DSpace Repository

Alternative Energy Usage Types in Buildings and a Proposal for a Generator Working with Wave Energy

Show simple item record

dc.creator GÜLÇELİK, Sinan; Enka Schools
dc.creator DİRİ, Cüneyt; MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2021-07-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-12-03T11:22:44Z
dc.date.available 2021-12-03T11:22:44Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbud/issue/62362/808924
dc.identifier 10.30785/mbud.808924
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/91459
dc.description The decrease in non-renewable resources, and global warming problem in the world is increasing the interest and demand for alternative energy sources. In addition to the investments made in renewable energies such as solar and wind in various countries, regions with coasts to oceans or seas also make new investments in wave energy.In this study, by comparing wave energy with other alternative renewable energy types from various angles, an alternative method is proposed for geographical regions without continuous wave generation, unlike previous studies. The basis of the method is to store the water mass pushed by the wave in a high level when the sea is wavy, and to generate energy by using the potential energy of this water body when it is passed to stagnant weather conditions. It is thought that the method can affect the preference criteria of alternative energy use in buildings.
dc.description Dünya üzerinde yenilenemeyen kaynakların azalması ve küresel ısınma sorunu alternatif enerji kaynaklarına olan ilgi ve talebi arttırmaktadır. Çeşitli ülkelerde güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerjilere yapılan yatırımların yanı sıra okyanus veya denizlere kıyısı olan ülkeler de dalga enerjisine yeni yatırımlar yapmaktadırlar. Bu çalışmada, diğer alternatif yenilenebilir enerji kullanımları ile dalga enerjisinin karşılaştırılması ana hatlarıyla yapıldıktan sonra, daha önce yapılmış olan çalışmalardan farklı olarak, sürekli dalga üretimi olmayan coğrafi bölgeler için alternatif bir yöntem önerilmiştir. Yöntemin esası denizin dalgalı olduğu zamanlarda dalgayla itilen su kütlesinin yüksek bir konumda depolanması, durgun hava koşullarına geçildiğinde bu su kütlesinin potansiyel enerjisinden yararlanarak enerji üretilmesine dayanmaktadır. Yöntemin dalga enerjisi kullanımını bir derece avantajlı hale getirerek yapılarda alternatif enerji kullanımı tercih kriterlerini etkileyebileceği düşünülmektedir.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1339133
dc.source Volume: 6, Issue: 1 1-10 en-US
dc.source 2548-0170
dc.source 2548-0170
dc.source Journal of Architectural Sciences and Applications
dc.subject Wave energy,storing energy,energy turbines,clean energy,renewable energy
dc.subject Dalga enerjisi,enerjinin depolanması,enerji türbinleri,temiz enerji,yenilenebilir enerji
dc.title Alternative Energy Usage Types in Buildings and a Proposal for a Generator Working with Wave Energy en-US
dc.title Yapılarda Kullanılan Alternatif Enerji Kaynakları ve Dalga Enerjisi ile Çalışan bir Jeneratör Önerisi tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.citation Alternative Energy Tutorials. (2020). Access address: https://www.alternative-energy-tutorials.com/wave-energy/wave-energy.html
dc.citation Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2019). 2019 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları. Access address: https://webdosya.csb.gov.tr/db/yfk/icerikler/insaat-birim-fiyatlari-2019-turkce.pdf
dc.citation Erkul, H. (2012). Jeotermal Enerjinin Ekonomik Katkıları ve Çevresel Etkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt/Vol: 10, Sayı/Issue: 19 Access address: http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/COMU/578/Huseyin_Erkul_Makale.pdf?sequence=1
dc.citation Kapluhan, E. (2014). Enerji Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Dalga Enerjisinin Dünyadaki ve Türkiye’deki Kullanım Durumu. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi Yıl/Year: 5, Cilt/Vol:5, Sayı/Issue: 17 Access address: http://www.ijoess.com/Makaleler/1556748964_65-86%20erol%20kapluhan.pdf
dc.citation KPMG Sektörel Bakış. (2020). Access address: https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2020/03/sektorel-bakis-2020-enerji.html
dc.citation Şenel, M. C. and Koç, E. (2016). Rüzgar Türbinlerinde Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi. Access address: https://www.researchgate.net/publication/314465015
dc.citation Shehadi, M. (2020). Net-Zero Energy Buildings: Principles and Applications. Access address: https://www.intechopen.com/online-first/net-zero-energy-buildings-principles-and-applications
dc.citation Tezcan, Ün Ü. (2003). Dalga Enerjisi Teknolojisi, Ekonomisi, Çevresel Etkisi ve Dünyadaki Durumu. II. Yenilenebilir Enerji Sempozyumu Bildiriler 15-18 Ekim 2003, İzmir.
dc.citation TSKB Enerji Bülteni. (2020). Access address: http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/enerji-bulteni-ocak-2020.pdf


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account