DSpace Repository

Sosyal bilimler alanında Süleyman Demirel Üniversitesi adresli yapılan çalışmaların bilimsel iş birliği ve yoğunlaşma düzeylerinin sosyal ağ analizi ile incelenmesi = Suleyman Demirel University addressable studies in the field of social sciences, scientific cooperation and concentration levels of social network analysis /

Show simple item record

dc.creator Aytekin, Meryem, 1994- author 207580
dc.creator Demirgil, Hakan, 1979- thesis advisor 14488
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ekonometri Anabilim Dalı. issuing body 14613
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03486.pdf
dc.description Bibliyometri belirli alanlarda belirli dönemlerde ve belirli bölgelerde kişiler ve kurumlar tarafından üretilmiş yayınların sayısal verilerinin analizidir. Önemli bilim göstergelerinin çoğu, yayın-atıf istatistikleri ve gelişmiş bibliyometrik yöntemler ile elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu çalışmada, 2003 ve 2017 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) adresli Sosyal Bilimler Alanında yayımlanan 243 akademik çalışma sosyal ağ analizi ile bibliyometrik olarak incelenmiştir. Araştırmanın amacı, Sosyal Bilimler Alanında yayımlanmış akademik çalışmaların Web of Sicence (WoS) atıf dizinlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi adresli yayınları bibliyometrik özellikleri ile incelemek ve sosyal ağ analizi yardımıyla yazar iş birliği, kurum ve çalışma alanı ilişkilerini değerlendirmektir. Çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Alanında yayımladığı yayınların değerlendirilmesi amacıyla ortak yayın yapılan kurumlar, ortak yazar ağları, yazar-atıf ağ yapısı ve bilim alanları kümeleri CiteSpace ve Ucinet sosyal ağ yazılımları aracılığıyla görselleştirilmiş ve analiz edilmiştir. WoS atıf indekslerine bakıldığında, Sosyal Bilimler Alanında Süleyman Demirel Üniversitesi adresli yayınlarda öne çıkan alan Eğitim ve Eğitim Araştırmaları alanıdır. Kurum iş birliği analizinin değerlendirilmesinde, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Alanında en fazla iş birliği içerisinde olduğu kurumun Hacettepe Üniversitesi olduğu görülmektedir. Bunun yanında, merkezilik ölçütlerine göre ağ yapılar içerisinde güçlü konuma sahip kurumlar, akademik çalışma yapan kişiler ve araştırma alanları belirlenerek, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bilimsel yayın politikası oluşturma çabalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Bibliyometri, Sosyal Ağ Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler
dc.description Bibliometry is the analysis of numerical data of publications produced by individuals and institutions in specific periods and in specific regions in certain areas. Most of the important science indicators are based on information obtained by publication-citation statistics and advanced bibliometric methods. In this study, 243 academic studies which were published in the field of Social Sciences at adress Süleyman Demirel University between 2003 and 2017 were examined bibliometrically by social network analysis. The aim of the study is to examine the publications of Suleyman Demirel University in the Web of Sicence citation indexes of the academic studies published in the field of social sciences with bibliometric properties and to evaluate the relationship between the authors' collaboration, the institution and the workspace with the help of social network analysis. In this study, in order to evaluate the publications published by Süleyman Demirel University in the field of social sciences, it was visualized and analyzed through the shared institutions, co-author networks, author-citation network structure and science clusters of CiteSpace and ucinet social networking software. When the WoS citation indexes are considered, the stand out area in the social sciences in Süleyman Demirel University's address is Education and Training Research. In the evaluation of the cooperation analysis of the institution, it is seen that the institution in which the Süleyman Demirel University cooperates the most in the field of Social Sciences is Hacettepe University. In addition, it is aimed to contribute to Süleyman Demirel University's efforts to create scientific publications policy by determining institutions and research areas that have a strong position within network structures according to centralization criteria. Keywords: Bibliometry, Social Network Analysis, Suleyman Demirel University, Social Science
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bibliyometri belirli alanlarda belirli dönemlerde ve belirli bölgelerde kişiler ve kurumlar tarafından üretilmiş yayınların sayısal verilerinin analizidir. Önemli bilim göstergelerinin çoğu, yayın-atıf istatistikleri ve gelişmiş bibliyometrik yöntemler ile elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu çalışmada, 2003 ve 2017 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) adresli Sosyal Bilimler Alanında yayımlanan 243 akademik çalışma sosyal ağ analizi ile bibliyometrik olarak incelenmiştir. Araştırmanın amacı, Sosyal Bilimler Alanında yayımlanmış akademik çalışmaların Web of Sicence (WoS) atıf dizinlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi adresli yayınları bibliyometrik özellikleri ile incelemek ve sosyal ağ analizi yardımıyla yazar iş birliği, kurum ve çalışma alanı ilişkilerini değerlendirmektir. Çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Alanında yayımladığı yayınların değerlendirilmesi amacıyla ortak yayın yapılan kurumlar, ortak yazar ağları, yazar-atıf ağ yapısı ve bilim alanları kümeleri CiteSpace ve Ucinet sosyal ağ yazılımları aracılığıyla görselleştirilmiş ve analiz edilmiştir. WoS atıf indekslerine bakıldığında, Sosyal Bilimler Alanında Süleyman Demirel Üniversitesi adresli yayınlarda öne çıkan alan Eğitim ve Eğitim Araştırmaları alanıdır. Kurum iş birliği analizinin değerlendirilmesinde, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Alanında en fazla iş birliği içerisinde olduğu kurumun Hacettepe Üniversitesi olduğu görülmektedir. Bunun yanında, merkezilik ölçütlerine göre ağ yapılar içerisinde güçlü konuma sahip kurumlar, akademik çalışma yapan kişiler ve araştırma alanları belirlenerek, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bilimsel yayın politikası oluşturma çabalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Bibliyometri, Sosyal Ağ Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler
dc.description Bibliometry is the analysis of numerical data of publications produced by individuals and institutions in specific periods and in specific regions in certain areas. Most of the important science indicators are based on information obtained by publication-citation statistics and advanced bibliometric methods. In this study, 243 academic studies which were published in the field of Social Sciences at adress Süleyman Demirel University between 2003 and 2017 were examined bibliometrically by social network analysis. The aim of the study is to examine the publications of Suleyman Demirel University in the Web of Sicence citation indexes of the academic studies published in the field of social sciences with bibliometric properties and to evaluate the relationship between the authors' collaboration, the institution and the workspace with the help of social network analysis. In this study, in order to evaluate the publications published by Süleyman Demirel University in the field of social sciences, it was visualized and analyzed through the shared institutions, co-author networks, author-citation network structure and science clusters of CiteSpace and ucinet social networking software. When the WoS citation indexes are considered, the stand out area in the social sciences in Süleyman Demirel University's address is Education and Training Research. In the evaluation of the cooperation analysis of the institution, it is seen that the institution in which the Süleyman Demirel University cooperates the most in the field of Social Sciences is Hacettepe University. In addition, it is aimed to contribute to Süleyman Demirel University's efforts to create scientific publications policy by determining institutions and research areas that have a strong position within network structures according to centralization criteria. Keywords: Bibliometry, Social Network Analysis, Suleyman Demirel University, Social Science
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Sosyal bilimler alanında Süleyman Demirel Üniversitesi adresli yapılan çalışmaların bilimsel iş birliği ve yoğunlaşma düzeylerinin sosyal ağ analizi ile incelenmesi = Suleyman Demirel University addressable studies in the field of social sciences, scientific cooperation and concentration levels of social network analysis /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account