DSpace Repository

Görme yetersizliği olan bireylere yönelik din eğitiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar = Problems faced by teachers in religious education for visually impaired individuals /

Show simple item record

dc.creator Teke, Tuğba, 1991- 205945 author
dc.creator Çınar, Fatih, 1979 December 20- thesis advisor 65545
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 10370
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03448.pdf
dc.description Eğitim, insanın hayatı boyunca süregelen ve bütün öğrenimlerini kapsayan öğrenme işlevlerini ifade etmektedir. Eğitimin temel işlevlerinden biri, bilgiyi toplumdaki insanlara iletmektir. İnsanların hayata hazırlanması açısından din eğitimi de oldukça önemlidir. Toplumun önemli bir kısmını oluşturan özel gereksinimli bireylerin din eğitimi gereksinimlerinin giderebiliyor olmasına dikkat edilmelidir. Din eğitimi derslerini kapsayıcı hale getirmek için, öğretmenlerin belirli etkinliklerde ya da derslerde engelli öğrencilerin öğrenimi sırasında engellerin neler olduğunu belirlemesi ve bu engellere yönelik çözümler geliştirmesi gereklidir. Özel gereksinimli öğrencilerin karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirmenin veya azaltmanın yolları düşünülmelidir. Bu çerçevede öncelikle sorunların tespit edilmesi gereklidir. Yapmış olduğumuz bu araşma ile görme yetersizliği olan bireylere yönelik verilen din eğitiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye'de çeşitli şehirlerde bulunan bir tanesi İmam Hatip okulu olmak üzere toplam 18 görme engelliler okulundaki 20 katılımcı örneklem grubunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri görme engelli okullarda görev yapan DKAB öğretmenlerinden toplanmıştır. Araştırma sonucunda nitel verilerden elde edilen bulgulara göre; görme engelli okullarda gerçekleştirilen din eğitiminde öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri, eğitim mekânları, mevcut öğretim programının uygulanabilirliği, öğretim materyal ve araç gereçleri ile ilgili birçok sorun ile karşılaştıkları ve bu sorunların din eğitimi faaliyetlerinin amacının gerçekleştirilmesini olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin; öğrenci, veli ve yöneticiler ile ilgili dini iletişim becerilerini geliştirdiğinde ve olumlu tutum gösterdiğinde din eğimine katkısının olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler; Engelliler, Görme Yetersizlik, Özel Eğitim, Din Eğitimi
dc.description Education refers to learning functions that continue throughout the life of a person and include all their learning. One of the basic functions of education is to convey knowledge to people in society. Religious education is also very important for preparing people for life. It should be noted that the religious education needs of individuals with special needs, which constitute a significant part of the society, can be met. In order to make religious education courses inclusive, teachers need to identify what are the barriers during the learning of students with disabilities in specific activities or courses and develop solutions to these barriers. Ways of minimizing or reducing the problems that students with special needs may encounter should be considered. In this context, first of all, problems should be identified. The aim of this study is to determine the problems faced by teachers in religious education given to visually impaired individuals. The sample of the study, a total of 18 of them are located in various cities in Turkey Imam-Hatip schools are visually impaired, including sample group consisted of 20 participants in the school. In this context, interview technique which is one of the qualitative research methods was used. The data of the study were collected from DKAB teachers working in visually impaired schools. According to the findings obtained from qualitative data; It was found that teachers faced many problems related to their professional competencies, educational venues, the applicability of the current curriculum, teaching materials and materials and that these problems adversely affected the realization of the purpose of religious education activities. However, teachers; It was found that when he developed religious communication skills and showed positive attitude about students, parents and administrators, he had a contribution to the religious inclination. Keywords; People with disabilities, Visually impaired, Special education
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Eğitim, insanın hayatı boyunca süregelen ve bütün öğrenimlerini kapsayan öğrenme işlevlerini ifade etmektedir. Eğitimin temel işlevlerinden biri, bilgiyi toplumdaki insanlara iletmektir. İnsanların hayata hazırlanması açısından din eğitimi de oldukça önemlidir. Toplumun önemli bir kısmını oluşturan özel gereksinimli bireylerin din eğitimi gereksinimlerinin giderebiliyor olmasına dikkat edilmelidir. Din eğitimi derslerini kapsayıcı hale getirmek için, öğretmenlerin belirli etkinliklerde ya da derslerde engelli öğrencilerin öğrenimi sırasında engellerin neler olduğunu belirlemesi ve bu engellere yönelik çözümler geliştirmesi gereklidir. Özel gereksinimli öğrencilerin karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirmenin veya azaltmanın yolları düşünülmelidir. Bu çerçevede öncelikle sorunların tespit edilmesi gereklidir. Yapmış olduğumuz bu araşma ile görme yetersizliği olan bireylere yönelik verilen din eğitiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye'de çeşitli şehirlerde bulunan bir tanesi İmam Hatip okulu olmak üzere toplam 18 görme engelliler okulundaki 20 katılımcı örneklem grubunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri görme engelli okullarda görev yapan DKAB öğretmenlerinden toplanmıştır. Araştırma sonucunda nitel verilerden elde edilen bulgulara göre; görme engelli okullarda gerçekleştirilen din eğitiminde öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri, eğitim mekânları, mevcut öğretim programının uygulanabilirliği, öğretim materyal ve araç gereçleri ile ilgili birçok sorun ile karşılaştıkları ve bu sorunların din eğitimi faaliyetlerinin amacının gerçekleştirilmesini olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin; öğrenci, veli ve yöneticiler ile ilgili dini iletişim becerilerini geliştirdiğinde ve olumlu tutum gösterdiğinde din eğimine katkısının olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler; Engelliler, Görme Yetersizlik, Özel Eğitim, Din Eğitimi
dc.description Education refers to learning functions that continue throughout the life of a person and include all their learning. One of the basic functions of education is to convey knowledge to people in society. Religious education is also very important for preparing people for life. It should be noted that the religious education needs of individuals with special needs, which constitute a significant part of the society, can be met. In order to make religious education courses inclusive, teachers need to identify what are the barriers during the learning of students with disabilities in specific activities or courses and develop solutions to these barriers. Ways of minimizing or reducing the problems that students with special needs may encounter should be considered. In this context, first of all, problems should be identified. The aim of this study is to determine the problems faced by teachers in religious education given to visually impaired individuals. The sample of the study, a total of 18 of them are located in various cities in Turkey Imam-Hatip schools are visually impaired, including sample group consisted of 20 participants in the school. In this context, interview technique which is one of the qualitative research methods was used. The data of the study were collected from DKAB teachers working in visually impaired schools. According to the findings obtained from qualitative data; It was found that teachers faced many problems related to their professional competencies, educational venues, the applicability of the current curriculum, teaching materials and materials and that these problems adversely affected the realization of the purpose of religious education activities. However, teachers; It was found that when he developed religious communication skills and showed positive attitude about students, parents and administrators, he had a contribution to the religious inclination. Keywords; People with disabilities, Visually impaired, Special education
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Görme yetersizliği olan bireylere yönelik din eğitiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar = Problems faced by teachers in religious education for visually impaired individuals /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account