DSpace Repository

Ağ kullanıcılarının internet kullanım yönelimlerinin büyük veri analiz yöntemleri ile incelenmesi = Analysis of internet use tendencies of network users with big data analysis methods /

Show simple item record

dc.creator Fişek, Saliha, 1986- 203387 author
dc.creator Küçüksille, Ecir Uğur, 1976- thesis advisor 9288
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı. 9114 issuing body
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04517.pdf
dc.description Günümüzde çeşitli kaynaklarca üretilen verilerin boyutundaki ve üretim hızındaki artış sebebiyle bu verilerin kullanımını, yönetimini ve analizini sağlamak amacıyla yeni teknolojiler ortaya çıkmıştır. Çok büyük boyuttaki verilerin geleneksel yöntemlerle işlenmesi ve analiz edilmesi mümkün değildir. Bu büyük verilerle çalışmak için Hadoop, Hdfs, Spark gibi yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Bu çalışmada altı aylık Süleyman Demirel Üniversitesi ağ trafik kayıtları büyük veri teknolojileri ile analiz edilerek; kullanıcıların sosyal medya uygulama tercihleri, en çok ziyaret edilen uygulamalar, ziyaret edilen uygulama kategorilerinin birliktelik analizi sonuçları paylaşılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ışığında, Süleyman Demirel Üniversitesi internet kullanıcılarının sosyal medya uygulamaları tercihleri ortaya konmuştur. Ayrıca ağın günün hangi saatlerinde hangi amaçla kullanıldığı analiz edilmiştir. Bu noktada, ağın verimli olarak kullanılabilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Büyük Veri Analizi, Büyük Veri Analiz Yöntemleri, Ağ Kullanıcı Davranış Analizi
dc.description Nowadays, due to the increase in the size and speed of data generated by various sources, new technologies have emerged to provide the usage, management and analysis of these data. It is impossible to process and analyze very large data in traditional ways. New technologies such as Hadoop, Hdfs, and Spark have been developed to work with these big data. In this study, the six-month network traffic records of Süleyman Demirel University were analyzed using big data technology; the social media application preferences of the users, the most visited applications, the results of the association analysis of visited application categories were shared. Based on the results of this study, the social media application preferences of Internet users at Süleyman Demirel University were revealed. In addition, at what times of day the network is used for what purpose was analyzed. At this point, various suggestions have been made to effectively utilize the network. Keywords: Big Data, Big Data Analysis, Big Data Techniques, Network User Behaviours Analysis
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Günümüzde çeşitli kaynaklarca üretilen verilerin boyutundaki ve üretim hızındaki artış sebebiyle bu verilerin kullanımını, yönetimini ve analizini sağlamak amacıyla yeni teknolojiler ortaya çıkmıştır. Çok büyük boyuttaki verilerin geleneksel yöntemlerle işlenmesi ve analiz edilmesi mümkün değildir. Bu büyük verilerle çalışmak için Hadoop, Hdfs, Spark gibi yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Bu çalışmada altı aylık Süleyman Demirel Üniversitesi ağ trafik kayıtları büyük veri teknolojileri ile analiz edilerek; kullanıcıların sosyal medya uygulama tercihleri, en çok ziyaret edilen uygulamalar, ziyaret edilen uygulama kategorilerinin birliktelik analizi sonuçları paylaşılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ışığında, Süleyman Demirel Üniversitesi internet kullanıcılarının sosyal medya uygulamaları tercihleri ortaya konmuştur. Ayrıca ağın günün hangi saatlerinde hangi amaçla kullanıldığı analiz edilmiştir. Bu noktada, ağın verimli olarak kullanılabilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Büyük Veri Analizi, Büyük Veri Analiz Yöntemleri, Ağ Kullanıcı Davranış Analizi
dc.description Nowadays, due to the increase in the size and speed of data generated by various sources, new technologies have emerged to provide the usage, management and analysis of these data. It is impossible to process and analyze very large data in traditional ways. New technologies such as Hadoop, Hdfs, and Spark have been developed to work with these big data. In this study, the six-month network traffic records of Süleyman Demirel University were analyzed using big data technology; the social media application preferences of the users, the most visited applications, the results of the association analysis of visited application categories were shared. Based on the results of this study, the social media application preferences of Internet users at Süleyman Demirel University were revealed. In addition, at what times of day the network is used for what purpose was analyzed. At this point, various suggestions have been made to effectively utilize the network. Keywords: Big Data, Big Data Analysis, Big Data Techniques, Network User Behaviours Analysis
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Ağ kullanıcılarının internet kullanım yönelimlerinin büyük veri analiz yöntemleri ile incelenmesi = Analysis of internet use tendencies of network users with big data analysis methods /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account