DSpace Repository

GÜNDEM KURMA KURAMI BAĞLAMINDA GÜMÜŞHANE YEREL BASINI

Show simple item record

dc.creator Çubukcu Komlu, Sena; EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
dc.date 2019-01-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T10:14:35Z
dc.date.available 2019-07-09T10:14:35Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sduifade/issue/45432/506482
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/35725
dc.description Medya, gerek yazılı gerekse görsel ve işitsel araçlarıvasıtasıyla kitleleri aralıksız enformasyon akışına maruz bırakmakta,aydınlatma ve bilgilendirme işlevinden ziyade eğlendirme işlevini önde tutarakiçeriklerini bu doğrultuda oluşturmaktadır. Eğlenceyle harmanlanmış ideolojiktabanlı enformasyona maruz kalan bireyin tutum ve davranışları ise buiçeriklere bağlı olarak etkilenmekte ve zaman içinde değişmektedir. Bilgiiletişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak etkisini arttıran medya,çeşitli organlarıyla kitlelere hitap ederken, yerel basından ise işlevselolarak daha etkin olması ve halkı temsil etmesi beklenmektedir. Ancak değişenmülkiyet yapısı, finansal sorunları ve siyasi etmenlerden kaynaklanannedenlerden dolayı yerel basın sektörü, temsil etme vasfından sıyrılarak siyasiodaklı bir endüstri halini almıştır. Bu durum yerel basını haberdar etme, halkadına denetleme ve yerel yönetimlerle halk arasında bir köprü görevi görmeişlevinden uzaklaştırmış, bir dönem ‘dördüncü kuvvet’ olarak adlandırılmasınakarşın, halkın lehine bir kuvvet olmaktan çıkarak büyük oranda etkisinikaybetmesine neden olmuştur. En büyük kazançlarını resmi ilanlardan elde edengazeteler, bir diğer gelir kaynağı olan reklam gelirlerinden de olmamak içinözellikle siyasi otoritelerin baskılarına boyun eğmekte, bağımsız olarak siyasiotoriteleri ve uygulamalarını eleştiren haberler yapamamakta, kamuoyuoluşturma, gündem belirleme ve eleştiri görevlerini tam manasıyla yerinegetirememelerinden dolayı da halkın tepkisini çekmektedir. Bu noktadanhareketle çalışmada yerel basın, Gümüşhane örneği üzerinden Gündem BelirlemeKuramı ve bu kapsamda yapılan anket uygulaması doğrultusunda değerlendirilerekanaliz edilmiş, Gümüşhane’de yayımlanan yerel gazetelerin etkinlikleri hakkındasaptamalar yapılmaya çalışılmıştır. 
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/723131
dc.source Volume: 2, Issue: 1 36-67 en-US
dc.source 2536-5223
dc.subject Yerel Basın,Gümüşhane Yerel Basını,Gündem Belirleme Kuramı
dc.title GÜNDEM KURMA KURAMI BAĞLAMINDA GÜMÜŞHANE YEREL BASINI en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account