DSpace Repository

Firdevsî-i Rûmî'nin Süleymân-nâme-i Kebîr'i: 41. cilt (inceleme-metin) = 41th section of Suleyman-nâme-i Kebir of Firdevsî-i Rûmi (examiniation- text) /

Show simple item record

dc.creator Toksöz, Merve, 1992- author 209684
dc.creator Orak Yılmaz, Kadriye, 1977- thesis advisor 115880
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. issuing body 10435
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03547.pdf
dc.description Klâsik Türk edebiyatının en üretken isimlerinden biri olan Firdevsî-i Rûmî birçok eser kaleme almıştır. Eserlerinden biri olan Süleymân-nâme veya diğer adıyla Süleymân-nâme-i Kebîr isimli eseri yazarın şüphesiz en tanınmış ve en önemli eseridir. Manzum-mensur karışık olarak yazılan bu eser 81 ciltlik büyük bir külliyata sahiptir. Süleyman-nâme'de Hz. Süleymân'ın menkıbevi hayatı anlatılmakla birlikte tarih, tasavvuf, edebiyat, felsefe, astronomi, tıp gibi pek çok alan ile ilgili ansiklopedik bilgilere de yer verilmiştir. Bu tez, Süleymân-nâme'nin 41. cildini konu almaktadır. Manisa Yazma Eser Kütüphanesi, Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu, 45 Ak Ze 226 arşiv numarasıyla kayıtlı nüsha kullanılmıştır. Tezin Birinci Bölümü'nde Firdevsî'nin hayatı ve eserleri, İkinci Bölümü'de incelenen metnin şekil, kurgu, dil ve üslûp özellikleri ele alınmıştır. Üçüncü Bölüm eserin tenkitli metnine ayrılmıştır. Anahtar Kelimeler: Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme, Hz. Süleymân
dc.description Firdevsî-i Rûmî, one of the most productive names of classical Turkish literature, has written many works. Suleyman-nâme, or Suleyman-nâme-i Kebîr, which is one of his works, is undoubtedly the most famous and important work of the author. Hz. In addition to the history of Suleiman, the history of mysticism, literature, philosophy, astronomy and medicine are also given. Written as a prose in verse, this work has a large corpus of 81 volumes. In this study, the 41st volume of Süleyman-nâme is tried to be examined. In the study, Manisa Manuscript Library, Akhisar Zeynelzade Collection, 45 Ak Ze 226 and the registered copy were used. The study consists of three parts. In the first part, the life and works of Firdevsî, in the second part, the form, fiction, language and style features of the text examined, in the third part, the criticized text of the work is tried to be put forward. Keywords: Firdevsî-i Rûmî, Suleyman-nâme, Hz. Suleyman
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Klâsik Türk edebiyatının en üretken isimlerinden biri olan Firdevsî-i Rûmî birçok eser kaleme almıştır. Eserlerinden biri olan Süleymân-nâme veya diğer adıyla Süleymân-nâme-i Kebîr isimli eseri yazarın şüphesiz en tanınmış ve en önemli eseridir. Manzum-mensur karışık olarak yazılan bu eser 81 ciltlik büyük bir külliyata sahiptir. Süleyman-nâme'de Hz. Süleymân'ın menkıbevi hayatı anlatılmakla birlikte tarih, tasavvuf, edebiyat, felsefe, astronomi, tıp gibi pek çok alan ile ilgili ansiklopedik bilgilere de yer verilmiştir. Bu tez, Süleymân-nâme'nin 41. cildini konu almaktadır. Manisa Yazma Eser Kütüphanesi, Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu, 45 Ak Ze 226 arşiv numarasıyla kayıtlı nüsha kullanılmıştır. Tezin Birinci Bölümü'nde Firdevsî'nin hayatı ve eserleri, İkinci Bölümü'de incelenen metnin şekil, kurgu, dil ve üslûp özellikleri ele alınmıştır. Üçüncü Bölüm eserin tenkitli metnine ayrılmıştır. Anahtar Kelimeler: Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme, Hz. Süleymân
dc.description Firdevsî-i Rûmî, one of the most productive names of classical Turkish literature, has written many works. Suleyman-nâme, or Suleyman-nâme-i Kebîr, which is one of his works, is undoubtedly the most famous and important work of the author. Hz. In addition to the history of Suleiman, the history of mysticism, literature, philosophy, astronomy and medicine are also given. Written as a prose in verse, this work has a large corpus of 81 volumes. In this study, the 41st volume of Süleyman-nâme is tried to be examined. In the study, Manisa Manuscript Library, Akhisar Zeynelzade Collection, 45 Ak Ze 226 and the registered copy were used. The study consists of three parts. In the first part, the life and works of Firdevsî, in the second part, the form, fiction, language and style features of the text examined, in the third part, the criticized text of the work is tried to be put forward. Keywords: Firdevsî-i Rûmî, Suleyman-nâme, Hz. Suleyman
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Firdevsî-i Rûmî'nin Süleymân-nâme-i Kebîr'i: 41. cilt (inceleme-metin) = 41th section of Suleyman-nâme-i Kebir of Firdevsî-i Rûmi (examiniation- text) /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account