DSpace Repository

Firdevsî-i Rûmî'nin Süleymân-Nâme-i Kebîr'i (40. Cilt) inceleme metin = Firdevsî-i Rûmî Süleymân-Nâme-i Kebîr (40th volumes) study-text /

Show simple item record

dc.creator Gürakar, Nesibe. author 209686
dc.creator Turan, Selami, 1972- 11404 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. issuing body 10435
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03549.pdf
dc.description Hz. Süleyman ve döneminin menkıbelerine dayanan Süleymân-nâme-i Kebîr, Firdevsî-i Rûmî tarafından 16. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınan ansiklopedik bir eserdir. Toplamda 81 ciltten meydana gelmiştir. Çalışmaya konu olan eser Manisa İl Halk Kütüphanesi Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 226'da bulunan Süleymân-nâme'nin 40. cildidir. Eserin bu cildi meclislerden oluşmaktadır ve her meclis kendi içinde kıssa ve ana başlıklardan meydana gelmektedir. Eserde, Süleyman Peygamber ile Turan hükümdarı Efrasiyab'ın savaşlarına oldukça geniş yer verilmiştir. Firdevsî-i Rûmî'nin eserinde bu savaşların sonunda Hz. Süleyman'ın galip geldiği görülmektedir. Eser tahkiye üslubuyla kaleme alınmıştır. Eserin nazım bölümlerinin ağır, nesir bölümlerinin daha sade bir üslupla yazıldığı görülmektedir. Nazım bölümleri ise nesir bölümlerin kısa tekrarı niteliğindedir. Eserde sadece Süleyman Peygamber hakkında değil, felsefe ve astronomi gibi çeşitli ilimlere dair bilgiler de bulunmaktadır. Eser Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini barındırmaktadır. Ayrıca Osmanlı Türkçesine geçişteki dil özellikleri de görülmektedir. Anahtar kelimeler: Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme, Hz. Süleyman, Uzun Firdevsî, Firdevsî-i Tavîl Efrâsiyâb (Alp Er Tunga), Eski Anadolu Türkçesi, Efsanevi Kuşlar
dc.description Süleyman-nâme-i Kebir depends on the Süleyman prophet's menaces of the period. Süleyman-nâme-i Kebir was taken by Firdevsî-i Rûmî in the second half of the 16th century. The subject of our work is the Manisa manuscript. Our period is 40th. and it is in Zeynelzade collection. The work is made up of these skin councils. And each level has its own narrative and main titles. In the work is contains Prophet Süleyman and the ruler of Turan Efrasiyab's wars. At the end of these wars Prophet Süleyman seems to be victorious. The work was written in the style of arbitration. The verse parts of the work are written in a heavy, prose parts in a more simple style. The verse sections are the short repetition of the prose sections. There is information not only about Prophet Süleyman but also about science such as philosophy and nuch. The work has features of Old Anatolian Turkish. In addition, the language characteristics of the Ottoman Turkic transition is seen. Keywords: Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme, Hz. Süleyman, Uzun Firdevsî, Firdevsî-i Tavîl, Efrâsiyâb (Alp Er Tunga), Old Anatolian Turkish, Mithological Birds
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Hz. Süleyman ve döneminin menkıbelerine dayanan Süleymân-nâme-i Kebîr, Firdevsî-i Rûmî tarafından 16. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınan ansiklopedik bir eserdir. Toplamda 81 ciltten meydana gelmiştir. Çalışmaya konu olan eser Manisa İl Halk Kütüphanesi Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 226'da bulunan Süleymân-nâme'nin 40. cildidir. Eserin bu cildi meclislerden oluşmaktadır ve her meclis kendi içinde kıssa ve ana başlıklardan meydana gelmektedir. Eserde, Süleyman Peygamber ile Turan hükümdarı Efrasiyab'ın savaşlarına oldukça geniş yer verilmiştir. Firdevsî-i Rûmî'nin eserinde bu savaşların sonunda Hz. Süleyman'ın galip geldiği görülmektedir. Eser tahkiye üslubuyla kaleme alınmıştır. Eserin nazım bölümlerinin ağır, nesir bölümlerinin daha sade bir üslupla yazıldığı görülmektedir. Nazım bölümleri ise nesir bölümlerin kısa tekrarı niteliğindedir. Eserde sadece Süleyman Peygamber hakkında değil, felsefe ve astronomi gibi çeşitli ilimlere dair bilgiler de bulunmaktadır. Eser Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini barındırmaktadır. Ayrıca Osmanlı Türkçesine geçişteki dil özellikleri de görülmektedir. Anahtar kelimeler: Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme, Hz. Süleyman, Uzun Firdevsî, Firdevsî-i Tavîl Efrâsiyâb (Alp Er Tunga), Eski Anadolu Türkçesi, Efsanevi Kuşlar
dc.description Süleyman-nâme-i Kebir depends on the Süleyman prophet's menaces of the period. Süleyman-nâme-i Kebir was taken by Firdevsî-i Rûmî in the second half of the 16th century. The subject of our work is the Manisa manuscript. Our period is 40th. and it is in Zeynelzade collection. The work is made up of these skin councils. And each level has its own narrative and main titles. In the work is contains Prophet Süleyman and the ruler of Turan Efrasiyab's wars. At the end of these wars Prophet Süleyman seems to be victorious. The work was written in the style of arbitration. The verse parts of the work are written in a heavy, prose parts in a more simple style. The verse sections are the short repetition of the prose sections. There is information not only about Prophet Süleyman but also about science such as philosophy and nuch. The work has features of Old Anatolian Turkish. In addition, the language characteristics of the Ottoman Turkic transition is seen. Keywords: Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme, Hz. Süleyman, Uzun Firdevsî, Firdevsî-i Tavîl, Efrâsiyâb (Alp Er Tunga), Old Anatolian Turkish, Mithological Birds
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Firdevsî-i Rûmî'nin Süleymân-Nâme-i Kebîr'i (40. Cilt) inceleme metin = Firdevsî-i Rûmî Süleymân-Nâme-i Kebîr (40th volumes) study-text /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account