DSpace Repository

Reinforced Concrete Prefabricated Systems

Show simple item record

dc.creator ÖZDAMAR SEİTABLAİEV, Melek
dc.creator UMAROĞULLARI, Filiz
dc.date 2020-12-25T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-01-21T07:49:22Z
dc.date.available 2021-01-21T07:49:22Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbud/issue/58177/697606
dc.identifier 10.30785/mbud.697606
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/77919
dc.description In parallel with the socio-economic and technological developments, rational solutions were sought in construction systems and prefabricated construction systems emerged finally industrialization. Developments in prefabricated construction systems have increased the need for regulations, standard and technical specifications related to this subject, and encouraged many experimental and theoretical types of research. While reinforced concrete prefabricated systems are at high levels in developed countries, our country is well below these levels. The ratio of prefabricated production to the number of people is 0,38 m3/person in European countries and 0,02 m3/person in our country. This study summarized the situation in Turkey and world reinforced concrete prefabrication; evaluations were made in Turkey for the use of prefabrication. Also, the effects of economic growth and construction volume on prefabricated construction systems were analyzed through sector reports. In the study the prefabrication of the structures produced in Turkey generally focus on building infrastructure and industry, but it is seen that the largest share of the production of housing should be spread.
dc.description Yaşanan sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmeler paralelinde yapım sistemlerinde rasyonel çözümler aranmış ve endüstrileşmenin bir sonucu olarak prefabrike yapım sistemleri ortaya çıkmıştır. Prefabrike yapım sistemlerindeki gelişmeler, bu konu ile ilgili yönetmelik, standart ve teknik şartnamelere olan gereksinimi artırmış, ayrıca birçok deneysel ve teorik araştırmanın yapılmasını teşvik etmiştir. Betonarme prefabrike sistemler, gelişmiş ülkelerde yüksek seviyelerde kullanılırken ülkemiz bu seviyelerin oldukça altındadır. Prefabrike üretimin kişi sayısına oranı Avrupa ülkelerinde 0,38 m3/kişi iken ülkemizde 0,02 m3/kişidir. Bu çalışmada betonarme prefabrikasyonun dünyadaki ve Türkiye’deki durumu özetlenmiş, prefabrikasyonun Türkiye’de gelişimi bağlamında kullanımına yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca ekonomik büyüme ve inşaat hacminin prefabrike yapım sistemlerinin gelişimine olan etkileri sektör raporlarından alınan veriler doğrultusunda analiz edilmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de prefabrikasyonun daha çok altyapı ve endüstri yapılarına odaklandığı ancak yapı üretiminde en büyük payı olan konut üretiminde yaygınlaşmasının gerekliliği görülmektedir. Prefabrike yapım sisteminin kullanım oranının arttırılmasına yönelik öneriler çalışma kapsamında sunulmuştur.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/990732
dc.source Volume: 5, Issue: 2 309-320 en-US
dc.source 2548-0170
dc.source 2548-0170
dc.source Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi
dc.subject Prefabrication,construction,reinforced concrete prefabricated systems,standardization,technology
dc.subject Prefabrikasyon,İnşaat,betonarme prefabrike sistemler,standardizasyon,teknoloji
dc.title Reinforced Concrete Prefabricated Systems en-US
dc.title Dünya’da ve Türkiye’de Betonarme Prefabrikasyon tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account