DSpace Repository

Ionia bölgesi kurucu (Oikistes/ktistes) mitosları = Ionia region founder (Oikistes/ktistes) myths /

Show simple item record

dc.creator Okumuş, Murat, 1991- 206555 author
dc.creator Fırat, Murat thesis advisor 123620
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Arkeoloji Anabilim Dalı. issuing body 18327
dc.date 2020.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03453.pdf
dc.description Ktistes (κτίστης) , kentlerin tanrısal, kahramansal veya tarihsel kurucularına verilen isimdir. Arkaik Dönem'de koloni kurucularına verilen oikistes (οἰκιστής) unvanının yerini, Hellenistik Dönem'de ve özellikle de Roma Dönemi'nde ktistes alır. Antik Dönem'de kent kurucuları, oikistes ve ktistes dışında bazı durumlarda arkhegetes (ἀρχηγέτης=önder) veya arkhegos (ἀρχηγός) kelimeleri karşılamaktadır. Kent kuruluş mitosları hakkında geleneksel görüş, kolonizasyon sürecinde göç eden Hellen halklarının Anadolu'ya geçerek burada yerli halkla savaştıkları ve burada kentleri kurduklarıdır. Başlangıçlar önemlidir. Başlangıç; gündemi, tonu ve standardı belirler. Antik Dönem'de özellikle şehirlerin, devletlerin ve halkların kökenleri hakkındaki, başlangıç hikâyelerine karşı büyük bir ilgi vardır. Bu hikayelerde, mitoslar tarihsel gerçeklikle birleştirilerek anlatılır. Ancak mitos (hikâye) ve tarih (gerçeklik) terimleri bir birbirine zıt ifadelerdir. Bazı kentlerin, kuruluş mitosları ve mitolojik ktistes hikayeleri, Anadolu'da yaşayan yerli halka karşı yapılan savaş ve baskıları anlatmaktadır. Bu çalışmada, Kolonizasyon Dönemi'nde Ionia'ya geçen Hellen halklarının kurduğu kentler ve bu kentlerin mitolojik kuruluş öyküleri, ktistes'leri (kurucu kahramanları), inanç ve kültürleri incelenmektedir. Çalışmada kullanılan veriler, Eski Hellen ve Roma İmparatorluk Dönemi antik edebi kaynaklardan, epigrafik bulgular, kabartma ve heykel buluntuları ile kentlerin bastırmış olduğu sikkelerden elde edilmiştir. Anahtar kelimeler: Ktistes, Oikistes, Kolonizasyon, Ionia, Mitoloji.
dc.description Ktistes (κτίστης) is the name given to the divine, heroic or historical founders of cities. The title of oikistes (οἰκιστής) which was given to the founders of the colony in the Archaic Period, was replaced by the ktistes in the Hellenistic Period and especially in the Roman Imperial Period. In ancient times, other than oikistes and ktistes the city founders could also be indicated with the words arkhegetes (ἀρχηγέτης = leader) or arkhegos (ἀρχηγός) in some cases. The traditional view of the city myths is that the Hellenic people who migrated during the Colonization Period came to Anatolia, fought with the locals and founded cities there. The origins of a city are important. Its origin determines the future agenda, tone and standard of the city. There was a great deal of interest in the ancient period, especially about the origins of cities, states and peoples. In these stories, myths are combined with historical reality. However, the terms mithos (story) and history (reality) are opposite expressions. The stories of mythology and mythological ktistes of some cities tell about the wars and raids against the indigenous people of Anatolia. In this study, the cities founded by Hellenic settlers who came to Ionia during the Colonization Period and the mythological foundation stories, ktistes (founder heroes), beliefs and cultures of these cities are examined. The data used in the study were obtained from the ancient literary sources of the ancient Hellenistic and Roman Imperial Periods, inscriptions, sculpture finds, and coins minted by those cities. Keywords: Ktisis, Oikistes, Colonization, Ionia, Mythology.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, 2020.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Ktistes (κτίστης) , kentlerin tanrısal, kahramansal veya tarihsel kurucularına verilen isimdir. Arkaik Dönem'de koloni kurucularına verilen oikistes (οἰκιστής) unvanının yerini, Hellenistik Dönem'de ve özellikle de Roma Dönemi'nde ktistes alır. Antik Dönem'de kent kurucuları, oikistes ve ktistes dışında bazı durumlarda arkhegetes (ἀρχηγέτης=önder) veya arkhegos (ἀρχηγός) kelimeleri karşılamaktadır. Kent kuruluş mitosları hakkında geleneksel görüş, kolonizasyon sürecinde göç eden Hellen halklarının Anadolu'ya geçerek burada yerli halkla savaştıkları ve burada kentleri kurduklarıdır. Başlangıçlar önemlidir. Başlangıç; gündemi, tonu ve standardı belirler. Antik Dönem'de özellikle şehirlerin, devletlerin ve halkların kökenleri hakkındaki, başlangıç hikâyelerine karşı büyük bir ilgi vardır. Bu hikayelerde, mitoslar tarihsel gerçeklikle birleştirilerek anlatılır. Ancak mitos (hikâye) ve tarih (gerçeklik) terimleri bir birbirine zıt ifadelerdir. Bazı kentlerin, kuruluş mitosları ve mitolojik ktistes hikayeleri, Anadolu'da yaşayan yerli halka karşı yapılan savaş ve baskıları anlatmaktadır. Bu çalışmada, Kolonizasyon Dönemi'nde Ionia'ya geçen Hellen halklarının kurduğu kentler ve bu kentlerin mitolojik kuruluş öyküleri, ktistes'leri (kurucu kahramanları), inanç ve kültürleri incelenmektedir. Çalışmada kullanılan veriler, Eski Hellen ve Roma İmparatorluk Dönemi antik edebi kaynaklardan, epigrafik bulgular, kabartma ve heykel buluntuları ile kentlerin bastırmış olduğu sikkelerden elde edilmiştir. Anahtar kelimeler: Ktistes, Oikistes, Kolonizasyon, Ionia, Mitoloji.
dc.description Ktistes (κτίστης) is the name given to the divine, heroic or historical founders of cities. The title of oikistes (οἰκιστής) which was given to the founders of the colony in the Archaic Period, was replaced by the ktistes in the Hellenistic Period and especially in the Roman Imperial Period. In ancient times, other than oikistes and ktistes the city founders could also be indicated with the words arkhegetes (ἀρχηγέτης = leader) or arkhegos (ἀρχηγός) in some cases. The traditional view of the city myths is that the Hellenic people who migrated during the Colonization Period came to Anatolia, fought with the locals and founded cities there. The origins of a city are important. Its origin determines the future agenda, tone and standard of the city. There was a great deal of interest in the ancient period, especially about the origins of cities, states and peoples. In these stories, myths are combined with historical reality. However, the terms mithos (story) and history (reality) are opposite expressions. The stories of mythology and mythological ktistes of some cities tell about the wars and raids against the indigenous people of Anatolia. In this study, the cities founded by Hellenic settlers who came to Ionia during the Colonization Period and the mythological foundation stories, ktistes (founder heroes), beliefs and cultures of these cities are examined. The data used in the study were obtained from the ancient literary sources of the ancient Hellenistic and Roman Imperial Periods, inscriptions, sculpture finds, and coins minted by those cities. Keywords: Ktisis, Oikistes, Colonization, Ionia, Mythology.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Ionia bölgesi kurucu (Oikistes/ktistes) mitosları = Ionia region founder (Oikistes/ktistes) myths /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account