DSpace Repository

Siyasal parti kadın kollarının seçmen davranışına etkisi: Kocaeli İzmit merkez ilçe örneği üzerinden, bir değerlendirme = The influence of political party's women's branches on selection behaviour of voters: An assessment based on Kocaeli Izmit central district area sample /

Show simple item record

dc.creator Yıldırım Tuna, Aslı, 1988- author 208164
dc.creator Çağlar, Nedret, 1967- thesis advisor 16889
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. issuing body 10408
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03509.pdf
dc.description Tüm siyasal partilerin amacı; seçmenleri kendi projelerini desteklemeye, kararlarını etkilemeye ve kendilerine oy vermeye ikna etmektir. Genel olarak siyasal karar alma süreçlerine katılmak olarak değerlendirilen siyasal katılımın uygulamadaki birçok değişik şekli doğrudan ya da dolaylı olarak seçmenin davranışını etkilemektedir. Seçmenle ilişki kurmanın yaygın uygulamalarından biri siyasal parti kadın kollarının çalışmalarıdır. Siyasal yaşamda kadının örgütlü şekilde yer aldığı yapı olan kadın kolları; siyasal parti, parti programı, lider ve adayları tanıtma, imaj oluşturma ve mevcut imajı pekiştirmeye yönelik çalışmalarda etkin rol almaktadır. Siyasal süreçte halk ile parti kademeleri arasında köprü görevi gören kadın kolları, partileri sivilleştirirken halk kitlelerini de siyasallaştıran bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tez; temel amacı seçmeni etkilemek olan siyasal partilerin kadın kollarının, seçmen üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Seçmenin oy verme davranışı üzerinde kadın kolları çalışmalarının hangi düzeyde etkili olduğu, seçmenin kadın kollarına bakış açısı ve beklentileri ile seçmenin ideolojisi ve kadın kollarına bakışı arasındaki ilişkinin araştırılması, tezin temel amaçlarıdır. Seçmenin kadın kollarını siyasal partilerden bağımsız bir şekilde mi yoksa lider, ideoloji, parti gibi diğer değişkenlere bağlı şekilde mi algıladığı araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca, seçmenin kadın kolları faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olup olmadığı, eğer bilgi sahibiyse bunun hangi düzeyde olduğu da irdelenmiştir. Yapılan çalışmada; katılımcıların siyasal partilerin kadın kolu faaliyetlerini faydalı buldukları tespit edilmiştir. Bu tespit, siyasal karar alma sürecinde kadın kolu faaliyetlerinin önemini ortaya koymaktadır. Katılımcıların, siyasi parti kadın kolu çalışmalarını iletişim açısından faydalı ve etkili bulduklarını fakat başarıya dönüşme konusunda aynı oranda etkiye sahip olmadığını düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Temsil, Seçim, Seçmen, Seçmen Davranışı, Siyasal Katılma, Kadın Kolları
dc.description The common goals that all political parties share are persuading electors to promote the projects, overwhelming voter's decision-making mechanism and convincing them to vote for parties. The different manners of application of political participation - which also generally considered as being included electors decision-making process- have an impact on voter's behaviour, implicity or explicity.One of those manners of aplication that provides to contact with voters is women's branches of political parties.Women's branches as a political structure that contains women in an organized manner in political life,play an effective role in promotions of political parties,leaders and candidates, in creating public opinion and in corroborating current image. In the political process, women's branches that serves as a bridge between public and political parties come forward as constitutions which civilise the political parties while politicising the public. This thesis aims to research the influence of political parties women's branches-whose prime purpose is to affect electors- on voters. The main aim of this study is to investigate how much influence women's branches have on voter's selection behaviour, the relationship between elector's political view and expectations from women's branches and the way they think about this political formation. Additionally, it is also investigated that whether electors perceive women's branches regardless of political parties they belong to or depending on other factors such as leader,political ideology they represent or political party's itself. Moreover, the questions of electors being aware of women's branches and their knowledge level are examined thoroughly in this study. In this study, it is detected that participants find women's branches' activities beneficial. This determination reveals the worth of women's branches's activities as a part of political decision-making process. Study has shown that participants find women's branches's activities useful and effective in terms on communication whereas they do not possess evenly impact on turning the activities into an achievement. Keywords: Representation, Election, Elector, Selection Behaviour, Political Participation, Women's Branches
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Tüm siyasal partilerin amacı; seçmenleri kendi projelerini desteklemeye, kararlarını etkilemeye ve kendilerine oy vermeye ikna etmektir. Genel olarak siyasal karar alma süreçlerine katılmak olarak değerlendirilen siyasal katılımın uygulamadaki birçok değişik şekli doğrudan ya da dolaylı olarak seçmenin davranışını etkilemektedir. Seçmenle ilişki kurmanın yaygın uygulamalarından biri siyasal parti kadın kollarının çalışmalarıdır. Siyasal yaşamda kadının örgütlü şekilde yer aldığı yapı olan kadın kolları; siyasal parti, parti programı, lider ve adayları tanıtma, imaj oluşturma ve mevcut imajı pekiştirmeye yönelik çalışmalarda etkin rol almaktadır. Siyasal süreçte halk ile parti kademeleri arasında köprü görevi gören kadın kolları, partileri sivilleştirirken halk kitlelerini de siyasallaştıran bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tez; temel amacı seçmeni etkilemek olan siyasal partilerin kadın kollarının, seçmen üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Seçmenin oy verme davranışı üzerinde kadın kolları çalışmalarının hangi düzeyde etkili olduğu, seçmenin kadın kollarına bakış açısı ve beklentileri ile seçmenin ideolojisi ve kadın kollarına bakışı arasındaki ilişkinin araştırılması, tezin temel amaçlarıdır. Seçmenin kadın kollarını siyasal partilerden bağımsız bir şekilde mi yoksa lider, ideoloji, parti gibi diğer değişkenlere bağlı şekilde mi algıladığı araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca, seçmenin kadın kolları faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olup olmadığı, eğer bilgi sahibiyse bunun hangi düzeyde olduğu da irdelenmiştir. Yapılan çalışmada; katılımcıların siyasal partilerin kadın kolu faaliyetlerini faydalı buldukları tespit edilmiştir. Bu tespit, siyasal karar alma sürecinde kadın kolu faaliyetlerinin önemini ortaya koymaktadır. Katılımcıların, siyasi parti kadın kolu çalışmalarını iletişim açısından faydalı ve etkili bulduklarını fakat başarıya dönüşme konusunda aynı oranda etkiye sahip olmadığını düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Temsil, Seçim, Seçmen, Seçmen Davranışı, Siyasal Katılma, Kadın Kolları
dc.description The common goals that all political parties share are persuading electors to promote the projects, overwhelming voter's decision-making mechanism and convincing them to vote for parties. The different manners of application of political participation - which also generally considered as being included electors decision-making process- have an impact on voter's behaviour, implicity or explicity.One of those manners of aplication that provides to contact with voters is women's branches of political parties.Women's branches as a political structure that contains women in an organized manner in political life,play an effective role in promotions of political parties,leaders and candidates, in creating public opinion and in corroborating current image. In the political process, women's branches that serves as a bridge between public and political parties come forward as constitutions which civilise the political parties while politicising the public. This thesis aims to research the influence of political parties women's branches-whose prime purpose is to affect electors- on voters. The main aim of this study is to investigate how much influence women's branches have on voter's selection behaviour, the relationship between elector's political view and expectations from women's branches and the way they think about this political formation. Additionally, it is also investigated that whether electors perceive women's branches regardless of political parties they belong to or depending on other factors such as leader,political ideology they represent or political party's itself. Moreover, the questions of electors being aware of women's branches and their knowledge level are examined thoroughly in this study. In this study, it is detected that participants find women's branches' activities beneficial. This determination reveals the worth of women's branches's activities as a part of political decision-making process. Study has shown that participants find women's branches's activities useful and effective in terms on communication whereas they do not possess evenly impact on turning the activities into an achievement. Keywords: Representation, Election, Elector, Selection Behaviour, Political Participation, Women's Branches
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Siyasal parti kadın kollarının seçmen davranışına etkisi: Kocaeli İzmit merkez ilçe örneği üzerinden, bir değerlendirme = The influence of political party's women's branches on selection behaviour of voters: An assessment based on Kocaeli Izmit central district area sample /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account