DSpace Repository

SÛFÎ ŞAİRLERİN DİVANLARINDA GÜLŞENİYYE VE HASAN SEZÂÎ-Yİ GÜLŞENÎ

Show simple item record

dc.creator Gökdemir, Atila
dc.date 2021-11-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-12-03T12:02:49Z
dc.date.available 2021-12-03T12:02:49Z
dc.identifier cde59761-8814-4645-8965-2ee4e07b0d72
dc.identifier https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/cde59761-8814-4645-8965-2ee4e07b0d72/oai
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/94953
dc.description <p><span style="font-size:9.0pt;line-height:125%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Sûfî şairler, Tasavvuf Edebiyatı sahasındakaleme aldıkları manzumelerde, sâliklerin istifadesine matuf olarak tasavvufadair duygu ve düşünceleri ile manevî tecrübelerini aktarma gayretindeolmuşlardır. Müntesibi oldukları tasavvufî ekolün hususiyetleri ve önemlişahsiyetleri hakkında methiyeler kaleme alarak da tarikatlarına olanhürmetlerini, bağlılıklarını ortaya koymuşlardır. Türk tasavvuf tarihinin enönemli tarikatlarından olan Halvetîlik’in Gülşeniyye kolu da bünyesinde çoksayıda şair yetişmiştir. Bu şairler Gülşeniyye ve bu tarikatın önemli simalarıhakkında pek çok şiir yazmışlardır. Bu çalışmada, öncelikle Gülşenîlik hakkındagenel bilgiler verilecek; akabinde Gülşenî şairlerin, bağlı oldukları tarikatınönemli hususiyetleri, Gülşenî dervişlerinin vasıfları ve Gülşenî tekkelerininmüntesiplerine kazandıracağı müspet sıfatları ihtiva eden manzumeleriincelenecektir. Ardından Gülşeniyye’nin kurucusu İbrâhim Gülşenî hakkında yazılanmethiyeler ele alınacaktır. Son olarak ise, 19. asrın meşhur Nakşibendîşeyhlerinden Mehmed Murad Efendi ile Uşşâkî tekkesi postnişinliği yapan tasavvuftarihçisi Osmanzâde Hüseyin Vassâf’ın Hasan Sezâî-yi Gülşenî hakkında kalemealdıkları müstakil methiyeler incelenecektir. Bu çalışma, Gülşeniyye’ye mensupşairlerin, bağlı bulundukları tarikatın özelliklerini, Gülşenî dervişlerininsıfatlarını, tekkelerinin önemini manzumelerinde ne şekilde ele aldıklarını vetarikatın önemli şahsiyetleri hakkında kaleme alınan methiyeleri ortayakoyacaktır. Gülşenîlik’in en meşhur şeyhlerinden Hasan Sezâî’nin farklı ikitarikat şeyhinin gözünden nasıl methedildiğinin ele alınması da çalışmayıönemli kılan bir diğer husustur.</span><br></p>
dc.language tur
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.title SÛFÎ ŞAİRLERİN DİVANLARINDA GÜLŞENİYYE VE HASAN SEZÂÎ-Yİ GÜLŞENÎ
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account