DSpace Repository

Çocuk hakları kapsamında suça sürüklenen çocukların gözaltına alınması ve Türk Hukuku = Detention of juvenile who pushed to crime withinthe fromeworkof children rights and Turkish Law /

Show simple item record

dc.creator Gül, Sertaç, 1992- author 210063
dc.creator Dost, Süleyman, 1973- 117267 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kamu Hukuku Anabilim Dalı. issuing body 57015
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03602.pdf
dc.description Dünyada milyonlarca çocuk suç işlemekte ve işledikleri bu suçlar nedeniyle özgürlüklerinden mahrum kalabilmektedirler. Çocukların hakları, gözaltına alınma koşulları, yargılanma biçimleri ve tutukluluk süreleri ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Ancak özellikle, çocukların özgürlüğünü kısıtlayan tedbirlerin ve bu tedbirlerin uygulanış biçimlerinin çocukların geleceği üzerindeki ciddi sonuçları nedeniyle; çocukların gözaltı sürecindeki hakları uluslararası hukukta ve Türk hukukunda üzerinde önem ile durulan konulardan biri olmuştur. Bu tezde, şüpheli veya sanık olan çocukların gözaltına alınması ve bu süreç boyunca sahip oldukları haklar uluslararası hukuk ve Türk hukuku çerçevesinde ele alınmaktadır. Öncelikle uluslararası ve ulusal mevzuattaki çocuk kavramı ile çocuk haklarının gelişiminden söz edilecektir. Ardından Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere diğer uluslararası mevzuattaki çocuk hakları ele alınacaktır. Son olarak da Türk ceza mevzuatındaki suça sürüklenen çocukların gözaltına alınması ile ilgili hükümler, uluslararası çocuk hukukuna göre değerlendirilecektir. Anahtar Sözcükler: Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocukların Cezai Sorumluluğu, Gözaltı, Uluslararası Hukuk
dc.description Millions of children in the world commit crimes and due to these crimes they can be deprived of their liberty. Children rights, age of criminal responsibility,conditions of detention and the length of a trial differs from country to country. Measures restricting children's freedom andhow these measures are implementedhave serious consequences on their future therefore, the rights of children in detention have been one of the issues emphasized in international and Turkish law. In this thesis, the detention of the suspect or defendant kids and their rights during this process have been handled in the framework of international and Turkish law. Primerily, the concept of kid and and the improvement of kids' rights will be mentioned. Subsequently, other international legislations on the rights of the child will be handled, particularly Convention on the Rights of the Child. Finally, the decrees regarding the detention of the child pushed to the crime in the Turkish Criminal Law will be evaluated in terms of international child law. Keywords: Convention on the Rights of the Child, Criminal Responsibility of Children, Detention, International Law
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Dünyada milyonlarca çocuk suç işlemekte ve işledikleri bu suçlar nedeniyle özgürlüklerinden mahrum kalabilmektedirler. Çocukların hakları, gözaltına alınma koşulları, yargılanma biçimleri ve tutukluluk süreleri ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Ancak özellikle, çocukların özgürlüğünü kısıtlayan tedbirlerin ve bu tedbirlerin uygulanış biçimlerinin çocukların geleceği üzerindeki ciddi sonuçları nedeniyle; çocukların gözaltı sürecindeki hakları uluslararası hukukta ve Türk hukukunda üzerinde önem ile durulan konulardan biri olmuştur. Bu tezde, şüpheli veya sanık olan çocukların gözaltına alınması ve bu süreç boyunca sahip oldukları haklar uluslararası hukuk ve Türk hukuku çerçevesinde ele alınmaktadır. Öncelikle uluslararası ve ulusal mevzuattaki çocuk kavramı ile çocuk haklarının gelişiminden söz edilecektir. Ardından Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere diğer uluslararası mevzuattaki çocuk hakları ele alınacaktır. Son olarak da Türk ceza mevzuatındaki suça sürüklenen çocukların gözaltına alınması ile ilgili hükümler, uluslararası çocuk hukukuna göre değerlendirilecektir. Anahtar Sözcükler: Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocukların Cezai Sorumluluğu, Gözaltı, Uluslararası Hukuk
dc.description Millions of children in the world commit crimes and due to these crimes they can be deprived of their liberty. Children rights, age of criminal responsibility,conditions of detention and the length of a trial differs from country to country. Measures restricting children's freedom andhow these measures are implementedhave serious consequences on their future therefore, the rights of children in detention have been one of the issues emphasized in international and Turkish law. In this thesis, the detention of the suspect or defendant kids and their rights during this process have been handled in the framework of international and Turkish law. Primerily, the concept of kid and and the improvement of kids' rights will be mentioned. Subsequently, other international legislations on the rights of the child will be handled, particularly Convention on the Rights of the Child. Finally, the decrees regarding the detention of the child pushed to the crime in the Turkish Criminal Law will be evaluated in terms of international child law. Keywords: Convention on the Rights of the Child, Criminal Responsibility of Children, Detention, International Law
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Çocuk hakları kapsamında suça sürüklenen çocukların gözaltına alınması ve Türk Hukuku = Detention of juvenile who pushed to crime withinthe fromeworkof children rights and Turkish Law /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account