DSpace Repository

Öz’ün Söz Üzerine Etkileri: Kendilik Tutarlılığı, Beden İmajı ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkilerin İletişim Öğrencileri Özelinde İncelenmesi

Show simple item record

dc.creator Sezgin, Murat
dc.creator Güler, Şakir
dc.date 2020-12-31T21:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-01-21T09:09:06Z
dc.date.available 2021-01-21T09:09:06Z
dc.identifier e634aa39-85c3-4ab7-b926-39c8c64b2b76
dc.identifier https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/e634aa39-85c3-4ab7-b926-39c8c64b2b76/oai
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/88427
dc.description <p>Bu araştırmanın amacı “beden imajı algısının” ve “kendilik tutarlılığının” iletişim becerileriüzerindeki etkisini keşfetmektir. Çalışma genel tarama modeli tarzında desenlenmiş olup verilerkesitsel olarak toplanmıştır. Araştırma yordayıcı türdedir. Bu doğrultuda Süleyman DemirelÜniversitesi iletişim fakültesi öğrencileri, araştırmanın çalışma evrenini oluşturmaktadır. Evreniçerisinde yer alan öğrencilerin okul numaraları referans alınarak basit rastgele örneklemeyöntemiyle 308 katılımcı örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırma sonunda ulaşılan bulgulara göre;katılımcıların beden imajı algısı %24.2 oranında, kendilik tutarlılıkları ise %2.3 oranında iletişimbecerilerini etkilemektedir. Öte yandan beden imajı ve kendilik tutarlılığı arasında pozitif yöndeanlamlı ilişki saptanmıştır. İletişim becerileri açısından kadınların erkeklere göre daha yetkin olduğusaptanmıştır. Çalışma iletişim becerilerini kapsamlı bir şekilde ele alarak kendilik tutarlılığı ve bedenimajı açısından incelemektedir. Bu yönüyle literatüre yeni bir bakış sunmaktadır. Sonuçlar, yalnızcadış çevreden alınan söylemlerin beden imajı üzerindeki etkili olmadığını aynı zamanda bedenimajının da iletişim becerileri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Araştırma beden imajınıniletişim becerileri üzerindeki etkisini ele alması sebebiyle gelişmekte olan literatüre katkısağlamaktadır.<br></p>
dc.language tur
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.title Öz’ün Söz Üzerine Etkileri: Kendilik Tutarlılığı, Beden İmajı ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkilerin İletişim Öğrencileri Özelinde İncelenmesi
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account