DSpace Repository

Isparta ili Yalvaç ilçesi Sağır köyü monografisi = Monograph of Sağır Village in Yalvaç, Isparta /

Show simple item record

dc.creator Çelik, Arife, 1992- author 208687
dc.creator Göde, Halil Altay, 1967- thesis advisor 10434
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. issuing body 10435
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03526.pdf
dc.description İçinde bulunduğumuz coğrafya yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin ve kültürlerin barındığı yer olmuştur ve bu medeniyetlerden kalma maddi, manevi değerlerle örülüdür. Millet olarak bu coğrafyada yaşamamız ve burada yurt kurmamız sebebiyle hem geçmiş medeniyetlerin bıraktığı mirası alarak hem de bunun üzerine yenilerini ekleyerek bu değerlerimizi daha da zenginleştirmeliyiz. Günümüzde ise bu zengin mirasımız yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Millet olarak çok uzun süreden beri zenginleşerek gelişen değerlerimizi bu tehlikeden kurtarmalıyız. Bize atalarımızdan kalma bu miras emanettir ve bizim görevimiz bu mirası daha da zenginleştirerek geleceğe aktarmak olmalıdır. Gelişen teknoloji ve yeni uygulamalara fazla dalarak değerlerimizi unutmamalıyız ve bu yenilikleri sadece hayatımızı kolaylaştıracak kadar almalıyız. Oysa şimdilerde bu yenilikleri gereğinden fazla almaya çalışan, içekapanık ve sahip olduğu bu zengin mirası unutmaya başlayan bir toplumla karşı karşıyayız. Bu noktada bize düşen üniversitelerimizde yapılan derleme çalışmaları, saha araştırmalarıyla alana inerek yerinde derleme yapmak ve bu değerleri kayıt altına alarak unutulmaktan kurtarmaya çalışmak olmalıdır. Bu sayede ise bize verilen kutsal görevi yerine getirmeli yani değerlerimizi koruyarak ve zenginleştirerek gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Yaptığımız çalışmamızda Sağır köyüne ait uygulanan ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri, gelenekleri, örf ve adetleri derleyip kayıt altına almaya çalıştık. Yapılan ön araştırmaların sonrasında sahaya inilmiş ve belirlenen kaynak şahıslarla görüşülerek onlara sorular sorularak derleme yapılmıştır. Yaptığımız derleme sonunda elde edilen veriler dinlenerek ve yazılarak çalışmaya aktarılmıştır. Çalışmamız ağırlıklı olarak alan araştırmasıyla ve derlemeyle ilgili bir köy monografisidir. Anahtar Kelimeler: Sağır köyü, Monografi, Isparta, Halkbilgisi, Halk kültür
dc.description The geography where we live in has been a place of different cultures and çivilizations for years and it is covered with material and spiritual values from that ancient civilizations. As a nation, we must enrich these values both by taking the legacy of ancient civilizations and adding new ones as we live in this geography and establish a country here. Today, our rich heritage is in danger of extinction. As a nation, we must protect our values that have been enriched and developed for a long time from this danger. We inherit this legacy from our ancestors and our duty is to transfer this legacy to the future by enriching it. We mustn't forget our values because of developing technology and new applications. We must get enough innovation only to make our lives easier. However now we are faced with a society that is trying to take these innovations more than necessary introvert and has started to forget this rich heritage that they have. At this point, it is our duty to compile in place by going down to the field with compilation studies and field resources at our universities also, try to save these values from oblivion. In this way, we should fulfil the sacred duty given to us in a Word; we should transfer our values to future generations by preserving and enriching them. In our study, we try to compile and record the cultural values, customs and traditions of Sağır village which are practiced and forgotten. After the preliminary investigation, the compile was made by going down to the field and the identified resource persons were interviewed and ask questions. At the end of the compile the data we obtained were transferred to the study by listening and writing. Our study is mainly a village monograph about field research and compilation. Keywords: Sagır village, Monographs, Isparta, Folklore, Folk Culture
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019
dc.description Kaynakça var.
dc.description İçinde bulunduğumuz coğrafya yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin ve kültürlerin barındığı yer olmuştur ve bu medeniyetlerden kalma maddi, manevi değerlerle örülüdür. Millet olarak bu coğrafyada yaşamamız ve burada yurt kurmamız sebebiyle hem geçmiş medeniyetlerin bıraktığı mirası alarak hem de bunun üzerine yenilerini ekleyerek bu değerlerimizi daha da zenginleştirmeliyiz. Günümüzde ise bu zengin mirasımız yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Millet olarak çok uzun süreden beri zenginleşerek gelişen değerlerimizi bu tehlikeden kurtarmalıyız. Bize atalarımızdan kalma bu miras emanettir ve bizim görevimiz bu mirası daha da zenginleştirerek geleceğe aktarmak olmalıdır. Gelişen teknoloji ve yeni uygulamalara fazla dalarak değerlerimizi unutmamalıyız ve bu yenilikleri sadece hayatımızı kolaylaştıracak kadar almalıyız. Oysa şimdilerde bu yenilikleri gereğinden fazla almaya çalışan, içekapanık ve sahip olduğu bu zengin mirası unutmaya başlayan bir toplumla karşı karşıyayız. Bu noktada bize düşen üniversitelerimizde yapılan derleme çalışmaları, saha araştırmalarıyla alana inerek yerinde derleme yapmak ve bu değerleri kayıt altına alarak unutulmaktan kurtarmaya çalışmak olmalıdır. Bu sayede ise bize verilen kutsal görevi yerine getirmeli yani değerlerimizi koruyarak ve zenginleştirerek gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Yaptığımız çalışmamızda Sağır köyüne ait uygulanan ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri, gelenekleri, örf ve adetleri derleyip kayıt altına almaya çalıştık. Yapılan ön araştırmaların sonrasında sahaya inilmiş ve belirlenen kaynak şahıslarla görüşülerek onlara sorular sorularak derleme yapılmıştır. Yaptığımız derleme sonunda elde edilen veriler dinlenerek ve yazılarak çalışmaya aktarılmıştır. Çalışmamız ağırlıklı olarak alan araştırmasıyla ve derlemeyle ilgili bir köy monografisidir. Anahtar Kelimeler: Sağır köyü, Monografi, Isparta, Halkbilgisi, Halk kültür
dc.description The geography where we live in has been a place of different cultures and çivilizations for years and it is covered with material and spiritual values from that ancient civilizations. As a nation, we must enrich these values both by taking the legacy of ancient civilizations and adding new ones as we live in this geography and establish a country here. Today, our rich heritage is in danger of extinction. As a nation, we must protect our values that have been enriched and developed for a long time from this danger. We inherit this legacy from our ancestors and our duty is to transfer this legacy to the future by enriching it. We mustn't forget our values because of developing technology and new applications. We must get enough innovation only to make our lives easier. However now we are faced with a society that is trying to take these innovations more than necessary introvert and has started to forget this rich heritage that they have. At this point, it is our duty to compile in place by going down to the field with compilation studies and field resources at our universities also, try to save these values from oblivion. In this way, we should fulfil the sacred duty given to us in a Word; we should transfer our values to future generations by preserving and enriching them. In our study, we try to compile and record the cultural values, customs and traditions of Sağır village which are practiced and forgotten. After the preliminary investigation, the compile was made by going down to the field and the identified resource persons were interviewed and ask questions. At the end of the compile the data we obtained were transferred to the study by listening and writing. Our study is mainly a village monograph about field research and compilation. Keywords: Sagır village, Monographs, Isparta, Folklore, Folk Culture
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Isparta ili Yalvaç ilçesi Sağır köyü monografisi = Monograph of Sağır Village in Yalvaç, Isparta /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account