DSpace Repository

Yabancı hekim istadamının hekim ve hasta perspektifinden değerlendirilmesi = Evaluation of foreign physcian employment from physcian and patient perspektive /

Show simple item record

dc.creator Çoldur, Nesrin, 1994- author 207973
dc.creator Acar, Osman Kürşat, 1979- thesis advisor 95341
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı. issuing body 45393
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03504.pdf
dc.description Sağlık politikalarının oluşmasında dönemin içerisinde meydana gelen olay ve olguların etkisi önem arz etmektedir. Bunun örnekleri arasında gösterebileceğimiz, 2006 yılındaki Avrupa Birliği ile temasların gerçekleşmesi, değişime ve dönüşüme açık olabilecek alanlarda tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda sağlık alanında yabancı hekim istihdamı gündeme gelmiş ve bu konu birden çok kurum ve kuruluşun tepkisini çekmiştir. Sonuca ulaşamayan ve askıda kalan yabancı hekim istihdamı konusu zaman zaman tartışmalar arasında yer almaya devam etmektedir. Bu çalışmada konuya ilişkin iki grubun da bakış açılarının öğrenilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın evrenini Isparta ve Burdur il merkezindeki 18 yaş ve üzerindeki hasta ve hekimler oluşturmaktadır. Araştırmada 515 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür taraması yapılarak geliştirilen Yabancı Hekim İstihdamına Yönelik Hasta/Hekim Tutum Anketi kullanılmıştır. İki kısımdan oluşan ankette kişilerin tutumunu ölçen maddeler beşli Likert ölçeğine göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, hekimler, hastalara oranla yabancı hekim istihdamında kültürel uyumsuzluğun daha fazla yaşanacağını düşünmektedirler. Ayrıca hekimler, hastalara oranla yerli hekimi daha fazla tercih etmektedir. Hastalar, hekimlere oranla yabancı hekimin sağlık sistemine katkısının fazla olacağını düşünmektedirler. Bu çalışmanın önemli bir sonucu da katılımcıların; yerli hekime önem verdiğini göstermekte ve yerli hekimlerin çalışma şartlarına gerekli iyileştirmelerin yapılmasına özen gösterilmesi vurgusu ön plana çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı Hekim İstihdamı, Sağlık Politikası, Yerli Hekim, Kültürel Uyumsuzluk, Sağlık Sistemine Katkı
dc.description The effects of events and phenomena that occur during the period are important in the formation of health policies. The contacts with the European Union in 2006, which we can show as examples of this, brought about discussions in areas that could be open to change and transformation. In this context, the employment of foreign physicians in the field of health has come up and this issue has attracted the reaction of multiple institutions and organizations. The issue of unsuccessful and suspended foreign physician employment continues to be among the discussions from time to time. In this study, it is aimed to learn the perspectives of both groups. The population of the study consists of patients and physicians aged 18 and over in Isparta and Burdur. In this study,515 people are reached.in this study, patient -physician altitude questionnaire for foreign physician employment which is developed by making literature review is used as data collection tool. In the two part questionnaire items measuring the attitude of individuals are evaluated according to the five point likert scale. According to the results of the study, physicians think that cultural incompatibility in foreign physician employment will be experienced more than the patients. In addition, physicians prefer local physicians more than patients. The patients think that foreign physicians contribution to the health system will be better more than the local physicians. An important result of this study is that; the participants; and emphasized that local physicians attach great importance to the improvement of working conditions of local physicians. Keywords; Employment of Foreign Physician, Health Policy, Local Physician, Cultural Incompatibility, Health System Contribution
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Sağlık politikalarının oluşmasında dönemin içerisinde meydana gelen olay ve olguların etkisi önem arz etmektedir. Bunun örnekleri arasında gösterebileceğimiz, 2006 yılındaki Avrupa Birliği ile temasların gerçekleşmesi, değişime ve dönüşüme açık olabilecek alanlarda tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda sağlık alanında yabancı hekim istihdamı gündeme gelmiş ve bu konu birden çok kurum ve kuruluşun tepkisini çekmiştir. Sonuca ulaşamayan ve askıda kalan yabancı hekim istihdamı konusu zaman zaman tartışmalar arasında yer almaya devam etmektedir. Bu çalışmada konuya ilişkin iki grubun da bakış açılarının öğrenilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın evrenini Isparta ve Burdur il merkezindeki 18 yaş ve üzerindeki hasta ve hekimler oluşturmaktadır. Araştırmada 515 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür taraması yapılarak geliştirilen Yabancı Hekim İstihdamına Yönelik Hasta/Hekim Tutum Anketi kullanılmıştır. İki kısımdan oluşan ankette kişilerin tutumunu ölçen maddeler beşli Likert ölçeğine göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, hekimler, hastalara oranla yabancı hekim istihdamında kültürel uyumsuzluğun daha fazla yaşanacağını düşünmektedirler. Ayrıca hekimler, hastalara oranla yerli hekimi daha fazla tercih etmektedir. Hastalar, hekimlere oranla yabancı hekimin sağlık sistemine katkısının fazla olacağını düşünmektedirler. Bu çalışmanın önemli bir sonucu da katılımcıların; yerli hekime önem verdiğini göstermekte ve yerli hekimlerin çalışma şartlarına gerekli iyileştirmelerin yapılmasına özen gösterilmesi vurgusu ön plana çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı Hekim İstihdamı, Sağlık Politikası, Yerli Hekim, Kültürel Uyumsuzluk, Sağlık Sistemine Katkı
dc.description The effects of events and phenomena that occur during the period are important in the formation of health policies. The contacts with the European Union in 2006, which we can show as examples of this, brought about discussions in areas that could be open to change and transformation. In this context, the employment of foreign physicians in the field of health has come up and this issue has attracted the reaction of multiple institutions and organizations. The issue of unsuccessful and suspended foreign physician employment continues to be among the discussions from time to time. In this study, it is aimed to learn the perspectives of both groups. The population of the study consists of patients and physicians aged 18 and over in Isparta and Burdur. In this study,515 people are reached.in this study, patient -physician altitude questionnaire for foreign physician employment which is developed by making literature review is used as data collection tool. In the two part questionnaire items measuring the attitude of individuals are evaluated according to the five point likert scale. According to the results of the study, physicians think that cultural incompatibility in foreign physician employment will be experienced more than the patients. In addition, physicians prefer local physicians more than patients. The patients think that foreign physicians contribution to the health system will be better more than the local physicians. An important result of this study is that; the participants; and emphasized that local physicians attach great importance to the improvement of working conditions of local physicians. Keywords; Employment of Foreign Physician, Health Policy, Local Physician, Cultural Incompatibility, Health System Contribution
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Yabancı hekim istadamının hekim ve hasta perspektifinden değerlendirilmesi = Evaluation of foreign physcian employment from physcian and patient perspektive /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account