DSpace Repository

Talep ve Niyet İkilemi ya da Tasarımın İtibarsızlaştırılması: 19. Yüzyılın Sonunda Kandilli’de Fransız Mektebi İnşası

Show simple item record

dc.creator Şenyurt, Oya; KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2018-12-26T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:19:11Z
dc.date.available 2019-07-09T12:19:11Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/mbud/issue/41514/502321
dc.identifier 10.30785/mbud.502321
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/48812
dc.description İstanbul'un Üsküdar ilçesinin enkuzeyinde Anadoluhisarı ile Vaniköy arasında ve Boğaziçi kıyısında bulunan birsemt olan Kandilli, 19. yüzyılın sonlarında gerek Fransız tebaanın gereksediğer yabancıların yoğun olarak yaşadığı bir bölge niteliğindedir. Çoğu kezBoğaz’ın doğal güzelliğinin bir parçası olarak görülen semt aynı zamanda,Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri içinde yer alan bir yapının izinsiz inşasüreci ile belediye yetkililerinin gündemini de işgal etmiştir. Belediye veinşaat sahibi arasında anlaşmazlığa sebep olan olay; Kandilli’de yaşayanFransızların çocukları için yapıldığı öne sürülen bir okulun inşasına ilişkinbazı bilgileri içermektedir. 19. yüzyılın sonlarında, Beyoğlu Fransız KızMektebi’nin müdiresi Madam Deveaux’nün para toplayarak Kandilli Adile SultanSarayı civarında ve Rum mezarlığı karşısında inşa etmek istediği konutunun,Kandilli’de yaşayan Fransız Katolik tebaa adına inşa edilen bir okul olduğuiddiası bu makalenin konusunu oluşturmuştur. Bu iddia aracılığıyla, konutun bireğitim yapısı haline dönüştürülebilme olasılığına ilişkin tespitlerdeğerlendirilerek; tasarımsal ve mekânsal ayrımların çizimler üzerindenokunamamasına ilişkin sorunsalların metinde tartışılması olanaklı halegetirilmiştir.  _________________________________________________________________________________Demand and Intention Dilemma or Discredit of the Design:Construction of the French School in Kandilli at the end of the 19th CenturyAbstractKandilli, a district located betweenthe Anadoluhisarı and Vaniköy and the Bosphorus shore at the northern end ofthe Üsküdar district of Istanbul, is a region where both French people andother foreigners lived intensively in the late 19th century. Often seen as apart of the natural beauty of the Bosphorus, the district also occupied theagenda of the municipal authorities with the unauthorized construction processof a building within the documents of the Prime Ministry Ottoman Archives. Theevent causing the dispute between the municipality and the building ownercontains some information on the construction of a school projected forchildren of the French living in Kandilli. The subject of the article is aboutthe claim, which is about the house that was meant to be constructed across theGreek Cemetery and around Kandilli Adile Sultan Palace by gathering Money byMadame Deveaux who was the principle of Beyoğlu French Girls School was aschool constructed for French Catholic People living in Kandilli at the end ofthe 19th century. By means of this assertion, through the evaluations of thedetections about the possibility of turning the dwelling into an educationalstructure; it is made possible to discuss the problems of design and spatialdistinctions not being read through the drawings in the text.Keywords: Kandilli, French School Construction, Madam Deveaux
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/607857
dc.source Volume: 3, Issue: 2 52-62 en-US
dc.source 2548-0170
dc.source 2548-0170
dc.subject Kandilli,Fransız Mektebi İnşası,Madam Deveaux
dc.title Talep ve Niyet İkilemi ya da Tasarımın İtibarsızlaştırılması: 19. Yüzyılın Sonunda Kandilli’de Fransız Mektebi İnşası en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account