DSpace Repository

Kırâat-i aşere'ye göre enbiyâ, Hac ve Mü'minûn sûrelerinde kırâat farklılıkları ve vücûhât = The differences of al-qirâah and vucûhât in The Sûrah Al-Anbiyâ Al-Hajj Al-Mu'minûn according to Al- Qirâah Al-Ashere /

Show simple item record

dc.creator Doğan, Sadık, 1984- author 209672
dc.creator Bulut, Ali, 1971- thesis advisor 17037
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 9081
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03540.pdf
dc.description Bu çalışmada Enbiyâ, Hac ve Mü'minûn sûrelerinde ortaya çıkan lafız ihtilafları ve bu lafız ihtilaflarının mânaya etkisine örnek olan âyetler tefsîr ve kırâat kitaplarından incelenip ortaya konulmuştur. Çalışmada ifade edildiği üzere: Kırâat-i Aşere ismi ile anılan kırâatler mütevâtir kırâatlerdir. Bu sebeple kırâatlerde bir ayrıma gitmek uygun değildir. Kur'ân'daki kelimelerde, usûl ile ilgili farklılıkların mânâya etkisi olmazken, ferşü'l-hurûf ile ilgili farklılıkların mânâya etkisi olabileceği gibi, hüküm açısından da farklılık arz ederler. Buna göre Enbiyâ, Hac ve Mü'minûn sûrelerinde mânâya etkisi olan kelimeler mevcuttur. Yine zikredilen bu üç sûrede Medine kırâat imamlarından Nâfî'nin râvisi Verş, Kûfe kırâat imamlarından Hamza, râvileri Halef ve Hallâd'ın kırâat farklılıkları açısından ön plana çıktığı görülmektedir. Anahtar Kelimeler Kırâat-i Aşere, Enbiyâ, Hac, Mü'minûn, Vücûhât, Mânâ.
dc.description In this study, that emerged in the sûrahs of al-Anbiyâ, al-Hajj and al-Mu'minûn and the verses that are examples of the effect of conflicts on meaning were tried to be put forward by examining them from the books of commentary. As stated in the study, the Qırâat, which is known as al-Qırâah al-Ashere, is mütevâtir. For this reason, it is not appropriate to make a distinction in these mutevâtir. While the differences in the words in the Qur'ân in terms of usûl do not have meaning effects, they may have meaning effects in terms of al-farsh al-hurûf and they may also differ in terms of judgement. There are words with an effect on meaning in al-Anbiyâ, al-Hajj and al-Mu'minûn sûrahs. Again, in these three sûrahs, it is seen that one of the imams of Medinah Qırâat, Nâfî's râvi Varshş, the Kufan Qırâat imams Hamzah, the narrators Khalef and Khallâd, come to the forefront in terms of differences in the verse. Keywords al-Qırâah al-Ashere, al-Anbiyâ, al-Hajj, al-Mu'minûn, The Reading/Reciting Differences, Meaning.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada Enbiyâ, Hac ve Mü'minûn sûrelerinde ortaya çıkan lafız ihtilafları ve bu lafız ihtilaflarının mânaya etkisine örnek olan âyetler tefsîr ve kırâat kitaplarından incelenip ortaya konulmuştur. Çalışmada ifade edildiği üzere: Kırâat-i Aşere ismi ile anılan kırâatler mütevâtir kırâatlerdir. Bu sebeple kırâatlerde bir ayrıma gitmek uygun değildir. Kur'ân'daki kelimelerde, usûl ile ilgili farklılıkların mânâya etkisi olmazken, ferşü'l-hurûf ile ilgili farklılıkların mânâya etkisi olabileceği gibi, hüküm açısından da farklılık arz ederler. Buna göre Enbiyâ, Hac ve Mü'minûn sûrelerinde mânâya etkisi olan kelimeler mevcuttur. Yine zikredilen bu üç sûrede Medine kırâat imamlarından Nâfî'nin râvisi Verş, Kûfe kırâat imamlarından Hamza, râvileri Halef ve Hallâd'ın kırâat farklılıkları açısından ön plana çıktığı görülmektedir. Anahtar Kelimeler Kırâat-i Aşere, Enbiyâ, Hac, Mü'minûn, Vücûhât, Mânâ.
dc.description In this study, that emerged in the sûrahs of al-Anbiyâ, al-Hajj and al-Mu'minûn and the verses that are examples of the effect of conflicts on meaning were tried to be put forward by examining them from the books of commentary. As stated in the study, the Qırâat, which is known as al-Qırâah al-Ashere, is mütevâtir. For this reason, it is not appropriate to make a distinction in these mutevâtir. While the differences in the words in the Qur'ân in terms of usûl do not have meaning effects, they may have meaning effects in terms of al-farsh al-hurûf and they may also differ in terms of judgement. There are words with an effect on meaning in al-Anbiyâ, al-Hajj and al-Mu'minûn sûrahs. Again, in these three sûrahs, it is seen that one of the imams of Medinah Qırâat, Nâfî's râvi Varshş, the Kufan Qırâat imams Hamzah, the narrators Khalef and Khallâd, come to the forefront in terms of differences in the verse. Keywords al-Qırâah al-Ashere, al-Anbiyâ, al-Hajj, al-Mu'minûn, The Reading/Reciting Differences, Meaning.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Kırâat-i aşere'ye göre enbiyâ, Hac ve Mü'minûn sûrelerinde kırâat farklılıkları ve vücûhât = The differences of al-qirâah and vucûhât in The Sûrah Al-Anbiyâ Al-Hajj Al-Mu'minûn according to Al- Qirâah Al-Ashere /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account