DSpace Repository

Öğrenilmiş güçlülük düzeyleri bağlamında girişimcilerin girişimcilik algısına yönelik bir araştırma: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri örneği

Show simple item record

dc.creator Baysal, Hatice
dc.date 2019-01-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-12-03T11:15:16Z
dc.date.available 2021-12-03T11:15:16Z
dc.identifier 113a18fe-e499-41e7-bcc2-ed5899c48811
dc.identifier https://avesis.sdu.edu.tr/advisingTheses/details/113a18fe-e499-41e7-bcc2-ed5899c48811/oai
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/90014
dc.description <p>Bu araştırmanın konusunu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösterenfirma sahibi girişimcilerin, öğrenilmiş güçlülük düzeyleri bağlamında girişimci vegirişimcilik bakış açılarının araştırılması oluşturmaktadır. Araştırmada girişimcilerinsahip olduğu öğrenilmiş güçlülük seviyelerine bağlı olarak; girişimci ve girişimcilik bakışaçıları, deneyimleri ve algılarındaki benzerliklerin ya da farklılıkların ortaya koyulmasıamaçlanmıştır.Karma desene sahip araştırmanın nicel aşamasında; Teknoloji GeliştirmeBölgesi’nde faaliyet gösteren 4.443 firma sahibi girişimciye öğrenilmiş güçlülükdüzeyinin belirlenmesi için Rosenbaum (1980) tarafından oluşturulan, Siva (1991) veDağ (1991) tarafından Türkçe ’ye uyarlaması yapılan “Rosenbaum Öğrenilmiş GüçlülükÖlçeği” uygulanmıştır. Geri dönüş sonuçlarına göre kullanılabilir 265 anketin SPSSWindows 22.0 paket programı kullanılarak analizleri gerçekleştirilmiş; alınan ölçekpuanları ortalamasının altında kalan gruba düşük güçlülük, ortalamanın üstünde kalangruba ise yüksek güçlülük seviyesi olarak düzeyler belirlenmiştir. Nitel araştırmaaşamasında ise; belirlenen gruplar içerisinden katılımı gönüllü olarak kabul eden 10düşük öğrenilmiş güçlülük ve 12 yüksek öğrenilmiş güçlülük düzeyine sahip katılımcılarile yüz yüze görüşmeler yapılarak veriler toplanmış ve MAXQDA 18 programıyla analizedilmiştir. Araştırma bulgularında; nicel araştırmada ankete katılan 265 kişininöğrenilmiş güçlülük düzeylerine göre, yüksek ve düşük öğrenilmiş güçlülük düzeyinesahip grup arasında anlamlı bir farkın çıktığı tespit edilmiştir. Nitel araştırma sonucunda,yüksek öğrenilmiş güçlülük düzeyine sahip katılımcıların; düşük öğrenilmiş güçlülükdüzeyine sahip katılımcılara göre; girişimci ve girişimcilik yorumlarında algı ve söylemfarklılıkları olduğu görülmüştür.&nbsp;<br></p>
dc.language tur
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.title Öğrenilmiş güçlülük düzeyleri bağlamında girişimcilerin girişimcilik algısına yönelik bir araştırma: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri örneği
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account