DSpace Repository

MODEL GÜDÜMLÜ YAZILIM GELİŞTİRME YAKLAŞIMI KULLANILARAK MİKRO SERVİS GELİŞTİRİLMESİ

Show simple item record

dc.creator İÇÖZ, Büşra
dc.creator KALIPSIZ, Oya
dc.date 2020-12-29T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-01-21T07:49:06Z
dc.date.available 2021-01-21T07:49:06Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/58118/826355
dc.identifier 10.21923/jesd.826355
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/77893
dc.description Son yıllarda, monolitik uygulamaların günümüzün hızlı değişimine beklenilen cevabı verememesinin sonucu olarak uygulama geliştirilmesi sırasında mikro servis mimarisi sıklıkla tercih edilir hale gelmiştir. Birçok monolitik uygulama mikro servis mimarisi kullanılarak daha küçük servislere bölünmeye başlanmıştır. Bu durum mikro servis mimarisi ile uygulama geliştirilmesi sırasında farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Model güdümlü geliştirme yaklaşımı da bunlardan biridir. Bu çalışmada, mikro servis mimari modeli ve model güdümlü mühendislik hakkında genel bilgiler paylaşıldıktan sonra mikro servis mimarisi kullanılarak restful web servislerinin geliştirilmesi sırasında yazılım geliştirme yaşam döngüsünde model güdümlü bir yaklaşım önerilmiştir. Ayrıca, yaklaşımın uygulanabilirliği ve faydaları örnek bir çalışma üzerinden değerlendirilmiştir.
dc.description In recent years, microservice architecture has become frequently preferred as a result of monolithic applications not responding to the rapid change of today. Many monolithic applications started to be divided into smaller services using the microservice architecture, which caused different approaches to emerge during application development with the microservice architecture. Model-driven development approach is one of them. In this study, after sharing the general information about the microservice architecture model and model-driven engineering, a model-driven approach in the software development life cycle is proposed during the development of restful web services using microservice architecture. In addition, the applicability and benefits of the approach were evaluated through a sample study.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1398584
dc.source Volume: 8, Issue: 5 142-148 en-US
dc.source 1308-6693
dc.source Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
dc.subject Mikro Servis,Monolitik Servis,Model Güdümlü Mühendislik,Model Güdümlü Geliştirme,Model Güdümlü Test,Web Servis,Restful,Otomatik Kod Üretimi
dc.subject Microservice,Model Driven Engineering,Model Driven Development,Model Driven Test,Automatic Code Generation
dc.title MODEL GÜDÜMLÜ YAZILIM GELİŞTİRME YAKLAŞIMI KULLANILARAK MİKRO SERVİS GELİŞTİRİLMESİ tr-TR
dc.title MICROSERVICE DEVELOPMENT USING MODEL-DRIVEN SOFTWARE DEVELOPMENT APPROACH en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account