DSpace Repository

Sendika özgürlüğü çerçevesinde iş sözleşmesinin feshedilmesinin yargıtay kararları bağlamında incelenmesi = Examination of the termination of employment contract in the context of supreme court decisions in the framework of the freedom of the union /

Show simple item record

dc.creator Akay Pişken, Nursel, 1992- 207114 author
dc.creator Öztürk, Mustafa, 1970- 8919 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı. issuing body 10360
dc.date 2020.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03466.pdf
dc.description Türk Hukuk sistemine 7 Kasım 2012 tarihinde giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, uyguladığı düzenlemeler neticesinde bir reform niteliği kazanmıştır. Sendikal güvencelerin içinde yer aldığı Kanun, iş hayatındaki çalışanların ve işverenlerin çıkarımları doğrultusunda hareket eden sendikaların ve üyelerinin sendika özgürlüklerini korumaya çalışmıştır. Bu konuda alınan önlemler üyesi olduğumuz Uluslararası Çalışma Örgütü ve kabul ettiğimiz sözleşmeleri çerçevesinde ele alınarak düzenlemeye gidilmiştir. Uluslararası mevzuatlara ve tabi ki Türk Hukuk sisteminin gerekliliğine uygun olarak sendika özgürlüğünün güvence altına alınması ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan hakkaniyete uygun olması bakımından önemlidir. Anahtar Kelimeler:6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sendikal Tazminat, Sendikal Güvenceler.
dc.description Act No. 6356 on Trade Unions and Collective Labour Agreements entered on 7 November 2012 into the Turkish legal system and has gained the quality of reform as a result of the regulations it has implemented. The law, in which trade unions are covered, has tried to protect the trade union freedoms of trade unions and their members, acting in line with the interests of business workers and employers. The measures taken in this regard have been dealt with in the framework of the international working organization we are a member of and the agreements that we have adopted. Ensuring trade union freedom in accordance with international legislation and the necessity of the Turkish legal system is important in terms of economic, social and cultural equality. Keywords: Act No. 6356 on Trade Unions and Collective Labour Agreements, Trade Union Compensation(Sendikal Tazminat), Trade Union Assurances.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, 2020.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Türk Hukuk sistemine 7 Kasım 2012 tarihinde giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, uyguladığı düzenlemeler neticesinde bir reform niteliği kazanmıştır. Sendikal güvencelerin içinde yer aldığı Kanun, iş hayatındaki çalışanların ve işverenlerin çıkarımları doğrultusunda hareket eden sendikaların ve üyelerinin sendika özgürlüklerini korumaya çalışmıştır. Bu konuda alınan önlemler üyesi olduğumuz Uluslararası Çalışma Örgütü ve kabul ettiğimiz sözleşmeleri çerçevesinde ele alınarak düzenlemeye gidilmiştir. Uluslararası mevzuatlara ve tabi ki Türk Hukuk sisteminin gerekliliğine uygun olarak sendika özgürlüğünün güvence altına alınması ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan hakkaniyete uygun olması bakımından önemlidir. Anahtar Kelimeler:6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sendikal Tazminat, Sendikal Güvenceler.
dc.description Act No. 6356 on Trade Unions and Collective Labour Agreements entered on 7 November 2012 into the Turkish legal system and has gained the quality of reform as a result of the regulations it has implemented. The law, in which trade unions are covered, has tried to protect the trade union freedoms of trade unions and their members, acting in line with the interests of business workers and employers. The measures taken in this regard have been dealt with in the framework of the international working organization we are a member of and the agreements that we have adopted. Ensuring trade union freedom in accordance with international legislation and the necessity of the Turkish legal system is important in terms of economic, social and cultural equality. Keywords: Act No. 6356 on Trade Unions and Collective Labour Agreements, Trade Union Compensation(Sendikal Tazminat), Trade Union Assurances.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Sendika özgürlüğü çerçevesinde iş sözleşmesinin feshedilmesinin yargıtay kararları bağlamında incelenmesi = Examination of the termination of employment contract in the context of supreme court decisions in the framework of the freedom of the union /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account