göstermektedir. Topçu, Güngör'den farklı olarak insana nefis, ıstırap, merhamet ve ilham ekseninde yaklaşmaktadır. Güngör ise ahlâka bilimsel açıdan yaklaşarak onu bir değerler psikolojisi ekseninde incelemiştir. Ona göre ahlâk, bir davranış ve bilgi sistemi olarak hayatın her aşamasında öğrenilmesi gereken ve insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar sistemidir. Her iki düşünüründe, eğitim sistemimizde milli unsurlara önem verilmesini istedikleri ve gençlerimizin tarih şuuruna sahip olmaları konusunda görüş birliğinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Güngör ve Topçu, eğitim sistemimizin batının eğitim anlayışı ile şekillendirilmesinin kültürümüze uygun olmadığını; buna bağlı olarak da gençlerin milli şuurdan uzak bir eğitime maruz kaldıklarını belirtmiştir. Anahtar Kelimeler Nurettin Topçu, Erol Güngör, İnsan, Eğitim, Din, Ahlâk
dc.description Erol GÜNGÖR and Nurettin TOPÇU are important science and intellectual people that our country has raised. In this study, it is aimed to compare the views and opinions of Erol Güngör and Nurettin Topçu on human and education. In this study in which the descriptive scanning model was adopted, the documantation technique was used to obtain the data. In this context, firstly the works of the authors and the works about the authors were examined in accordance with the purpose of the research and the content analysis and the following findings were reached. When the biographies of the thinkers were examined, it was found that they were the teachers who were influential in shaping the worlds of opinion. Güngör and Topçu argue that human beings are seperated from other living things by virtue of religion and morality and rose to the most honorable position in the universe. This point of view shows that both thinkers have a moral-centered thinking structure when dealing wtih human beings and they agree in their approach towards human beings. Unlike Güngör, Topçu approaches people on the axis of exquisite, suffering, mercy and inspiration. Güngör, on the other hand, approached morality scientifically and examined it on the axis of a psychology of values. According to him, morality is a system of rules that must be learned at every stage of life as a behavior and information system and regulates the relations between people. It was concluded that both thinkers wanted to give importance to national elements in our education system and they agreed that they should have the consciousness of history in our youth. Both thinkers stated that shaping our education system with the understanding of education in the west is not suitable for our culture and therefore, young people are exposed to education which is far from national consciousness. Keywords Nurettin Topçu, Erol Güngör, Human, Education, Religion, Morals.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Erol GÜNGÖR ve Nurettin TOPÇU ülkemizin yetiştirdiği önemli ilim ve fikir adamlarındandır. Bu araştırmada, Erol GÜNGÖR ve Nurettin TOPÇU'nun insan ve insanın eğitimi konusunda görüş ve düşüncelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinin benimsendiği bu araştırmada verilerin elde edilmesinde dokümantasyon tekniğinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle yazarların eserleri ve yazarlar hakkındaki eserler araştırmanın amacına ve içerik analizine uygun olarak incelenmiş ve şu bulgulara ulaşılmıştır; Düşünürlerin biyografileri incelendiğinde, görüş dünyalarının şekillenmesinde etkili olan şahsiyetlerin hocaları olduğu tespit edilmiştir. Güngör ve Topçu, insanın din ve ahlâk sayesinde diğer canlılardan ayrılarak kâinatta en şerefli konuma yükseldiği görüşünü savunmaktadır. Bu bakış açısı her iki düşünürün de insanı ele alırken ahlâk merkezli düşünce yapısına sahip olduklarını ve insana yönelik yaklaşımlarında görüş birliği içinde olduklarını göstermektedir. Topçu, Güngör'den farklı olarak insana nefis, ıstırap, merhamet ve ilham ekseninde yaklaşmaktadır. Güngör ise ahlâka bilimsel açıdan yaklaşarak onu bir değerler psikolojisi ekseninde incelemiştir. Ona göre ahlâk, bir davranış ve bilgi sistemi olarak hayatın her aşamasında öğrenilmesi gereken ve insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar sistemidir. Her iki düşünüründe, eğitim sistemimizde milli unsurlara önem verilmesini istedikleri ve gençlerimizin tarih şuuruna sahip olmaları konusunda görüş birliğinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Güngör ve Topçu, eğitim sistemimizin batının eğitim anlayışı ile şekillendirilmesinin kültürümüze uygun olmadığını; buna bağlı olarak da gençlerin milli şuurdan uzak bir eğitime maruz kaldıklarını belirtmiştir. Anahtar Kelimeler Nurettin Topçu, Erol Güngör, İnsan, Eğitim, Din, Ahlâk
dc.description Erol GÜNGÖR and Nurettin TOPÇU are important science and intellectual people that our country has raised. In this study, it is aimed to compare the views and opinions of Erol Güngör and Nurettin Topçu on human and education. In this study in which the descriptive scanning model was adopted, the documantation technique was used to obtain the data. In this context, firstly the works of the authors and the works about the authors were examined in accordance with the purpose of the research and the content analysis and the following findings were reached. When the biographies of the thinkers were examined, it was found that they were the teachers who were influential in shaping the worlds of opinion. Güngör and Topçu argue that human beings are seperated from other living things by virtue of religion and morality and rose to the most honorable position in the universe. This point of view shows that both thinkers have a moral-centered thinking structure when dealing wtih human beings and they agree in their approach towards human beings. Unlike Güngör, Topçu approaches people on the axis of exquisite, suffering, mercy and inspiration. Güngör, on the other hand, approached morality scientifically and examined it on the axis of a psychology of values. According to him, morality is a system of rules that must be learned at every stage of life as a behavior and information system and regulates the relations between people. It was concluded that both thinkers wanted to give importance to national elements in our education system and they agreed that they should have the consciousness of history in our youth. Both thinkers stated that shaping our education system with the understanding of education in the west is not suitable for our culture and therefore, young people are exposed to education which is far from national consciousness. Keywords Nurettin Topçu, Erol Güngör, Human, Education, Religion, Morals.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Erol Güngör ve Nurettin Topçu'ya göre insan ve insanın eğitimi = Human and human's education in Erol Güngör and Nurettin Topçu /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account