DSpace Repository

Ebû Hanîfe'nin din anlayışında Re'yin yeri = The Importance of Ra'y in the understanding of religion of Abu Hanifah /

Show simple item record

dc.creator Aydemir, Abdullah, 1978- author 207571
dc.creator Ünlüsoy, Kamile, 1980- thesis advisor 55731
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 9081
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03477.pdf
dc.description Ebû Hanife'ye kadar re'y düşüncesi bireysel olarak kullanılır. O, Hocalarının uyguladığı akli yöntemleri sistemleştirerek, talebeleriyle beraber geliştirir ve hayatında tatbik eder. Kur'ân ve sünnet bütünlüğüne önem verir. Hadis kaynağı olarak öncelikle fakih hocalarının silsile yolunu benimser ve bu yolla gelen hadislere öncelik tanır. Sahâbe görüşlerinden dilediğini seçer, tâbiîn görüşlerini cerh ve tâdil ederek, onların görüşüyle kendi bakış açışını eşit görür. Talebeleriyle re'y metodunu geliştirerek, farazî olaylara da tatbik eder. Ebu Hânîfe re'y yöntemini dînin amelî konularına uygular. Bununla birlikte itikat meselelerinde görüşlerini insanlara aktarır. Kıyas ve istihsan'ı açık nassın bulunduğu konularda kullanmadığı gibi bunların olmadığı durumlarda nassların umumuna aykırı düşmemek kaydıyla insanlara dinin kolaylık yollarını göstermek amacıyla kullanır. Ebû Hanîfe'nin îtikadî ve ameli konulardaki te'vil yöntemine dair görüşleri Mâturîdî mezhebi yoluyla birçok kültürel alana ve coğrafyaya yayılarak benimsenir. Tez'de öncelikle Ebu Hanîfe'nin din anlayışı ortaya konulacak sonra bu anlayış çerçevesinde re'y metodunun kullanımı incelenecektir. Anahtar Kelimeler: İslam Mezhepleri Tarihi, Ebû Hanîfe, Din, Re'y, Akıl, Kıyas.
dc.description Until Abu Hanifa, the idea of re'y is used individually. He systematizes the mental methods used by his teachers, develops them with his students and applies them in his life. It attaches importance to the integrity of the Qur'an and the Sunnah. As a source of hadith, it firstly adopts the path of the lineage of the faculty members and gives priority to the hadiths coming in this way. The Companion chooses what he wants from his views, and he sees the views of the subject equal and their viewpoints. By developing the method of ra'y with his students, he also applies to hypothetical events. Abu Hanif applies the method of reinay to the operational issues of religion. However, it conveys its views to people in matters of creed. It does not use benchmarking and employment in open nass issues, or in the absence of such nasses, to show people the convenience of religion, provided that they do not contradict the general public. Abu Hanif's views on the method of ta'vil on the subjects of economic and operative matters are adopted by spreading to many cultural areas and geographies through the Mâturîdî sect. In this thesis, firstly, Abu Hanife's understanding of religion will be put forward and then the use of the rating method will be examined within the framework of this understanding. Keywords: Islamic Sectarian History, Abu Hanifah, religion, judgement, wisdom, syllogism.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Ebû Hanife'ye kadar re'y düşüncesi bireysel olarak kullanılır. O, Hocalarının uyguladığı akli yöntemleri sistemleştirerek, talebeleriyle beraber geliştirir ve hayatında tatbik eder. Kur'ân ve sünnet bütünlüğüne önem verir. Hadis kaynağı olarak öncelikle fakih hocalarının silsile yolunu benimser ve bu yolla gelen hadislere öncelik tanır. Sahâbe görüşlerinden dilediğini seçer, tâbiîn görüşlerini cerh ve tâdil ederek, onların görüşüyle kendi bakış açışını eşit görür. Talebeleriyle re'y metodunu geliştirerek, farazî olaylara da tatbik eder. Ebu Hânîfe re'y yöntemini dînin amelî konularına uygular. Bununla birlikte itikat meselelerinde görüşlerini insanlara aktarır. Kıyas ve istihsan'ı açık nassın bulunduğu konularda kullanmadığı gibi bunların olmadığı durumlarda nassların umumuna aykırı düşmemek kaydıyla insanlara dinin kolaylık yollarını göstermek amacıyla kullanır. Ebû Hanîfe'nin îtikadî ve ameli konulardaki te'vil yöntemine dair görüşleri Mâturîdî mezhebi yoluyla birçok kültürel alana ve coğrafyaya yayılarak benimsenir. Tez'de öncelikle Ebu Hanîfe'nin din anlayışı ortaya konulacak sonra bu anlayış çerçevesinde re'y metodunun kullanımı incelenecektir. Anahtar Kelimeler: İslam Mezhepleri Tarihi, Ebû Hanîfe, Din, Re'y, Akıl, Kıyas.
dc.description Until Abu Hanifa, the idea of re'y is used individually. He systematizes the mental methods used by his teachers, develops them with his students and applies them in his life. It attaches importance to the integrity of the Qur'an and the Sunnah. As a source of hadith, it firstly adopts the path of the lineage of the faculty members and gives priority to the hadiths coming in this way. The Companion chooses what he wants from his views, and he sees the views of the subject equal and their viewpoints. By developing the method of ra'y with his students, he also applies to hypothetical events. Abu Hanif applies the method of reinay to the operational issues of religion. However, it conveys its views to people in matters of creed. It does not use benchmarking and employment in open nass issues, or in the absence of such nasses, to show people the convenience of religion, provided that they do not contradict the general public. Abu Hanif's views on the method of ta'vil on the subjects of economic and operative matters are adopted by spreading to many cultural areas and geographies through the Mâturîdî sect. In this thesis, firstly, Abu Hanife's understanding of religion will be put forward and then the use of the rating method will be examined within the framework of this understanding. Keywords: Islamic Sectarian History, Abu Hanifah, religion, judgement, wisdom, syllogism.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Ebû Hanîfe'nin din anlayışında Re'yin yeri = The Importance of Ra'y in the understanding of religion of Abu Hanifah /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account