DSpace Repository

Künûzü Eltâfi'l-Burhân Fî Rumûzi Evkâfi'l-Kur'ân adlı eserin vakf ve ibtidâ ilmi açısından tahlili ve tercümesi = The analysis and translation of Qunuz Altaf Al-Burhan fi Rumuz Awqaf Al-Quran in terms of the waqf and ibtida dicipline /

Show simple item record

dc.creator Ceyhan, Sezai, 1976- author 207968
dc.creator Özgel, İshak, 1969- thesis advisor 10430
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 9081
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03498.pdf
dc.description Vakf ve ibtidâ, Kur'ân-ı Kerîm'in hem doğru okunması hem de doğru anlaşılması açısından kırâat ilimleri içerisinde büyük önem arz eden konulardan birisidir. Kur'ân okurken lafız ve mananın tam olduğu yerlerde vakfedip, ardından uygun düşen yerden başlamayı sağlamak amacıyla gerekli bilgileri öğreten vakf ve ibtidâ ilmi, âyetlerde kastedilen mananın ortaya çıkarılmasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Okunan edebî bir eserde bile imlâ kurallarına dikkat edilmemesi, anlam bozulmasına ve yazarın asıl maksadının okuyucu tarafından farklı anlaşılmasına sebep olmaktadır. Söz konusu eser, Kur'ân-ı Kerîm gibi ilâhi bir kitap olunca bu husus ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle Kırâat imamları, Allah Teâlâ'nın âyetlerde kastettiği anlamın en doğru şekilde anlaşılması için vakf ve ibtidâ mahallerinin tespiti üzerinde titizlikle durmuşlardır. Bu çalışma da, Kur'ân-ı Kerîm'in doğru okunması, mana bütünlüğünün korunarak doğru anlaşılması hususunda önem arzeden vakf ve ibtidâ ilmi bağlamında bütün vakf işaretlerini bir arada toplaması ve kendinden sonraki birçok esere kaynaklık etmesiyle öne çıkan Muhammed Sâdık el-Hindî'nin Künûzü Eltâfi'l-Burhân fî Rumûzi Evkâfi'l-Kur'ân isimli eserinin değerlendirmesini ihtiva etmektedir. Anahtar Kelimeler: Kırâat, Tilâvet, Vakf, İbtidâ, Künûz
dc.description Waqf and ibtida are one of the most important subjects in the sciences of the Qur'an in terms of correct way of reading and understanding the Quran. Vakf and ibtida that teaches the necessary information in order to stop at the places where the word and meaning are complete and then to start from the appropriate place while reciting Quran also play an important role in revealing the meaning in the verses. Even in a literary work, not paying attention to orthographic rules causes incoherency and different understanding of the author's original purpose by the reader. This matter is especially important for the Quran, The Divine Book. That is why, the scientists of recitation meticulously focused on the establishing of vakf and ibtida in order to understand the truest meaning of the verses in the Quran. This study comprises the assessment of the work titled Künûzü Eltâfi'l-Burhân fî Rumûzi Evkâfi'l-Kur'ân by Muhammed Sâdık. This work has a role for reciting the Quran correctly, adds up all the vakf signs in the context of vakf and ibtida, which are important for understanding the Quran correctly in terms of the integrity of the meaning, and is a reference for many works. Keywords: Qiraah, Tilawah, Waqf and Ibtida, Künûz.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Vakf ve ibtidâ, Kur'ân-ı Kerîm'in hem doğru okunması hem de doğru anlaşılması açısından kırâat ilimleri içerisinde büyük önem arz eden konulardan birisidir. Kur'ân okurken lafız ve mananın tam olduğu yerlerde vakfedip, ardından uygun düşen yerden başlamayı sağlamak amacıyla gerekli bilgileri öğreten vakf ve ibtidâ ilmi, âyetlerde kastedilen mananın ortaya çıkarılmasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Okunan edebî bir eserde bile imlâ kurallarına dikkat edilmemesi, anlam bozulmasına ve yazarın asıl maksadının okuyucu tarafından farklı anlaşılmasına sebep olmaktadır. Söz konusu eser, Kur'ân-ı Kerîm gibi ilâhi bir kitap olunca bu husus ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle Kırâat imamları, Allah Teâlâ'nın âyetlerde kastettiği anlamın en doğru şekilde anlaşılması için vakf ve ibtidâ mahallerinin tespiti üzerinde titizlikle durmuşlardır. Bu çalışma da, Kur'ân-ı Kerîm'in doğru okunması, mana bütünlüğünün korunarak doğru anlaşılması hususunda önem arzeden vakf ve ibtidâ ilmi bağlamında bütün vakf işaretlerini bir arada toplaması ve kendinden sonraki birçok esere kaynaklık etmesiyle öne çıkan Muhammed Sâdık el-Hindî'nin Künûzü Eltâfi'l-Burhân fî Rumûzi Evkâfi'l-Kur'ân isimli eserinin değerlendirmesini ihtiva etmektedir. Anahtar Kelimeler: Kırâat, Tilâvet, Vakf, İbtidâ, Künûz
dc.description Waqf and ibtida are one of the most important subjects in the sciences of the Qur'an in terms of correct way of reading and understanding the Quran. Vakf and ibtida that teaches the necessary information in order to stop at the places where the word and meaning are complete and then to start from the appropriate place while reciting Quran also play an important role in revealing the meaning in the verses. Even in a literary work, not paying attention to orthographic rules causes incoherency and different understanding of the author's original purpose by the reader. This matter is especially important for the Quran, The Divine Book. That is why, the scientists of recitation meticulously focused on the establishing of vakf and ibtida in order to understand the truest meaning of the verses in the Quran. This study comprises the assessment of the work titled Künûzü Eltâfi'l-Burhân fî Rumûzi Evkâfi'l-Kur'ân by Muhammed Sâdık. This work has a role for reciting the Quran correctly, adds up all the vakf signs in the context of vakf and ibtida, which are important for understanding the Quran correctly in terms of the integrity of the meaning, and is a reference for many works. Keywords: Qiraah, Tilawah, Waqf and Ibtida, Künûz.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Künûzü Eltâfi'l-Burhân Fî Rumûzi Evkâfi'l-Kur'ân adlı eserin vakf ve ibtidâ ilmi açısından tahlili ve tercümesi = The analysis and translation of Qunuz Altaf Al-Burhan fi Rumuz Awqaf Al-Quran in terms of the waqf and ibtida dicipline /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account