DSpace Repository

Murat Dağı (Kütahya-Gediz) Doğal Adaçayı (Salvia spp.) taksonlarının yaprak ve çiçek uçucu bileşenlerinin belirlenmesi

Show simple item record

dc.creator Fakir, Hüseyin
dc.creator Özdek, İlkay
dc.date 2019-12-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-12-03T11:20:37Z
dc.date.available 2021-12-03T11:20:37Z
dc.identifier 3fc26372-319f-4990-88a2-83df03431da6
dc.identifier 10.18182/tjf.571536
dc.identifier https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/3fc26372-319f-4990-88a2-83df03431da6/oai
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/91102
dc.description <p>Bu çalışmada Kütahya ilinin Gediz ilçesi sınırları içerisinde yer alan Murat Dağı yöresinde doğal olarak yayılış gösteren Adaçayı (Salvia L.) taksonlarının yaprak ve çiçek uçucu bileşenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yörede 2016-2017 yılları arasında gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda Salvia verbenaca, S. verticillata, S. candidissima subsp. occidentalis, S. virgata, S. sclarea, S. frigida, S. bracteata taksonlarının yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Uçucu bileşenleri belirlemek amacıyla yaprak ve çiçekler oda sıcaklığında kurutulmuş, HS-SPME/GC-MS analizi ile uçucu bileşenleri belirlenmiştir. Analizler sonucunda, S. sclarea’da 34; S. candidissima subsp. occidentalis’te 27; S. verticillata’da 30; S. virgata’da 39; S. frigida’da 33; S. verbenaca’da 31 ve S. bracteata’da 38 uçucu bileşen tespit edilmiştir. Temel bileşenler S. sclarea’da Linalyl acetate (%84,83), Linalool (%2,47) ve β-Myrcene (%2,27), S. candidissima subsp. occidentalis’te γ- terpinene (%28,76), Sabinene (%20,26) ve Linalool (%11,26), S. verticillata’da Benzofuran-2-one (%40,98), trans-Caryophyllene (%14,42), Geyrene (%8,43) ve Methalactone (%), S. virgata’da α -pinene (%37,17), 2 β -pinene (%21,4) ve Limonene (%10,85), S. frigida’da Linalyl acetate (%4,09), β - Myrcene (%9,26) ve β -pinene (%7,87), S. verbenaca’da Linalyl acetate (%1,70), Linalool (%8,66) ve β - Myrcene (%2,73) ve S. bracteata’da Phenethyl alcohol (%9,93), α -Copaene (%8,75) ve Sabinene (%7,03) olarak tespit edilmiştir.<br></p>
dc.description <p>In this study, it was aimed to determine volatile components in leaves and flowers in different collecting periods of sage (Salvia L.) taxa that have natural distribution in Mount Murat in Gediz district in Kütahya province. As result of field studies which were performed between 2016-2017, it was identified to distribution of Salvia verbenaca, Salvia verticillata, Salvia candidissima subsp. occidentalis, Salvia virgata, Salvia sclarea, Salvia frigida, Salvia bracteata taxa in this district. The aim of determining to volatile components, leaves and flowers were dried at room temperature and volatile components were detected by GC-MS equipment. In the end of analyses, 34 volatile components were detected for S. sclarea; 27 for S. candidissima subsp. occidentalis; 30 for S. verticillata; 39 for S. virgata; 33 for S. frigida; 31 for S. verbenaca and also 38 for S. bracteata. Main components were Linalyl acetate (%84,83), Linalool (%2,47) and β -Myrcene (%2,27) for S. sclarea, γ- terpinene (%28,76), Sabinene (%20,26) and Linalool (%11,26) for S. candidissima subsp. occidentalis, Benzofuran-2-one (%40,98), trans-Caryophyllene (%14,42), Geyrene (%8,43) and Methalactone (%) for S. verticillata, α-Pinene (%37,17), 2β-Pinene (%21,4) and Limonene (%10,85) for S. virgata, Linalyl acetate (%44,09), β-Myrcene (%9,26) and β-pinene (%7,87) for S. frigida, Linalyl acetate (%81,70), Linalool (%8,66) and β-Myrcene (%2,73) for S. verbenaca, Phenethyl alcohol (%39,93), α-Copaene (%8,75) and Sabinene (%7,03) for S. bracteata.<br></p>
dc.language tur
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title Murat Dağı (Kütahya-Gediz) Doğal Adaçayı (Salvia spp.) taksonlarının yaprak ve çiçek uçucu bileşenlerinin belirlenmesi
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account