DSpace Repository

SÜLFÜRLÜ ALTIN CEVHERLERİNİN FLOTASYONU

Show simple item record

dc.creator Çilek, Emin Cafer
dc.date 2021-01-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-12-03T12:05:41Z
dc.date.available 2021-12-03T12:05:41Z
dc.identifier fd89e25d-797e-4cbd-be23-fefeb94dbd23
dc.identifier https://avesis.sdu.edu.tr/advisingTheses/details/fd89e25d-797e-4cbd-be23-fefeb94dbd23/oai
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/96033
dc.description <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0mm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:normal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Bu tez çalışmasında, Gümüşhane/Midi sülfürlü altıncevherinden seçimli flotasyon ve/veya toplu flotasyon ile yüksek kaliteli birAu ön konsantresi elde edilebilmesi için uygulanabilecek flotasyon şartlarıaraştırılmıştır. Bununla birlikte, cevher içindeki Au, pirit ve sfalerittanelerinin flotasyon davranışları ve birbirleriyle olan ilişkilerinibelirlemek için flotasyon kinetik değişkenleri ve türetilmiş değişkenlerkullanılmıştır. Cevherdeki minerallerin flotasyon davranışını etkileyebilecekdoğal hidrofobiklik, mekanik taşıma vb. mekanizmaların cevherin flotasyonunaetkileri de ayrıca araştırılmıştır. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0mm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:normal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0mm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:normal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Seçimli sfalerit flotasyonundan eldeedilen sonuçlarda, piritin etkin bir şekilde (yüksek pH ve/veya uygun bastırıcıile) bastırılamamasının bir sonucu olarak, sfaleritin piritten yüksek birseçimlilikle ayrılamadığı gözlenmiştir (seçimlilik indeksi ~1). Seçimli piritflotasyonu göreceli olarak seçimli sfalerit flotasyonundan daha yüksekseçimlilikle sonuçlansa bile (seçimlilik indeksi ~5), cevherdeki sfaleritinyaklaşık %40’ı pirit konsantresinde bulunmaktadır. </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Topluflotasyon hem Au verimi hem de sülfür mineralleri açısından yüksek performanselde edilmesini (verimler &gt; %90) sağlamış olsa da, üretilen Au önkonsantresi çok yüksek oranda sülfür mineralleri de içerdiği için bu Au önkonsantresinin besleneceği siyanür liçinde önemli güçlükler ve üretim maliyetiartışına neden olması kaçınılmazdır. Bu bulguların ışığında, seçimliliğin düşükolmasına neden olabilecek doğal hidrofobiklik ve mekanik taşımanın etkilerininbelirlenmesi için toplayıcısız flotasyon deneyleri yapılmıştır. T</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">oplayıcısız flotasyonda, Au verimi pirit ve sfaleritverimlerinden yaklaşık % 45 daha yüksek elde edilmiştir. Ayrıca, toplayıcısızflotasyonda Au ile diğer mineraller arasındaki seçimlilik indeksi 5-10 arasındadeğişmekte olup, bu sonuçlar Au ön konsantresinin hem miktarının daha azolmasını hem de konsantrenin içerdiği sülfür minerali miktarının daha az olmasınısağlamanın toplayıcısız flotasyonla mümkün olduğunu göstermektedir. Toplayıcısızflotasyonda mineraller ya çok küçük boyutlu olmaları nedeniyle ya da doğalhidrofobik olmaları nedeniyle konsantreye taşınacakları için, deneyselçalışmalarda elde edilen konsantrelerin tane boyut analizleri yapılmış veseçimli flotasyon ve toplu flotasyon ön konsantrelerinin besleme ile benzertane boyut dağılımına sahip oldukları belirlenmiştir. Buna karşılık,toplayıcısız flotasyon ön konsantresinin (&gt;%90) 40 </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Symbol;">m</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">m’denküçük tanelerden oluştuğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, toplayıcı kullanılanflotasyonda (seçimli veya toplu flotasyon) mekanik taşımanın oldukça belirginbir rol oynadığını göstermekle birlikte seçimliliğin düşük olmasını daaçıklamaktadır.</span><span lang="EN-GB" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0mm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:normal"><span lang="EN-GB" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0mm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;line-height:normal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Sonuç olarak, Gümüşhane/Midi Au cevherinden yüksekperformansla bir Au ön konsantresi üretimi için ilk aşamada toplayıcısızflotasyon uygulanması ve sonrada geri kalan malzemenin seçimli pirit flotasyonuyapılmasının uygun bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Böylelikle, 8.83 g/t Auiçeren % 96 Au verimli bir Au ön konsantresi üretilebilmekte ve bu konsantrenintoplam sülfür minerali (pirit+sfalerit) içeriği de %24 gibi oldukça düşükolmaktadır.</span><span lang="EN-GB" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p>
dc.language tur
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.title SÜLFÜRLÜ ALTIN CEVHERLERİNİN FLOTASYONU
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account