DSpace Repository

ISPARTA İLİNDEKİ SOĞUK HAVA DEPOLARINDA KULLANILAN YAPI MALZEME ÖZELLİKLERİNİN ENERJİ KULLANIMINA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.creator Yılmaz, Halil İbrahim
dc.date 2019-08-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-12-03T11:20:23Z
dc.date.available 2021-12-03T11:20:23Z
dc.identifier 3bfe18f8-6f6c-4fb5-b756-a7c1c8d0344e
dc.identifier https://avesis.sdu.edu.tr/advisingTheses/details/3bfe18f8-6f6c-4fb5-b756-a7c1c8d0344e/oai
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/91013
dc.description <p>Enerji üretimi ve aynı zamanda üretilen enerjinin etkin ve verimli bir şekildekullanılabilmesi, günümüz mühendisliğinin en önemli çalışma konuları arasında yeralmaktadır. Elma depolama amaçlı kullanılan soğuk hava deposu tesislerindedepolama sezonu boyunca yoğun bir enerji kullanımının olduğu göz önüne alınacakolursa, soğuk hava depolarında kullanılan yapı ve yalıtım malzemesi özelliklerininenerji verimliliği açısından önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır.Yüksek lisans tezi çalışmasında, Isparta ili ve ilçelerinde faaliyette bulunan ve elmadepolama amacıyla kullanılan 83 adet soğuk hava deposu işletmesinin tamamıaraştırma kapsamına alınmıştır.Yapılan çalışmalar sonucunda Isparta ilinde elma muhafaza amaçlı kullanılan soğukhava depolarının % 51,81’de yapı ve yalıtım malzemesi olarak PU panelin(poliüretan panel) kullanıldığı belirlenmiştir. Poliüretan panel günümüzde, soğukhava deposu tesislerinde kullanılan en etkin ve verimli yalıtım malzemesi olarakbilinmektedir. Geriye kalan eski tip yalıtım malzemesine sahip depolar % 48,19 gibiyüksek bir orana sahiptir. Eski tip yalıtım malzemesine sahip soğuk hava depolarınınoranının fazla olması aynı zamanda bölgede depoculuk işletmelerinde kullanılanenerji miktarını da artırmaktadır. Eski tip soğuk hava depolarının duvarlarındakiyalıtım malzemelerinin, PU panel ile değiştirilmesiyle her depolama sezonunda110.621,53 TL, tavanlarındaki yalıtım malzemelerinin, PU panel ile değiştirilmesiyleher depolama sezonunda 227.349,08 TL olmak üzere toplamda 337.970,61 TL enerjitasarrufu sağlanabileceği hesaplanmıştır.&nbsp;<br></p>
dc.language tur
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title ISPARTA İLİNDEKİ SOĞUK HAVA DEPOLARINDA KULLANILAN YAPI MALZEME ÖZELLİKLERİNİN ENERJİ KULLANIMINA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account