DSpace Repository

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar

Show simple item record

dc.creator Kuş Şahin, Candan
dc.creator Mirza, Esra
dc.creator Topay, Mehmet
dc.creator Onay, Büşra
dc.date 2019-09-30T21:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-01-21T07:50:22Z
dc.date.available 2021-01-21T07:50:22Z
dc.identifier 017367ae-9f6d-449a-8a43-49aedc63b56f
dc.identifier https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/017367ae-9f6d-449a-8a43-49aedc63b56f/oai
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/78007
dc.description <p>Kentler, insanlar için önemli olan, din, felsefe ve sanatlarınvar olduğu yerler olarak tanımlanmaktadır. Birkentin kimliğinin tanımlaması yapılırken; kentin doğalyapısı, coğrafi özellikleri, örf, adet ve inanışları, kültüreldeğerleri ile ekonomik ve siyasi yapısının tanımlanmasınıniyi yapılması gerekmektedir. Connoly (1995) insanhayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görülen kimliğinher bireyin ihtiyacının olduğunu ve kimliksiz bir “hayatbiçimi” olamayacağını vurgulamıştır. Kimlik, bir nesnenindiğer nesnelerle arasında olan fark olarak tanımlanmaktave diğer varlıklarla eşitlik anlamında değil teklik ve özgünolma hali anlamında kullanılmaktadır (Lynch, 1960).Kent kimliği; kentin doğal kaynakları, doğası, turizm potansiyeli,altyapısı, kurum ve kuruluşları, kent içerisindeyaşayanların özellikleri gibi birçok özelliği içerisinde bulunduranbir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır (Avcılar veKara, 2015). Kent imajı ise, kentin görsel niteliği ile ilgiliolup, kente bir kimlik kazandıran ve kullanıcısı için anlamtaşıyan yapılardan oluşmakta olup kent imajı yaratma çabaları,modern dönem ile gelişmeye başlamıştır (EkşioğluÇetintahra, 2011).<br></p>
dc.language tur
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.title Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account